AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1728, ruotujärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1728 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys 27.11.1727

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
2 Solld: Hollmströms hust Läppälax 1 2242B Leppälahti
4 Solld: Ifwar Coussmains hust Wäissälänmäckj 1 2249A Väisälänmäki
5 Solld: Gäddas hustru Mardickala 2 2243B Martikkala
8 Solld: Zachris Leerberg hust Pörssämäckj 6 2245B Pörsänmäki
9 Solld: Lappfiähls hustru Pörssämäckj 8 2245B Pörsänmäki
11 Solld: Löfgreens hust Lappwätälä 8 2243A Lappetelä
12 Solld: Lahrs Judeens hust Lambaierfwj 7 2242B Lampaanjärvi
13 Solld: Lackmans hust Löutamäckj 3 2243A Löytynmäki
14 Solld: Tåttmans hust Löutaierfwj 1 2243A Löytynjärvi
16 Solld: Issbäckz hustru Pielawässi 4 2246A Pielavesi
18 Solld: Mattz Dunders hust Kiufwanemj 1 2242A Kuivaniemi
19 Solld: Sparfwens hust Warasslax 1 2249A Vaaraslahti
20 Solld: Kuurmans hustru Warasslax 2 2249A Vaaraslahti
lienee 25 Solld: Philip Cisins hust Lambaierfwj 9 2242B Lampaanjärvi
26 Solld: Måns Sörmans hust Rootamäckj 1 2246A Ruotaanmäki
29 Solld: Kiermans hust Hapaierfwj 7 2240A Haapajärvi
33 Solld: Hindrich Eeks hustru Kiuruwässi 7 2241B Kiuruvesi
34 Solld: Hans Lundz hustru Sallmierfwj 1 2247B Salmijärvi
39 Solld: Lahrs Skiönberg hust Sullckawa 6 2247B Sulkava
42 Solld: Erich Aufwins hust Kallioierfwj 1 2242A Kalliojärvi
48 Solld: Michell Gröns hust Hautaierfwj 5 2240B Hautajärvi
51 Solld: Mattz Tallqwistz hust Luppuaby 5 2243B Luupuvesi
53 Solld: Samuell Nymans hust Luppuaby 3 2243B Luupuvesi
55 Solld: Nills Nijberg hust Porowässi 1 2245B Porovesi
57 Solld: Olof Hörning hust Idensallmj 2 2240B Iisalmi
58 Solld: Johan Ullmains hust Idensallmj 7 2240B Iisalmi
60 Solld: Petter Kyhlberg hust Wallckiamäckj 1 2248A Valkeamäki
61 Solld: Samuel Grönlundz hustru Hapaierfwj 10 2240A Haapajärvi
63 Solld: Hindrich Pelldans hust Wallckiamäckj 3 2248A Valkeamäki
64 Corporal Kellmans hustru Werämäierfwj 3 2248A Vieremäjärvi
lienee 66 Solld: Forstens hustru Martisenierfwj 1 2243B Marttisenjärvi
73 Solld: Järnberg hustru Ryhälä 2 2246A Ryhälä
74 Solld: Thomas Haakas hust Swänninmäckj 3 2246B Vänninmäki
77 Solld: Lahrs Bröms hust Sångaierfwj 3 2247A Sonkajärvi
79 Solld: Eensams hustru Hapaierfwj 2 2239B Haapajärvi
84 Solld: Swanströms hust Jummisby 2 2241A Juminen
86 Solld: Mattz Friskz hustru Warpois 1 2248B Varpanen
88 Solld: Petters hustru Härnäierfwj 2 2240A Hernejärvi
89 Solld: Johan Lindz hustru Oinoisierfwj 1 2244B Oinasjärvi
90 Solld: Olof Jälltes hust Ruttackå 8 2246B Rutakko
91 Solld: Johan Friskz hust Ruttackå 7 2246B Rutakko
92 Solld: Johan Rönberg hust Jåckisby 1 2241A Jokela
95 Solld: Daniell Pållockz hust Killpsarj 1 2241B Kilpisaari
101 Solld: Michell Lapps hust Ullmalaby 9 2248B Ulmala
103 Solld: Nederströms hust Käriensarjby 1 2240A Kääriänsaari
104 Solld: Lahrs Runberg hust Närcke 4 2244A Nerkoo
105 Solld: Lahrs Hwirfwells hust Närcke 4 2244A Nerkoo
112 Solld: Johan Ströms hust Suttela 2 2247A Sutela
113 Solld: Petter Stårcks hust Råckoisenby 1 2246B Ruokonen
115 Solld: Lööksteens hustru Pörriälä 1 2246A Pyöriälä
116 Solld: Johan Geetans hust Paijärfwj 4 2245B Pajujärvi
117 Solld: Lahrs Läppeins hust Paijärfwj 7 2246A Pajujärvi
121 Solld: Bertell Kåhlberg hustru Karfwasallmj 5 2242A Karvasalmi
125 Solld: Källbäckz hustru Idensallmj Tårp 2249A Iisalmi
1. rumpali Trumbsl:e Girss mh Killpsarj 2 2241B Kilpisaari
2. rumpali Trumbsl:e Carl Wänsell Ullmalaby 3 2248B Ulmala
ruotu? Solld: Wijnberg hustru Hapaierfwj 9 2240A Haapajärvi
ruotu? Solld: Påhl Pardains hust Lambaierfwj 2 2242B Lampaanjärvi
ruotu? Solld: Ströms hustru Ollickala 3 2244B Ollikkala
ruotu? Solld: Johan Flinckz hust Ollickala 5 2244B Ollikkala
ruotu? Solld: Johan Ryttkeins hust Taipalenby 1 2247B Taipale

KylittäinRuotutalollisetVuosi 1727Vuosi 1730

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8787 Tositekirja 1728-1728, sivut 2239-2250
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8787

© Väinö Holopainen 2023