AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1724, ruotujärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1724 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys 29.1.1724

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
1 Corp. Lydings ho Wijando 1 2811 Vianto
2 Såld. Peers ho Läppälax 1 2796 Leppälahti
4 Såld. Ifwar Coussmain ho Wäisälenmäkj 1 2811 Väisälänmäki
5 Såld Gäddas ho Mardikala 2 2798 Martikkala
10 Såld. Sijkz hustro Lapwätäla 2 2796 Lappetelä
12 Såld. Lars Judeens hust Lambajerf: 7 2796 Lampaanjärvi
13 Såld. Kårps ho Löytämäkj 3 2797 Löytynmäki
14 Såld. Tåttmans ho Löytajerf: 1 2797 Löytynjärvi
16 Såld. Issbäcks ho Pielawäsj 4 2803 Pielavesi
17 Såld. Hind. Koossas ho Taipalby 1 2808 Taipale
19 Såld. Sparfs Waraslax 1 2812 Vaaraslahti
20 Såld. Koromans ho Waraslax 2 2812 Vaaraslahti
23 Såld. Siöbergz ho Wänämäkj 1 2812 Venetmäki
lienee 25 Såld. Philip Clims ho Lambajerf: 9 2796 Lampaanjärvi
26 Såld. Sörmans ho Rootamäkj 2 2804 Ruotaanmäki
29 Såld Kiermans ho Hapajerfwj 7 2790 Haapajärvi
31 Såld. Ståhlbergz hustro Kiuruwäsj 2 2792 Kiuruvesi
46 Såld. Johan Forssb: hustro Niemisjerfwj 6 2798 Niemisjärvi
47 Såld. Oloff Swedmans ho Hautajerf: 1 2791 Hautajärvi
50 Såld. Matts Frijmodigs ho Rämäxälä 3 2805 Remeskylä
53 Såld. Nymans ho Luppuaby 3 2797 Luupuvesi
55 Såld. Nirbergz hustro Porowäsj 1 2802 Porovesi
57 Såld. Olof Hörningz ho Idensalmj 2 2791 Iisalmi
58 Såld Johan Ullmains ho Idensalmj 7 2792 Iisalmi
60 Säld. Kyhlberg ho Walkiamäkj 1 2809 Valkeamäki
71 Såld. Niels Göökz ho Suckeåby 1 2806 Sukeva
73 Såld Järnberg hust Ryhälä 3 2804 Ryhälä
74 Såld Thomas Haakas ho Swänninmäkj 3 2806 Vänninmäki
76 Såld. Hinr Formans ho Pöriäby 1 2802 Pyöree
77 Såld. Lars Bröms ho Sångajerf: 3 2806 Sonkajärvi
lienee 81 Såld. Hedmans ho Mardikala 1 2798 Martikkala
86 Såld. Mats Frisks ho Warpois 1 2811 Varpanen
88 Såld. Petters hustru Hernäjerfwj 2 2790 Hernejärvi
89 Såld. Lindz hustro Oinosjerf: 1 2800 Oinasjärvi
90 Såld Olof Jältas ho Ruttako 8 2805 Rutakko
lienee 91 Såld Johan Frisks ho Ruttako 7 2805 Rutakko
101 Såld. Michel Lapps ho Ullmalanby 9 2810 Ulmala
103 Såld. Nederströms ho Käriensarj 1 2794 Kääriänsaari
105 Såld. Hwirfwels ho Närke 4 2799 Nerkoo
lienee 107 Såld. Kubins ho Ollikala 2 2800 Ollikkala
108 Såld. Peer Tijdenberg ho Ollikala 12 2801 Ollikkala
109 Såld. Ahlborgz hustro Ollikala 3 2800 Ollikkala
mahdollisesti 110 Såld. Ekenbergz hustro Narfwanlax 1 2799 Naarvanlahti
112 Såld. Johan Ströms ho Suttela 2 2807 Sutela
113 Sold. Peer Stårckz ho Ruokosenby 1 2805 Ruokonen
lienee 115 Såld. Lööksteens ho Pörriälä 1 2803 Pyöriälä
119 Såld. Påhl Bohms ho Karfwasalmj 1 2794 Karvasalmi
121 Såld. Kåhlbergz hustro Karfwasalmj 5 2794 Karvasalmi
125 Såld. Kelberg ho Idensalmj Tårp 2813 Iisalmi
kersantti Sergiant Broterj ho Hernäjerfwj 2 2790 Hernejärvi
1. rumpali Trumsl: Anders Girs mho Kilpsarj 2 2793 Kipisaari
ruotu? Såld. Grönquist ho Kuifwaniemj 1 2794 Kuivaniemi
ruotu? Såld. Lars Eskelins ho Lambajerf: 2 2795 Lampaanjärvi
ruotu? Såld Lars Grumbers ho Sulkawa 3 2807 Sulkava
ruotu? Såld. Hilldströms ho Sulkawa 4 2808 Sulkava
ruotu? Såldat Enkian Wächmasjerfwj 2 2811 Vehmasjärvi

KylittäinRuotutalollisetVuosi 1723Vuosi 1725

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8774 Tositekirja 1724-1724, sivut 2789-2813
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8774
SSHYkuva
Mikrofilmi LT957-58

© Väinö Holopainen 2023