AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero ja tupakkamaksu 1764 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1764

Suostuntavero ja tupakkamaksu 1764

Förtekning uppå den Bevillning och Röök Tobacks afgift som Wargiärnings Manskapet vid Idensalmi Compag: och Safwolax Infanterie Regemente Kommer at utgiöra för nedannemde år neml:

Tarckia 8.12.1764

Ruotu Nimi 763 tupakka 764 apuvero 764 tupakka Summa Kommentit
1 Johan Rautio :2 1: :2 1:4
4 Lars Kainulain (13-vuotias)
5 Hendrich Koljoin :2 1: :2 1:4
7 Brusius Pardain :2 1: :2 1:4
8 Hendrich Puroin :2 1: :2 1:4
20 Elias Rahikain :2 1: :2 1:4
21 Johan Kainulain :2 1: :2 1:4
23 Johan Lappalain :2 1: :2 1:4
34 Anders Kanckuin :2 1: :2 1:4
35 Pål Kasurin :2 1: :2 1:4
36 Olof Lind :2 1: :2 1:4
42 Hendrich Lappalain :2 1: :2 1:4
45 Lars Ackain :2 1: :2 1:4
47 Staffan Terfwoin :2 1: :2 1:4
49 Petter Kainulain :2 1: :2 1:4
54 Lars Lydikäin :2 1: :2 1:4
55 Hendrich Oxanen :2 1: :2 1:4
56 Johan Kainulain :2 1: :2 1:4
58 Olof Ollikain :2 1: :2 1:4
61 Petter Mardikain :2 1: :2 1:4
64 Fredrich Heiskain :2 1: :2 1:4
65 Niels Råifwain :2 1: :2 1:4
66 Daniel Paijain :2 1: :2 1:4
78 Olof Wartiain :2 1: :2 1:4
80 Christer Puroin :2 1: :2 1:4
82 Olof Luckarin :2 1: :2 1:4
83 Matts Puroin :2 1: :2 1:4
86 Pål Korhoin :2 1: :2 1:4
87 Christer Rytköin :2 1: :2 1:4
88 Erich Junduin :2 1: :2 1:4
89 Matts Eskelin :2 1: :2 1:4
91 Henrich Hynnöin :2 1: :2 1:4
92 Jeremias Eskelin :2 1: :2 1:4
93 Lars Huttuin :2 1: :2 1:4
94 Michel Huttuin :2 1: :2 1:4
95 Iwar Huttuin :2 1: :2 1:4
99 Christer Hyfwärin :2 1: :2 1:4
101 Petter Nirain :2 1: :2 1:4
106 Samuel Berg :2 1: :2 1:4
107 Elias Berg :2 1: :2 1:4
108 Lars Tilman :2 1: :2 1:4
112 Hendrich Ruotzalain :2 1: :2 1:4
116 Pål Ollikain :2 1: :2 1:4
121 Tomas Safwolain :2 1: :2 1:4
124 Lars Rynäin :2 1: :2 1:4

Lähde: Nide 8890 Astia

© Väinö Holopainen 2023