AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underrhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: Jacob Leijonberg Corporal
25 Oloff Wessman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Matz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Paion
112 Tomas Foort
117 Sigfred Lantin

Lähde: Nide 8815, sivu 641 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.1.1737

Februarij Månadz Nampn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gaurnizons förstärckning, för hwilcka anholles om åfwan nembde halfwa Månadtz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregrii Aminhoff Corporal
85 Died: Jacob Leijonberg Corporal
25 Olof Wessman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Thomas Höök
100 Matz Bergström
103 Jonas Wejsell
111 Johan Pajon
112 Tomas Foort
117 Sigfred Lantin

Lähde: Nide 8815, sivu 644 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 15.2.1737

Februarij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente Till foot som äro hit Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwilka komma att niuta för bem:te halfwa Månadz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
85 Diedrich Leionberg Corporal
62 Olof Hardiken
25 Olof Wessman
75 Nils Hagman
90 Anders Kruusberg
92 Mårten Kyllberg
115 Christer Paström
101 Christer Karg
119 Petter Sommar
120 Sigfrid Kiernberg

Lähde: Nide 8815, sivu 647 Astia

Maaliskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lahns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld. Nem:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died. Jacob Leijonberg Corporal
62 Olof Hardikain
75 Niels Hagman
90 Anders Krussberg
92 Mårten Kyrberg
101 Christer Karg
115 Christer Paström
116 Petter Sommar
119 Pohl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 649 Astia

Huhtikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.3.1737

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died. Jacob Leijonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Krussberg
92 Mårten Kyrberg
101 Christer Karg
115 Christer Paström
116 Petter Såmmar
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfrid Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 652 Astia

Toukokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.4.1737

Maj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrand Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich Jacob Leijonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Krussberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Tomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 655 Astia

Kesäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.5.1737

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died. Jacob Leijonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Krussberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Tomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 658 Astia

Heinäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.6.1737

Julj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died. Jacob Leijonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Krussberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Tomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 661 Astia

Elokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.7.1737

Augustij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Jacob Died: Leijonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Krusberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Tomas Mensser
119 Pohl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 664 Astia

Syyskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.8.1737

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died Jacob Lejonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Kruzsberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Tomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 667 Astia

Lokakuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.9.1737

October Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: Jacob Lejonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Kruzsberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Thomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 670 Astia

Marraskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.10.1737

November Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: Jacoob Lejonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Kruzsberg
92 Mårten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Thomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 673 Astia

Joulukuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.11.1737

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwan Nembde Månadz underhåld. Nem:

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: Jacob Lejonberg Corporal
75 Niels Hagman
90 Anders Kruzsberg
92 Mårtten Kyrberg
115 Christer Passberg
118 Thomas Mensser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8815, sivu 676 Astia

© Väinö Holopainen 2024