AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1732, ruotujärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1732 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
2 Såldaten Hålmströms ho Läppälax 1 1779A Leppälahti
3 Såldaten Lars Bloms h: Läppälax 2 1779A Leppälahti
5 Såld. Hemming Rytköins ho Mardikala 1 1780A Martikkala
6 Såldat Casper Biörklundz ho Pörsameckj 2 1782A Pörsänmäki
7 Såld: Erich Syndmans h: Pörsameckj 6 1782B Pörsänmäki
8 Såld. Zachres Lerbergz ho Pörsameckj 7 1782B Pörsänmäki
11 Såldaten Löfgreens ho Lapwetelänlax 8 1779B Lappetelä
12 Såld: Lars Judeens h: Lambajerf: 7 1779A Lampaanjärvi
15 Såldat Lars Tallgrens ho Pielawesi 2 1783A Pielavesi
17 Såld: Bårgmans ho Taipale 3 1785A Taipale
lienee 18 Såld. Lars Dunders ho Kuifwanemj 1 1778A Kuivaniemi
19 Såldaten Sparfz hustru Waraslax 1 1786B Vaaraslahti
20 Såld Kurmans ho Lammassalo 3 1779B Lammassalo
20 Såld: Isaac Mariins ho Waraslax 2 1786B Vaaraslahti
22 Såld. Erich Aufwises h Kalliojerfwj 1 1778A Kalliojärvi
29 Såld: Kiärmans ho Hapajerfwj 7 1776A Haapajärvi
33 Såld: Hinders Eekz ho Kiuruwesi 7 1777B Kiuruvesi
34 Såld: Hans Lundz ho Salmjerfwj 1 1784B Salmijärvi
35 Såldat: Påhl Lenmans? h: Sulkawa 5 1784B Sulkava
39 Såld: Skönberg ho Sulkawa 6 1784B Sulkava
40 Såld: Olof Kåstmans ho Rytkenby 1 1783B Rytky
41 Såldat Johan Lindbooms h Kalliojerfwj 4 1778B Kalliojärvi
47 Såldat: Peer Ahlgreens ho Hautajerfwj 1 1776B Hautajärvi
51 Såld. Matz Tallqwist h Lupuaby 5 1780A Luupuvesi
52 Såld. Hemming Aspes ho Lupuaby 1 1779B Luupuvesi
53 Såld. Samuel Nym: ho Lupuaby 3 1780A Luupuvesi
55 Såld: Nills Nijrbergz ho Porowesjby 1 1782A Porovesi
57 Såldat Olof Höring ho Idensalmj 2 1776B Iisalmi
58 Såld. Nills Ullmains ho Idensalmj 7 1777A Iisalmi
61 Såld: Samuel Grönlunds hustro Hapajerfwj 10 1776A Haapajärvi
64 Corp: Källmans ho Werämäjerfwj 2 1785B Vieremäjärvi
65 Såld: Grenholtz ho Salame 1 1783B Salahmi
mahdollisesti 66 Såld. Fårsteens ho Martisenjerfwj 1 1780A Marttisenjärvi
70 Såldaten Hind. Foormans h Caupila 1 1775B Kauppila
72 Såldat Peer Graanqwists ho Ryhälä 2 1783A Ryhälä
73 Såld: Järnbergz hustru Ryhälä 2 1783A Ryhälä
76 Såld: Johan Eekrootz ho Sångajerfwj 3 1784A Sonkajärvi
77 Såld: Lars Bröms ho Sångajerfwj 3 1784A Sonkajärvi
80 Såld Michel Fagerlunds h Lakaby 1 1778B Laaka
84 Såldat Swanströms ho Jummisby 2 1777A Juminen
87 Såld. Nills Reahlmans ho Jummisby 1 1777A Juminen
91 Såldat Nills Grens? ho Rutako 8 1783B Rutakko
94 Såldaten Häggströms h: Kilpisarj 2 1777B Kilpisaari
96 Såldaten Petter Gäddas hustru Kilpisarj 3 1777B Kilpisaari
98 Såld. Hindrick Grönmarkz h Ullmala 1 1786A Ulmala
102 Såld: Olof Orms ho Ullmala 10 1786A Ulmala
110 Såldat Daniel Ekenbergz ho Ollickala 7 1781B Ollikkala
111 Såld: Hindrick Uhlberg ho Sutela 1 1784A Sutela
113 Såld. Peer Stårcks ho Rokoisenby 1 1783B Ruokonen
120 Såldaten Peer Swänsks ho Karfwasalmj 4 1778A Karvasalmi
lienee 121 Såldaten Hindrich Flygares ho Alapitkaby 1 1775B Alapitkä
122 Såld: Hans Uhrwäders ho: Mihkajerf: 1 1780A Mikkajärvi
ruotu? Såldat Johan Rytköins ho Taipale 1 1785A Taipale

KylittäinRuotutalollisetVuosi 1731Vuosi 1733

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8798 Tositekirja 1732-1732, sivut 1775-1787
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8798
SSHYkuva
Mikrofilmi LT1274

© Väinö Holopainen 2023