AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matts Giök
5 Hemming Pihlgreen
7 Erich Sundman
12 Lars Iedeen
15 Lars Tallgreen
17 Johan Bergman
19 Erich Sparf
21 Matts Wächström
27 Nils Storck
31 Samuell Grönlund
32 Påhl Skiönberg
33 Hindrich Eek
34 Hans Lund
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbohm
46 Johan Forsberg
47 Petter Ahlgreen
53 Samuel Byman
62 Påhl Siöberg
66 Michel Salberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samuell Swenström
87 Nils Reahlman
96 Petter Giedda
98 Hindrich Grönmark
102 Olof Öhrn
109 Matts Ström
112 Johan Ström
113 Petter Storck
122 Michell Paleen

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Compag:e Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matts Giök
5 Hemming Pihlgren
7 Erich Sundman
12 Lars Ieden
15 Lars Tallgren
17 Johan Bergman
19 Erich Sparf
21 Matts Wächström
27 Nils Storck
31 Samuell Grönlund
32 Påhl Skiönberg
33 Hindrich Eek
34 Hans Lund
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbohm
46 Johan Forsberg
47 Petter Ahlgren
53 Samuell Nyman
62 Påhl Siöberg
66 Michell Salberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samuell Swenström
87 Nils Reahlman
96 Petter Giädda
98 Hindrich Grönmark
102 Olof Öhrn
109 Matts Storm
112 Johan Ström kuoli 14.2.1735
113 Petter Storck
122 Michell Palm

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matts Giök
5 Hemming Pihlgren
7 Erich Sundman
12 Lars Juden
15 Lars Tallgren
17 Johan Bergman
21 Matts Wäckström
27 Niels Stork
31 Samul Grönlund
32 Påhl Skiönberg
33 Hindrich Eck
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbom
47 Petter Ahlgren
53 Samul Nyman
62 Påhl Siöberg
66 Michell Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samul Swenström
87 Niels Reahlman
98 Hindrich Grönmark
102 Olåf Örn
109 Matts Storm
113 Petter Storck

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmlj Compag:e Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matts Giök
5 Hindrich Pihlgreen
7 Erich Sundman
12 Lars Judeen
15 Lars Tallgreen
17 Johan Borgman
21 Matts Wäckström
27 Niels Stark
31 Samuell Grönlund
32 Påhl Skiönberg
33 Hindrich Eek
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbohm
47 Petter Ahlgreen
53 Samuell Nyman
62 Påhl Siöberg
66 Michell Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samuell Swanström
87 Nils Reahlman
98 Hindrich Grönmark
102 Olof Örn
109 Matts Storm
113 Petter Storck

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
5 Hindrich Pihlgreen
7 Erich Sundman
12 Lars Judeen
15 Lars Talgren
17 Johan Borgman
21 Mattz Wäkström
27 Niels Stark
31 Samul Grönlund
32 Påhl Skiönfält
33 Hindrich Eck
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbom
47 Petter Ahlgren
53 Samul Nyman
62 Påhl Siöberg
66 Michel Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samul Swanström
87 Niels Reahlman
98 Hindrich Grönmark
102 Olåf Örn
109 Mattz Storm
113 Petter Storck

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compagnie Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
5 Hindrich Pihlgreen
7 Erich Sundman
12 Lars Judeen
15 Lars Tahlgreen
17 Johan Borgman
21 Mattz Wäckström
27 Niels Starck
31 Samuel Grönlund
32 Påhl Skiönfält
33 Hindrich Eck
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbom
47 Petter Ahlgreen
22 Gregori Aminoff Corporal
53 Samuel Nyman
62 Påhl Skiönberg
66 Michel Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christ: Fagerlund
84 Samuel Swanström
87 Niels Reahlman
98 Hind: Grönmark
102 Olof Öhrn
109 Mattz Storm
113 Petter Storck

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giök
5 Hind Pihlgren
7 Erich Sundman
12 Lars Juden
15 Lars Talgreen
17 Johan Borgman
21 Mattz Wäckström
22 Gregori Aminoff Corporal
27 Niels Starck
31 Samuel Grönlund
32 Påhl Skiönfält
33 Hindrich Eck
35 Påhl Tijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbom
47 Petter Ahlgreen
53 Samuel Nyman
62 Påhl Siöberg
66 Michel Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christ: Fagerlund
84 Samuel Swanström
87 Niels Rehlman
98 Hindrich Grönmark
102 Olof Öhrn
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
21 Mattz Wäckström
31 Samuel Grönlund
41 Johan Linbom
47 Petter Ahlgreen
35 Påhl Liman
37 Petter Bergman
72 Petter Granqwist
109 Mattz Storm
113 Petter Storck

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Compag: Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
21 Mattz Wäckström
22 Gregori Aminoff
31 Samuel Grönlund
35 Påhl Ljman
37 Petter Bergman
41 Johan Lindbom
47 Petter Ahlgren
62 Påhl Siöberg
66 Michell Sahlberg
72 Petter Grönqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samuel Swanström
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Compag: Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
21 Mattz Wäckström
22 Gregore Aminoff
31 Samuel Grönlund
35 Påhl Ljman
37 Petter Bergman
41 Johan Lindbom
47 Petter Ahlgren
62 Påhl Siöberg
66 Michell Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlund
84 Samuel Swanström
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compagnie Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
21 Mattz Wäckström
22 Gregorii Aminoff
31 Samuel Grönlun
35 Pohl Liman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbohm
47 Petter Ahlgreen
62 Pohl Siöberg
66 Michell Sahlberg
72 Petter Graanqwist
80 Christer Fagerlun
84 Samuel Swaanström
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
21 Mattz Wäckström
22 Gregori Aminoff
31 Samuel Grönlund
35 Påhl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Linbom
47 Petter Ahlgren
62 Påhl Siöberg
66 Michel Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christ. Fagerlund
84 Samuel Swanström
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023