AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1754

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1754

Suostuntavero 1754

Förtekning uppå Gemenas Bewillning wid Sawolax Infanterie Regemente och Idensalmj Compagnie för År 1754

Idensalmj 16.1.1755

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Matts Giök 4:8
3 Olof Blom 4:8
4 Johan Kåstfeldt 4:8
5 Lars Sund 4:8
6 Lars Biörklund 4:8
7 Johan Mörtt 4:8
8 Johan Lejon 4:8
9 Petter Tall 4:8
10 Olof Gran 4:8
11 Lars Backman 4:8
12 Elias Berg 4:8
13 Olof Hielmberg 4:8
14 Olof Tåljn 4:8
15 Christer Högberg 4:8
16 Matts Issbeck 4:8
17 Ifwar Argilander 4:8
18 Johan Dunder 4:8
19 Jacob Lund 4:8
20 Johan Wass 4:8
21 Samuel Biörck 4:8
23 Daniel Sijk 4:8
24 Erich Skiön 4:8
25 Petter Stadig 4:8
26 Simon Siörman 4:8
27 Olof Swänsk 4:8
28 Jacob Huus 4:8
29 Petter Ljten 4:8
30 Påhl Linqwist 4:8
31 Petter Grönlund 4:8
32 Påhl Skiönfeldt 4:8
33 Carl Snickare 4:8
34 Nils Bållström 4:8
35 Elias Ljman 4:8
36 Lars Hiort 4:8
37 Michel Bergman 4:8
38 Lars Rusk 4:8
39 Staffan Hurtig 4:8
40 Nils Giös 4:8
41 Thomas Frisk 4:8
42 Hendrich Lapp 3:16 - 23.10.1754 (kuoli)
44 Anders Karel 4:8
45 Hendrich Eek 4:8
46 Påhl Fors 4:8
47 Petter Öhrn 4
48 Joseph Åhlbom 4:8
49 Erich Höök 4:8
50 Elias Nyberg 4:8
51 Matts Talqwist 4:8
52 Staffan Assp 3 - 8.3.1754 (karkasi)
53 Pål Ung 4:8
54 Erich Flygare 4:8
55 Gustaf Njrberg 4:8
56 Petter Lunberg 4:8
57 Dafwid Linberg 4:8
58 Petter Karp 4:8
59 Elias Wjnberg 4:8
60 Erich Pjhlman 4:8
61 Abram Haman 4:8
62 Pål Tjhl 4:8
63 Pål Rääf 4:8
65 Thomas Trast 4:8
66 Hendrich Manck 4:8
67 Hend. Qwistberg 4:8
68 Lars Moberg 4:8
69 Pål Lustig 4:8
70 Olof Forman 4:8
71 Markus Stranberg 4:8
72 Petter Nederfors 4:8
73 Christer Ståhl 4:8
74 Olof Assk 4:8
75 Jacob Sahlman 4:8
76 Staffan Mård 4:8
77 Carl Lax 4:8
78 Pål Järnskoo 4:8
79 Samuel Ellgh 4:8
80 Christer Fagerlund 4:8
81 Anders Häggqwist 4:8
82 Nils Swala 4:8
83 Jacob Flinck 4:8
84 Jöran Swahn 4:8
86 Olof Loo 4:8
87 Lars Realman 4:8
88 Anders Nederström 4:8
89 Johan Lindrot 4:8
90 Anders Hultjn 4:8
91 Erich Rask 4:8
92 Hendrich Huuk 4:8
93 Carl Fick 4:8
94 Johan Gröndal 4:8
95 Staffan Renhorn 4:8
96 Olof Wechman 4:8
97 Pål Kiälberg 4:8
98 Pål Fallck 4:8
99 Johan Pardon 4:8
100 Erich Åkersten 4:8
101 Johan Barck 4:8
102 Johan Kåck 4:8
103 Hendrich Sparf 4:8
104 Johan Wirfwel 4:8
105 Carl Sanberg 4:8
107 Petter Kuobjn 4:8
108 Lars Malm 4:8
109 Jacob Haak 4:8
110 Jacob Karlberg 4:8
111 Olof Rossenberg 4:8
112 Hemming Ullman 4:8
113 Johan Stårck 4:8
114 Petter Bröms 3:8 3.9.1753 (otettu) - 27.9.1754 (kuoli)
115 Pål Åhlström 4:8
116 Petter Dahlman 4:8
117 Petter Rönström 4:8
118 Olof Sahlström 4:8
119 Thomas Eckman 4:8
120 Johan Bäck 4:8
121 Ifwar Ahl 4:8
122 Lars Brask 4:8
123 Jacob Lillia 4:8
124 Pål Kålberg 4:8

Lähde: Nide 8851 Astia

© Väinö Holopainen 2023