AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1735

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Virkatalot ja torpat 1735

Virkatalot

Öfwer och Under Officerare på deras Bostellle och löningz hemman

Palkka Nimi Talo
Capitein Samuel Hestskoo Bostellet Pardala
Lieutnant Samuel Heurlin Bostellet Hapajerfwj
Fendrich Gregorii Aminoff Bostellet Pardala
Feltwäb: Johan Lemke Bostellet Pelawesj
Sergeant Erich W. Tavaststierna Hernejerf:
Munstersk: Samuel Walman Ullmala
Förare Gustav Hestskoo Ullmala
Fourier Petter Hoffreen Ollikala
Rustmest: Niels Springb: Hernejerfwj

Sotilastorpat

Soldate Torpstellens beskaffenhet

Kuvaus Lukumäärä
Valmis sisältäen pellot ja niityt (Färdiga med åker och äng) 11
Valmis ilman peltoja (Färdiga utan åker) 29
Hiukan aloitettu (Något påbegynt) 9
Ei aloitettu (Intet påbegynt) 56
Ei sopivaa torpanpaikkaa (Finnes ingen läglig ställe der Torpet kan upsättias) 20
125

Lähde: Pääkatselmus 1735SSHY

© Väinö Holopainen 2023