AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKirkonkirjat → Joroisten rippikirja 1762-1772

Joroinen: rippikirja vuosille 1762-1772

Juvan komppanian sotilaita

Ruotu Henkilöiden tiedot Kommentit Kylä ja talo Sivu
12 Johan Laitin, s. 1721
puoliso: Maria , s. 1728
lapsia: Sophia, Ingeborg, Maria
Vmo + 10.11.1764 Lahnalax 28
13 Joh: Ekelund, s. 1725
puoliso: Sophia Reijotar, s. 1718
Kumbuis 38
67 Niels Pohlman Corp:, + 1770 Järfwikylä 105
76 Niels Pohlman Corp:, + 1770 Järfwikylä 105
76 Henr: Ruotsal: Dräng:, ifr.Randasalmi m.b.6.5.1764, vid Katisal: p 120 Järfwikylä 108
76
puoliso: Elisab: Assikatar, s. 1741
Tienstepiga och förnedr.qp., bewijs ifr. Randas. 25.7.1763, wide p 120 Järfwikylä 108
76 Henric Swensk
puoliso: Elis: Asikatar, s. 1741
Trumbslagaren Katisalax 120
76 Henric Svensk, s. 1741
puoliso: Lisa Asikatar, s. 1741
wide pag. 120, Swärmor Lisa Hulkotar Järfwikylä 105
77 Abr: Tållman, s. 1732
puoliso: Marg: Rautiatar, s. 1735
lapsia: Elin
Sw:mor Reg: Rimpitär Kaitais 49
77 Carl Brask, s. 1748 Äiti: Ingeb.Pöllötär, isäpuoli: Eric Lamain Lahnalax 29
78 And. Lifländer Wirol:, s. 1716
puoliso: Agneta , s. 1726
lapsia: Ingeborg, Maria
Tårp. Kärisalo 161
78
puoliso: Carin Mårt:dr Natutar, s. 10.3.1754
Pehr Rimpin vaimoksi Laitila 136
78 Pehr Ref Rimpi, s. 1732 Syst: Chat. Kerisalo 164
79 Joh: Pajain, s. 1697
puoliso: Beata Oxman, s. 1704
lapsia: Margaretha, Johan
Torp., vmo + 29.5.1766 Laitila 136
79 Hind. Drake Toloin, s. 1714
puoliso: Sophia Lapitar
lapsia: Hindrich
Vmo + 24.8.1763 Katisalax 124
79 Hind. Drake Toloin, s. 1714
puoliso: Helena Halenia, s. 1726
Katisalax 124
79 Joh. Pursiain, s. 1733
puoliso: Anna Kinnutar, s. 1737
Res. Kerisalo 169
80 Joh. Lindman, s. 1731
puoliso: Maria Laitar, s. 1736
lapsia: Catharina
+ 5.8.1774 Hosiaranda 172
81 Påhl Örn, s. 1724
puoliso: Anna Hukatar, s. 1733
Vmo + 1771 Kärisalo 151
81 Lars Hägg, s. 1753 Hosiaranda 171
82 Mårt: Lattuin, s. 1702
puoliso: Sophia Kinnutar, s. 1695
lapsia: Hendrich, Regina
Vmo + 18.4.1763, vide Ruojoj: Ruokoniemi 94
82 Mårten Lattuin, s. 1702
puoliso: Anna Hyfwärin, s. 1723
Ruokojärfwi 113
82 Johan Tamsi, s. 1745 Isä: Brofogd. Johan Tamsi Häyrilä 10
83 Påhl Pulckin, s. 1718
puoliso: Maria , s. 1706
+ 2.9.1764, vmo + 1765 Katisalax 124
83 Hen: Ahl Sold: Katisalax 121
84 Samuel Högberg, s. 1718
puoliso: Elin Rahutar, s. 1730
Bol:man, + 1767, leski: gift, Mor Carin Sam:dr Katisalax 120
84 Niels Oxman, s. 1724
puoliso: Anna Aholatar, s. 1737
Katisalax 124
85 Hend. Kåpoin, s. 1673
lapsia: Niels, Anna
Tårp. + 16.7.1769 Pekinsari 129
85 Mats Sutinen
puoliso: Helena
lapsia: Christina
Tårp. Förafsk.Såld. + 1765, vmo + 1765 Pekinsari 128
85 Niels Kåpoin, s. 1731
puoliso: Elin Immotar
lapsia: Anna
Isä: Hend. Kåpoin Pekinsari 129
86
puoliso: Anna Hyfwärin, s. 1723
lapsia: Th: Koponen
Henrik Koposen leski kahdessa myöhemmässä aviossa Ruokojärfwi 113
86 Ohl: Kellman, s. 1730
puoliso: Elin Hupotar, s. 1730
Ruokojärfwi 113
87 Ol. Kaupin, s. 1714
puoliso: Maria Kinnari, s. 1722
+ 1770 Syfwäis 74
87 Joh: Hagman vide p.22 Häyrilä 6
87 Joh: Huhka, s. 1728
puoliso: Ingeb: Kofwotar, s. 1724
lapsia: Elin
Res.k. Häyrilä 22
88 Iwar Lundstaka, s. 1722
puoliso: Regina Hukatar, s. 1725
Kärisalo 161
88 Hendrich Reijoin Rijk, s. 1739 Isä: Aron Reijoin Lahnalax 31
89
puoliso: Johanna Charl. Branderburg, s. 1728
lapsia: Immanuel Hålopain
Inh. E:a, Johan Hållpån leski Joroisniemi 182
89 Mats Poikal: Bergman, s. 1731
puoliso: Anna Oinotar, s. 1730
Ruokoniemi 95
89
puoliso: Brita Tackuin
Isä: Påhl Tackuin, Henrik Kaskin vmo Ruokojärfwi 114
90 Pehr Ugla Rönberg, s. 1729
puoliso: Maria Oxman, s. 1729
Far Påhl Marckain, h:o Beata Laitiain Häyrilä 7
91 Joh: Hellström, s. 1722
puoliso: Maria Wihotar, s. 1724
lapsia: Lisa, Anna
nu i Kolema, Mor Elis: Heiskatar Järfwikylä 110
91 Th: Narin
puoliso: Brita Pä__tär
Res., Järfwikylä Sold., äiti: Anna Janhotar Kumbuis 34
91 Th: Lång Narinen
puoliso: Brita Pässitär
Torp: Sold:, wide Järfwikylä Kumbuis 36
91 Thom: Lång
puoliso: Brita Pässitär
Järfwikylä 110
92 And Parckoin, s. 1724
puoliso: Carin Kåwotar, s. 1727
vide sup. p.14, vmo +1764 Häyrilä 18
92 And Parckoin, s. 1724
puoliso: Carin Kåwotar, s. 1727
lapsia: Maria, Carin, Beata
Såld.,Fångeväkt., vmo + 20.1.1764 Häyrilä 14
92 And. Parckoin, s. 1724
puoliso: Elin Nautar, s. 1741
+ 1769 Häyrilä 14
92 Påhl Wehwil:
puoliso: Carin Lapitar
Vmo + 1767 Wättilänranda 63
92 Påhl Wehwil:
puoliso: Lisa Parratar
i Järfwikylä Wättilänranda 63
92 Påhl Wepling
puoliso: Lisa Parratar
Järfwikylä 105
94
puoliso: Maria Candalain, s. 17_3
Inhys: Såld. Frimans h:o, afgått utan bewijs 1762 Häyrilä 21
94 Joh: Wauhkoin Sparf, s. 1730
puoliso: Susanna Parkotar, s. 1726
lapsia: Catharina
Såld:, Tårp. Häyrylä 12
94 Ol: Hillduin Helberg, s. 1732
puoliso: Maria Kåndia, s. 1735
Res:k: Tårp:, Mor Carin Tåifwiain Kaitais 50
95 Hend. Frisk, s. 1720
puoliso: Maria Hannotar, s. 1709
flytt. till Insalmi 1769 Häyrylä 6
95
puoliso: Carin Kiskitär, s. 1740
Sivulle 100. Äiti: E:a Marg: Ihal: Katisalax 123
95 Hendr. Strengel
puoliso: Carin Kiskitär, s. 1740
+ 16.6.1772, Mor Anna Krogera, Swärmor Marg: Ihalatar Kolema 100
95 Eric Pajain, s. 1755 Isä: Lars Pajain Häyrylä 5
96
puoliso: Carin Toifwiain, s. 1690
lapsia: Ol. Hillduin Helberg
död, Mårten Hiltusen leski Kaitais 50
96 Claës Ihalain, s. 1718
puoliso: Sophia Turesdr , s. 1721
lapsia: Lars, Claes
Tårp., + 1770, perhe Kerisaloon Wättiläranda 67
96 Ol: Lutman, s. 1718 bor i Kotkatlax Pasala 96
96 Ad: Kaipain, s. 1738 Tårp: Res:k:, Syst: Reg: Hotar?, Mor Elin Månnotar, i Pasala Wättilänranda 67
96 Ad: Kaipiain, s. 1738
puoliso: Maria Zachariasdr Ihalatar, s. 1747
Mor Elin Månnotar Pasala 96
97 And: Aholain, s. 1705
puoliso: Maria Andersdr
+ 27.4.1773, vmo + 26.2.1762, i Ruokojerfwi hos Kinnuin Katisalax 123
97
puoliso: Maria Parkoin, s. 1747
gift til Katisalax, isä: And. Parkoin Häyrilä 14
97 Ohl Ketolin, s. 1727
puoliso: Gertr. Suhotar, s. 1732
lapsia: Mats Dawid
Vmo + 18.8.1763 Katisalax 123
97 Ohl Ketolin, s. 1727
puoliso: Helena Pajatar, s. 1728
Vmo + 4.9.1764 Katisalax 123
97 Ohl Ketolin, s. 1727
puoliso: Maria Parckotar
Katisalax 123
97 Mats Dawid Ketolin, s. 11.9.1754 i Randasalmi, isä: Ohl Ketolin Katisalax 123
98 Arf: Orre, s. 1729
puoliso: Maria Ahol:, s. 1730
Wättilänranda 64
99 Mats Kyhlman, s. 1728
puoliso: Elin Heiskatar, s. 1735
Syfwäis 74
99 Pehr Ticka, s. 1732
puoliso: Beata Utriatar
Res:k:, vmo + 1766 Syfwäis 75
99 Pehr Ticka, s. 1732
puoliso: Maria Wauhkotar
Res:k: Syfwäis 75
99 Johan Tamsi, s. 1745 Isä: Brofogd. Johan Tamsi Häyrilä 10
100 And. Lydikäin, s. 1723
puoliso: Carin Lefwätär, s. 1710
Vmo + 1769 Syfwäis 74
100 Olof Kolemain Äiti: Brita Immotar, isäpuoli: Res.K. Jöran Kettuin Kerisalo 167
100
puoliso: Marg. Kiskinen
gift, vanh: Olof Kiskinen, Elin Hynnitär Kiekankylä 80
100 Ol: Kålemain
puoliso: Margaretha Kiskitär
Kiekankylä 80
101
puoliso: Anna Luckaritar, s. 1711
lapsia: Carin
+ 26.7.1766, Erik Nylanderin leski uudessa aviossa Kiekankylä 77
101 Ol: Hynnin Hydman, s. 1731
puoliso: Lisa Rissatar, s. 1740
Kiekankylä 79
102 Simon Hynnin, s. 1728
puoliso: Elin Haring, s. 1724
lapsia: Stiufdr Maria Pajatar
Res:k: Häyrylä 5
102 Joh: Willhuin Willman
puoliso: Carin Härätär, s. 1745
Äiti: Enck: Elin Ripitär Lahnalax 28
102 Joh: Willman
puoliso: Carin Härötär
vide pag.28 Måndålanmäki 82
103 Johan Laitin, s. 1721
puoliso: Maria , s. 1728
lapsia: Sophia, Ingeborg, Maria
Vmo + 10.11.1764 Lahnalax 28
103 Thomas Uf, s. 1732
puoliso: Maria Pursiat:, s. 1728
lapsia: Sophia
flyttat till Piexämäki 1774 Måndålanmäki 81
103 Mich: Aholain, s. 1755 Res Katisalax 121
104 And. Bruun, s. 1722
puoliso: Maria ___man, s. 1728
Swärmor Soph: Huiskatar, vmo + 25.5.1766 Saufwuniemi 91
104 And. Bruun, s. 1722
puoliso: Anna Kiskitär
Saufwuniemi 91
105 Ad: Strömbom, s. 1721
puoliso: Maria Tamatar, s. 1746
Saufwuniemi 91
105 Ol: Hammar
puoliso: Anna Suhotar
Saufwuniemi 92
106
puoliso: Elin Junnutar, s. 1710
lapsia: Elin Tamatar
Inhys.Jöran Tamasen leski Lahnalax 28
106 Johan Hupoin, s. 1724
puoliso: Elin Pulliatar, s. 1725
lapsia: Johan, Brita
Veli: Pehr Hupoin Wiholanniemi 61
106 And: Neerman, s. 1732
puoliso: Anna Jumpatar, s. 1727
lapsia: Thomas, Maria, St.son Elias Asikain
Lahnalax 31
107 Jeremias Kaipain, s. 1733
puoliso: Marg: Tålåtar, s. 1739
Lahnalax 29
107
puoliso: Beata Jordan, s. 1749
Vanh: Mats Jordan, Maria Ischania Kumbuis 37
108 Abr: Ruth, s. 1729
puoliso: Maria Hupotar, s. 1741
Vide p.62 Lahnalax 30
108 Abr: Ruut, s. 1729
puoliso: Maria Hupotar, s. 1741
Wiholanniemi 62
109
puoliso: Ingeborg Pöllötär, s. 1725
lapsia: Anders, Carl Brask
And.Braskin leski uudessa aviossa Lahnalax 29
109 And. Öman, s. 1730
puoliso: Marg. Davidsatar, s. 1731
Beflyttat till Carelen Sydänma 25
109 And. Otin
puoliso: Marg: Davidsain
Mies: död, vmo + 22.6.1771 Kumbuis 37
109 Olof Natuin
puoliso: Anna Lisa Räisätär
Landb., vide pag.26 Sydänma Lahnalax 28
109 Olof Fager Natuin
puoliso: Anna Räisätär
Sydänma 26
110 Mårt: Hillduin, s. 1716
puoliso: Elin Pullckitar, s. 1708
Tårp: + 31.8.1764 Kumbuis 33
110
puoliso: Elin Pulkitar
lapsia: Olof Tolfwain
Enk. Mårten Hiltusen leski, poika 1. aviosta Kumbuis 38
110 Ambr. Hemelin, s. 1723
puoliso: Maria Wirolatar, s. 1734
Vmo + 6.4.1763 Kumbuis 33
110
puoliso: Maria Mylläri
vid.p.33, isä Torp. Pehr Mylläri Joroisniemi 181
110 Ambr. Hemelin, s. 1723
puoliso: Maria Mylläritär
Vmo + _.6.1765 Kumbuis 33
110
puoliso: Carin , s. 1739
Äiti:Anna Luckaritar, tytär Ambr. Hämäläisen vaimoksi Kiekankylä 77
110 Ambr. Hemelin, s. 1723
puoliso: Carin _lander, s. 1739
i Lahnalax Kumbuis 33
110 Michel Pehrson Niculain, s. 1750
puoliso: Agnetha Nupotar, s. 1750
Taipale 55
111
puoliso: Eva Juitar, s. 1728
Antti Muukkosen 2.vmo aikaisemmassa aviossaan Kumbuis 40
111 And: Moberg Mukoin, s. 1727
puoliso: Sophia Wenäläin, s. 1710
Res,k., vmo +12.5.1764 Kumbuis 34
111 And: Moberg Mukoin, s. 1727
puoliso: Eva Juitar
+ 1770 Kumbuis 34
111 And: Moberg
puoliso: Eva Juditar
död, ehtoollinen 4.6.1770 Kaitais 51
111
puoliso: Eva Juitar, s. 1727
Änk. Antti Muukkosen leski Taipale 57
111 Nils Molle Moilanen Kaitais 43
112 Hend. Sikain, s. 1726
puoliso: Carin Davidsatar, s. 1726
Tårp. Kumbuis 38
112 Michel Smed, s. 1750 Kumbuis 38
113 Ol. Rimpi, s. 1695
lapsia: Johan, Carin, Brigitha
Tårp., död (viim.eht.1765) Kerisalo 163
113 Joh: Ekelund, s. 1725
puoliso: Sophia Reijotar, s. 1718
Kumbuis 38
114
puoliso: Zara , s. 1720
Tomas Narisen leski uusine perheineen muuttaa Juvalle 1766 Kumbuis 34
114 Thomas Falck, s. 1728
puoliso: Regina Oinotar, s. 1730
lapsia: And: Natuin, Karin, Christina
Lahnalax Kumbuis 32
114 Matilain Sold: Matilaises Enka Wättilänranda 66
114 Mats Hielm
puoliso: Gertr: Hywötär
+ 21.6.1765, vmo Järvikylään Kumbuis 38
114 And: Tålfwain, s. 28.6.1733
puoliso: Eva Wirolatar, s. 1730
Res:k: Cumbuis Lahnalax 31
114 Andr Giedda Såld., vide Lahnalax pag.31 Kumbuis 32
114 Anders Gedda
puoliso: Eva Wirolatar
Kumbuis 40
114 Adam Sikain, s. 1749
puoliso: Elisabet Paunotar
vmo: vide pag.41 Kumbuis 40
1. rumpali Henr: Ruotsal: Dräng:, ifr.Randasalmi m.b.6.5.1764, vid Katisal: p 120 Järfwikylä 108
1. rumpali
puoliso: Elisab: Assikatar, s. 1741
Tienstepiga och förnedr.qp., bewijs ifr. Randas. 25.7.1763, wide p 120 Järfwikylä 108
1. rumpali Henric Swensk
puoliso: Elis: Asikatar, s. 1741
Trumbslagaren Katisalax 120
1. rumpali Henric Svensk, s. 1741
puoliso: Lisa Asikatar, s. 1741
wide pag. 120, Swärmor Lisa Hulkotar Järfwikylä 105
v80 Påhl Luckarin
puoliso: Ester Brun
+ 1770, Veli: Olof Luckarin Kotkatlax 139
v81 And. Wasara, s. 3.11.1738
puoliso: Marg. Pajatar, s. 1739
Res. Hosiaranda 171
v84 Mats Karhin, s. 11.1.1734
puoliso: Anna Pöllötär
Res:k: Pekinsari 128
v86 Mich: Kålemain, s. 1741 Res. Vmo mainittu, nimi puuttuu Ruokojärfwi 112
v88 Joh. Kopoin, s. 1724
puoliso: Chirstin Pajatar, s. 1731
lapsia: Elin, Carin
Res:k:, Mor Elin Saufwuniemi 92
v89 Samuel Pursiain, s. 1726
puoliso: Carin Soinitar, s. 1736
Res:k: Tårp:, S:r Elin Pursiatar Ruokoniemi 95
v90 Joh: Huhka, s. 23.10.1736
puoliso: Marg: Hupåtar, s. 1727
Mor Malin Nautar, vide Häyrilä Soldat Wiholanniemi 62
v94 Hend: Rahikain, s. 1733
puoliso: Marg: Kaukotar, s. 1734
lapsia: Marg: Rahikain
Res:k: Häyrylä 12
v97 Pehr Utriain
puoliso: Anna Tikatar, s. 1736
Res.k. + 1773 Syfwäis 74
v98 And. Laitin, s. 1730
puoliso: Chirst: Immotar
Tårp: Res:k: Beflyttat 1764 utan betyg, men betyg af 13.2.1768 Wättilänranda 67
v100 Jacob Ticka, s. 1729
puoliso: Maria Suhotar, s. 1731
lapsia: Anna, Staffan
Res.k., vmo + 1768 Syfwäis 74
v100 Jacob Ticka, s. 1729
puoliso: Anna Mulldain
Syfwäis 74
v101 Hindrich Toloin, s. 1733
puoliso: Anna Kåfwotar, s. 1743
Isä: Såld. Hind. Drake Toloin Katisalax 124
v106 Hend: Hillduin, s. 1735
puoliso: Anna Kåwotar, s. 1730
Res:k:, vmo + 20.1.1771, Swärmor Elin Huhatar Saufwuniemi 91
v107 Jöran Tåloin, s. 1723
puoliso: Marg: Oinotar, s. 1723
lapsia: Anna Chatarina, Maria
Tårp: och Res.k. Lahnalax 29
v108 Eric Jörwel:, s. 1729
puoliso: Ingeb: Suhotar, s. 1731
Res.k. Kerisalo 167
v109 Joh: Oxman
puoliso: Anna Kasatar
Res., Leppävirda (eht.1766 asti) Taipale 58
v110 Ol: Tawisain, s. 1729
puoliso: Anna Hynnitär
död, Mor Walb: Häkitär, flyttat till Jockas Taipale 59
v113 And: Kåskel:, s. 1738
puoliso: Marg: Kåwåtar, s. 1737
Tårp: Res:k:, vmo +22.3.1772 Kumbuis 34

Tuntemattomaan ruotuun tai eri komppaniaan kuuluvia

Henkilöiden tiedot Kommentit Kylä ja talo Sivu
NUMEROTTOMIA:
Mårt: Stad Mood kuollut, viim.eht. 14.6.1767 Kaitais 46
Eric Kaukoin Trana Förafsk. Såld., ifr. Pexämäki 7.6.1764, +1766, isä: Erich Kaukoin Kaitais 50
Ad: Kuohoin, s. 1722
puoliso: Anna Marg: Argillandra, s. 1718
lapsia: Maria
Res:k: Bor i Piexämäki (yliviiv.) Kiekankylä 76
Jacob Hiort, s. 1709
puoliso: Marg: Nylander, s. 1741
lapsia: Jöran
Förafsk.Sold., till Sulkava m.b. 24.3.1767, återkommit vide Wirtasalmi Kiekankylä 80
Niels Janhoin, s. 1730
puoliso: Christ: Hupotar, s. 1737
lapsia: Niels
Res:k: Järfwikylä 109
Jöran Kinnuin, s. 1732
puoliso: Walb. Tåika
Tårp: och Såld:, Mor Anna Japitar Ruokojärfwi 117
Lars Hackspik
puoliso: Cecilia Suhotar, s. 1732
Wirtasalmi 130
Gust. Cangur, s. 1728
puoliso: Anna Wihawatar, s. 1734
lapsia: Elin
Res.k. Kärisalo 161
And. Leinoin, s. 1722
puoliso: Carin Järwetär, s. 1700
+ 1766 Kerisalo 162
Ol: Terfwoin, s. 1724
puoliso: Chirstin Järwetär, s. 1724
lapsia: Anna, Malin
Såld., __ under Joroisn. Rusth. Kerisalo 163
Olof Terfwoin
puoliso: Chirst: Järfwetär
lapsia: Anna, Maria, Magdalena
Torp., måg Johan Rutiain Joroisniemi 180
And. Järwel:
puoliso: Maria Tuhutar, s. 1706
lapsia: St.dr Marg. Puritar
Res.k. + 1766 Kerisalo 164
Claës Järwel:, s. 1736 Res., mohr Anna Kasatar Kerisalo 166
Jöran Kettuin, s. 1733
puoliso: Brita Immotar, s. 1720
lapsia: St:s Olof Kolemain
Res.k., vide Savuniemi Kerisalo 167
Mich: Hywärin, s. 1727
puoliso: Marg: Siatar, s. 1733
Res. + 1766 Kerisalo 168
Ol. Leskin, s. 1737
puoliso: Maria Andikatar, s. 1740
Res., mor Anna Rytkötär Kerisalo 169
And. Pitkäin, s. 1731
puoliso: Sophia Pynnötär, s. 1734
Res.k. Joroisniemi 181
Pehr Mylläri, s. 1736 Res.k., bortrymt, isä: Pehr Mylläri Joroisniemi 181

Sotilaita löytyi 41 ruotuun (12-13, 67, 76-92, 94-114)

Mikrofilmirulla: I Aa:5

Sivunumeroiden linkit viittaavat Kansallisarkiston Astia palveluun
JOR_I_Aa_5

KatselmuksetNimet

© Maija-Liisa Laakso 2024