AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giök
21 Mattz Wäkström
22 Gregori Aminoff
31 Samuel Grönlund
35 Påhl Liman
37 Pett Bergman
41 Johan Linbom
47 Pett Ahlgreen
62 Påhl Siöberg
66 Michel Salberg
72 Pett Granqwist
80 Christ Fagerlund
84 Samuel Swanström
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Mattz Giöck
21 Mattz Wäckström
22 Gregori Aminoff
31 Sam: Grönlund
35 Pohl Lijman
37 Petter Bergman
41 Johan Lijnbohm
47 Petter Ahlgreen
62 Påhl Siöberg
66 Michell Sahlberg
72 Petter Granqwist
80 Christer Fagerlun
84 Sam: Swanström
109 Mattz Storm

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023