AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppania → Täydennysmiesten numerot

Savon rykmentti: Henkikomppania

Täydennysmiesten numerot

Ennen 1776

Kullakin ruodulla oli oma täydennysmies. Ruodun numero on täydennysmiehen numero.

1776 jälkeen

Järjestelmää muutettiin noin 1776.

Tyypillisesti kahdella ruodulla oli yhteinen täydennysmies. Täydennysmiesten numeroita vastaavat ruotunumerot selviävät alla olevasta taulukosta.

Täydennysmies Ruodut ja kylät
1 1 Rahikkala (Ristiina)
4 Haikola, Lyytikkälä (Ristiina)
2 2 Liiansaari (Ristiina)
43 Himalansaari (Ristiina)
3 3 Heikkilä, Ylölä (Ristiina)
9 Kosola, Puntala, Vitsiälä (Ristiina)
4 5 Rahikkala (Ristiina)
6 Soikkala (Mikkeli); Rahikkala (Ristiina)
5 7 Kosola, Lyytikkälä (Ristiina)
8 Liikala, Parkatniemi (Ristiina)
6 10 Vitsiälä (Ristiina)
11 Sokkala, Vitsiälä (Ristiina)
12 Puntala (Ristiina)
7 13 Sokkala, Vitsiälä (Ristiina)
14 Laitiala (Ristiina)
8 15 Korhola, Laitiala (Ristiina)
16 Korhola (Ristiina)
9 17 Kapala, Korhola (Ristiina)
18 Heramäki, Kaipiala (Ristiina)
10 19 Innala (Ristiina)
21 Hangastenmaa (Ristiina)
11 20 Hangastenmaa (Ristiina)
22 Hangastenmaa, Hartikkala, Taipale (Ristiina)
12 23 Parkatniemi (Ristiina)
33 Korhola, Laasola (Ristiina)
13 24 Tiusala (Ristiina)
26 Lappilanmäki, Taipale, Tiusala (Ristiina)
14 25 Lappilanmäki, Taipale (Ristiina)
29 Marjoniemi, Tarhola (Ristiina)
15 27 Väärälä (Mikkeli); Kylänlahti, Tarhola (Ristiina)
28 Syrjälä, Tarhola (Ristiina)
16 30 Marjoniemi, Melamaniemi (Ristiina)
38 Inkarila (Ristiina)
17 31 Marjoniemi, Outila, Pakinniemi (Ristiina)
32 Huttula, Outila (Ristiina)
18 34 Hartikkala, Mäkelä (Ristiina)
35 Mäkelä, Pettilä (Ristiina)
19 36 Kaipiala, Pettilä, Toijala (Ristiina)
42 Jukarila, Karhila, Keriniemi (Ristiina)
20 37 Tiirola, Toijala (Ristiina)
39 Himalansaari (Ristiina)
21 40 Himalansaari (Ristiina)
41 Himalansaari, Käenniemi (Ristiina)
22 44 Mahkola (Ristiina)
45 Mahkola, Surno (Ristiina)
23 46 Heinniemi, Taipale (Ristiina)
47 Korpela (Ristiina)
24 48 Järvenpää, Toijala (Ristiina)
51 Hanhijärvi, Heikkilä, Kuomio (Ristiina)
25 49 Lintuniemi (Ristiina)
50 Lintuniemi, Tiusala (Ristiina)
26 52 Parkatniemi (Ristiina)
54 Parkatniemi, Yövesi (Ristiina)
27 53 Juvela (Ristiina)
55 Simola, Yövesi (Ristiina)
28 56 Koljola, Kuomio (Ristiina)
57 Koljola (Ristiina)
29 58 Alasjärvi, Savela (Ristiina)
59 Savela (Ristiina)
30 60 Laurikkala, Savela (Ristiina)
61 Kurvila, Laurikkala, Sattila (Ristiina)
31 62 Koivakkala, Sattila (Ristiina)
63 Koivakkala (Ristiina)
32 64 Hytölä, Koivakkala (Ristiina)
66 Hytölä, Minkkilä (Ristiina)
33 65 Hytölä (Ristiina)
67 Minkkilä (Ristiina)
34 68 Hiirimäki, Hytölä, Sokkala (Ristiina)
69 Monikkala (Hirvensalmi); Närhilä, Ylölä (Ristiina)
35 70 Närhilä, Sokkala (Ristiina)
72 Hangastenmaa, Pynnö, Syvänmaa (Ristiina)
36 71 Hangastenmaa, Vitsiälä (Ristiina)
73 Ihalais, Pakinniemi, Tiusala (Ristiina)
37 74 Ollikkala (Mäntyharju)
91 Mynttilä, Ollikkala (Mäntyharju)
38 75 Mynttilä, Ollikkala (Mäntyharju)
77 Mynttilä, Tiilikkala (Mäntyharju)
39 76 Huopola, Mynttilä (Mäntyharju)
78 Särkemäki, Tiilikkala, Toivola (Mäntyharju)
40 79 Poitsiniemi, Särkemäki, Volanjoki (Mäntyharju)
80 Toivola (Mäntyharju)
41 81 Toivola (Mäntyharju)
86 Lahnaniemi (Mäntyharju)
42 82 Toivola (Mäntyharju)
83 Toivola (Mäntyharju)
43 84 Lahnaniemi, Pyhäniemi, Toivola (Mäntyharju)
85 Lahnaniemi (Mäntyharju)
44 87 Lahnaniemi (Mäntyharju)
88 Niinimäki, Saviniemi (Mäntyharju)
45 89 Niinimäki (Mäntyharju)
90 Niinimäki, Ollikkala (Mäntyharju)
46 92 Kirkonkylä (Hirvensalmi); Taipale (Mikkeli)
93 Kirkonkylä (Hirvensalmi)
47 94 Kirkonkylä, Ripatti (Hirvensalmi)
95 Hirvensalmi (Hirvensalmi)
48 96 Kilkki, Ripatti (Hirvensalmi)
97 Kilkki, Tornialanmäki (Hirvensalmi)
49 98 Kilkki (Hirvensalmi); Toivola (Mäntyharju)
99 Monikkala (Hirvensalmi)
50 100 Kotkatvesi, Monikkala (Hirvensalmi)
102 Kirjala, Malvaniemi, Väisälä (Hirvensalmi)
51 101 Kotkatvesi, Syväsvesi (Hirvensalmi)
103 Malvaniemi, Väisälä (Hirvensalmi)
52 104 Väisälä (Hirvensalmi)
105 Kekkola, Kynsiänsalo (Hirvensalmi)
53 106 Lahnaniemi (Hirvensalmi)
107 Lahnaniemi, Lelkola (Hirvensalmi)
54 108 Lelkola (Hirvensalmi)
112 Lahnaniemi, Merrasmäki (Hirvensalmi); Soikkala (Mikkeli)
55 109 Lelkola, Ohensalo (Hirvensalmi); Soikkala (Mikkeli)
110 Soikkala (Mikkeli)
56 113 Pyörnilä (Hirvensalmi); Saviniemi (Mäntyharju)
117 Joutsiniemi, Kuitula (Hirvensalmi)
57 111 Kekkola, Taipale, Väisälä (Hirvensalmi)
125 Pöyry (Hirvensalmi)
58 114 Mäkitiukola, Pyörnilä (Hirvensalmi)
118 Kuitula (Hirvensalmi)
59 115 Hirvisalo, Istruala (Hirvensalmi)
116 Kuitula, Merrasmäki, Ohensalo (Hirvensalmi)
60 119 Kuitula, Suonsalmi (Hirvensalmi)
120 Suonsalmi, Vahvamäki (Hirvensalmi)
61 121 Vahvamäki (Hirvensalmi)
122 Hyyrylä, Pöyry (Hirvensalmi)
62 123 Hämeenmäki (Hirvensalmi)
124 Hurrila, Pöyry (Hirvensalmi)
63 126 Roisko (Hirvensalmi); Asila, Pietilänlahti (Mikkeli)
127 Tuukkala (Hirvensalmi); Mynttilä (Mäntyharju); Minkkilä (Ristiina)

Numero alkuperäisissä lähteissä

Ruodun tai täydennysmiesnumeron määrittely alkuperäisissä lähteissä on varsin kirjavaa:

Täydennysmies vs. varamies

Sama asia. Yleisimpiä termejä:

KatselmuksetSotilaat ruoduittainRuodut kylittäinKylät ruoduittainNimet