AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKirkonkirjat → Juvan rippikirja 1751-1758

Juva: rippikirja vuosille 1751-1758

Juvan komppanian sotilaita

Ruotu Henkilöiden tiedot Kommentit Kylä ja talo Sivu
1 Joh: Simoin, s. 1687
puoliso: Soph: Assikain
Håttila I 42
1
puoliso: Hel: Sophia Caspersdr von Krämer, s. 1728
Casp. Pohlmanin vmo Patela 1 I 10
1 Casp. Pohlman Corp. Vid: Tom II Soldater I 107
1 Casper Pohlman
puoliso: H:S: v: Krämer
Rustmest: Näringe 1 II 68
1 Nicolaus Casperss. von Krämer Patela 1 I 10
2 Olof Teitin, s. 1683
puoliso: Elin Pasain, s. 1687
lapsia: Anders, Johan
Hetois 2 I 99
2 Pett: Laitin, s. 1699
puoliso: Mertha Härcköin, s. 1697
lapsia: Susanna, Sophia, Margareta
+ 14.12.1753, vmo + 17.2.1756 Hatsola I 106
2 Jöran Roikoin, s. 1726 vid: sup: pag:4. Äiti Marg: Wijsain Wechmais II 97
2 Jöran Roikoin, s. 1723 Ollickala II 4
2 Hind: Stårck, s. 1730
puoliso: Maria Ilfwoin, s. 1728
Soldater I 107
2 Petter Påhlss. Mulli, s. 10.5.1734 Näringe II 74
3 Joh: Hämäl:, s. 1698
puoliso: Marg: Kinnuin, s. 1710
lapsia: Walborg, Anna
Wechmais II 98
3
puoliso: Ewa Purain, s. 8.7.1734
vid: Tom I pag: 107 N:3 Wechmais II 98
3 Jac. Svana, s. 5.5.1729
puoliso: Eva Purain, s. 8.7.1734
Soldater I 107
3 Petter Ståhl, s. 27.8.1737 Soldater I 107
4 Esaias Matil:, s. 1695
puoliso: Maria Piedikäin, s. 1710
+ 28.3.1758 Pohjois 4 I 93
4 Olof Mustoin, s. 1698
puoliso: Birita Kandain, s. 1710
lapsia: Birita
Wechmais II 98
4
puoliso: Walborg Joh:dr Hämäl:, s. 10.5.1730
vid: Tom I pag:107 N.4 Wechmais II 98
4 Hind: Trana, s. 1730
puoliso: Walborg Hämälein, s. 10.5.1730
Soldater I 107
5
puoliso: Maria Sigfredsdr , s. 1700
E:a, Pål Suutarisen leski uudestaan leskenä Surnemi I 16
5 Nils Mieloin, s. 1724
puoliso: Walb: Limatain, s. 1725
Männynmäki I 9
5 Joh: Siöman, s. 1732 ifr. Jorois Soldater I 107
6 Olof Gustavss. Hardikain, s. 26.7.1726
puoliso: Marg: Kärckäin, s. 1721
Rångala 1 I 18
6 Olof Kårtman, s. 26.7.1726
puoliso: Marg: Kärckäin, s. 1721
vid: Sup: pag: 18 Soldater I 108
6 Jac: Hagman, s. 1730 Soldater I 108
7 Joh: Simoin, s. 1687
puoliso: Soph: Assikain
Håttila I 42
7 And: Biörckgren, s. 1.1.1732
puoliso: Anna Nousiain
Soldater I 108
8 Olof Teitin, s. 1683
puoliso: Elin Pasain, s. 1687
lapsia: Anders, Johan
Hetois 2 I 99
8 Sam: Ilfwoin, s. 1689
puoliso: Walborg Aufwin, s. 1707
lapsia: Mats, Margaretha
Männynmäki I 9
8 Lars Kolemain, s. 1712
puoliso: Sophia Mardikain, s. 15.9.1722
Patela I 13
8 Henr: Foenix, s. 1711
puoliso: Carin Kårhoin, s. 1721
+ 27.2.1757 Soldater I 108
8 Jacob Jac:ss. Tannin
puoliso: Carin Monoin
Isä: Jac: Tannin, isän vaimo Johanna Turakain Särckjärfwi I 34
9 Joh: Ducat, s. 1713
puoliso: Maria Härcköin, s. 1715
Soldater I 108
9 Thom: Kuckoin, s. 1732
puoliso: Soph: Lautiain, s. 1735
Kaskis I 37
10 Petter Hamuin, s. 1694
puoliso: Anna Purhoin, s. 1698
lapsia: Petter, Michel, Anders, Anna
+ 17.3.1755 Matila 5 I 44
10 Staph: Höök, s. 28.2.1729
puoliso: Christ: Nulpoin, s. 6.4.1734
+ 12.12.1753 Soldater I 108
10 Pet: Gust: Duncker Vol: Soldater I 108
10 Joh: Hulckoin, s. 20.8.1736
puoliso: Marg: Huckain, s. 1732
Äiti: Carin Pijk Tuchkala II 61
11
puoliso: Elin Lautiain, s. 1715
E:a , Anders Ahosen leski Kaskis I 38
11 Nicolaus Swänsk, s. 1732
puoliso: Carin Ruotin
Soldater I 109
12 Joh: Seiloin, s. 1717
puoliso: Johanna Uimi, s. 1719
lapsia: Anna
Vmo + 1.6.1756. Äiti: Carin Ikoin Korhola 2 II 18
12 Joh: Seiloin, s. 1717
puoliso: Chirst: Nåpoin, s. 30.8.1730
Korhola 2 II 18
12
puoliso: Johanna Tuchkal:, s. 1711
E:a, Olof Hurtigin leski Yliwesi II 31
12 Olof Kelgren, s. 18.8.1732
puoliso: Marg: Nulpoin, s. 1728
Soldater I 109
13
puoliso: Elin Kijskin, s. 1705
lapsia: Elisabetha
E:a, Anders Lautiaisen leski Knutilanmäki II 53
13 Jerem: Järnsko, s. 1729
puoliso: Maria Summain, s. 1733
Soldater I 109
13 Nicolaus Casperss. von Krämer Patela 1 I 10
14 Anders Svanbom, s. 12.10.1726
puoliso: Carin Pajuin, s. 26.11.1726
Soldater I 109
14 Pett: Ferm, s. 1735
puoliso: Helena Purhoin, s. 22.4.1741
Soldater I 109
15 Eskel Pylckäin, s. 1703
puoliso: Chirst: Teifwain, s. 1714
+ 14.3.1757 Såpala I 64
15 Henr: Ådahl, s. 18.5.1728
puoliso: Malin Kåhoin, s. 10.8.1731
ifr. St. Michell Soldater I 109
16 Iwar Hind:ss. Leskin, s. 1712
puoliso: Marg: Piekäin, s. 1715
Wijsala 1 I 70
16 Anders Jordan, s. 1724
puoliso: Marg: Summain, s. 1711
+ 5.6.1756 Soldater I 110
17 Petter Kammoin Äiti: Anna Wihawain Metula 1 I 79
17 Carl Gustav Nordenberg, s. 1724
puoliso: Elin Pafwil:, s. 1712
lapsia: Maria Pafwil:
vid: Tom I pag: 110 N:17 Pulckila II 27
17 Carl Gust: Lijflander, s. 1724
puoliso: Elin Pafwil:, s. 1712
Soldater I 110
18 Mats Leskin, s. 1698
puoliso: Marg: Westerin, s. 1698
lapsia: Petter
Randois 2 I 72
18 And: Löfberg, s. 1728
puoliso: Maria Leskin, s. 14.3.1735
denna blifwit hufwudsvag Soldater I 110
18 And:s Stadig ifr: Ruokolax Soldater I 110
19 Mich: Holmberg, s. 1721
puoliso: Beata Kettuin, s. 1719
Soldater I 110
19
puoliso: Sophia Påhlsdr Hakulin, s. 16.9.1742
Petter Narisen vaimo Luomala 1 I 52
19 Petter Matss. Narin, s. 26.5.1731 Randois 1 I 71
20 Måns Marain, s. 1719
puoliso: Elin Kettuin, s. 1719
Pöllölä 2 I 77
20 Alexander Westerin, s. 1726
puoliso: Anna Mulli, s. 1730
Hatsola I 106
20 Mats Carlss. Tirroin, s. 1727
puoliso: Marg: Ahoin, s. 12.1.1736
Vaimo sivulta 98 (osa I) Pöllölä 1 I 76
20 And: Girs, s. 30.11.1724
puoliso: Elin Parckin, s. 1725
Vaimo + 16.2.1759 Soldater I 110
20
puoliso: Anna Heldimoin, s. 1731
vid: Tom I pag:, äiti: Carin Ryhäin Heinämäki II 76
20 And: Girs, s. 30.11.1724
puoliso: Anna Heldimoin
Soldater I 110
20 Johan Carlss. Tirroin, s. 7.4.1739
puoliso: Elin Pulckin, s. 16.5.1731
Pöllölä 1 I 76
21
puoliso: Walb: Lamain, s. 1714
lapsia: Kallins Styfdr Margetha Aholain 30.10.1741
Randois I 73
21
puoliso: Anna Kettuin, s. 1716
lapsia: Anna Lijkain
E:a, Anders Liikasen leski Kåickala 4 I 81
21 And: Gråsteen, s. 1720
puoliso: Carin Haikarain, s. 1720
Soldater I 111
22 Abr: Ingberg, s. 15.2.1730
puoliso: Anna Pasoin
Soldater I 111
23
puoliso: Maria Waldoin, s. 1710
E:a, vanhemman Nils Sparren leski Papinsalo I 70
23 Petter Roikonen, s. 1714
puoliso: Chirst: Härcköin, s. 1721
Lefwola 2 I 87
23 Eskel Pelckoin, s. 1726
puoliso: Malin Larsdr Purhoin, s. 1730
vid: inf: pag:111 N:23 Lefwola 3 I 87
23 Eskel Bäckman, s. 1726
puoliso: Malin Purhoin, s. 1730
Soldater I 111
24 Staph: Hallin, s. 1707
puoliso: Anna Hopain, s. 1726
lapsia: Jacob
Corp:, vaimo + 15.8.1757 Soldater I 111
25
puoliso: Susanna Lukoin
Johan Kopparin leski Mäkiöis I 91
25 Abr: Räf, s. 2.1.1721
puoliso: Carin Heinoin, s. 1730
Soldater I 111
26 Hind: Pafwil:, s. 1687
puoliso: Anna Lijmatain, s. 1692
Yliwesi II 30
26 Eric Svala, s. 16.5.1732
puoliso: Carin Cuosmain, s. 1732
Soldater I 112
27 Staphan Flöitt
puoliso: Britha __luin?
Soldater I 112
27
puoliso: Carin Waldoin, s. 1698
lapsia: Petter Hyfwöin, Thomas
E:a, Thomas Hyvösen leski Pohjois I 95
27
puoliso: Maria Aufwin, s. 1709
lapsia: Maria Piedikäin
E:a, Nils Pietikäisen leski Haikarala I 86
27 Olof Juwoin
puoliso: Chirst: Johansdr Kinnuin, s. 1725
Rasala I 66
27 Johan Leskin, s. 1722
puoliso: Anna Lipsain, s. 1724
vid: inf: pag:112 N:27 Särckjärfwi 2 I 34
27 Joh: Lackman, s. 1722
puoliso: Anna Lipsain, s. 1724
Soldater I 112
28
puoliso: Caecilia Pyöriäin
E:a, Christer Österman Leskisen leski Randois I 74
28
puoliso: Carin Uimi, s. 1738
vid: Tom: I p.112 Ingilä II 49
28 Lars Snäll, s. 1726
puoliso: Carin Uimi, s. 1732
Soldater I 112
29 Lars Purhoin, s. 1695
puoliso: Walb: Heinoin, s. 1708
lapsia: Malin, Maria, Helena
+ 5.4.1753, vmo + 2.5.1752 Lefwola 3 I 87
29 Thom: Laitin, s. 1690
puoliso: Marg: Nulpoin, s. 1698
lapsia: Staphan
Vmo + 1.3.1698 (!) Ahola Tårp: och Inhys: I 79
29 Thom: Laitin, s. 1690
puoliso: Chirst: Kijskin, s. 1717
lapsia: Staphan
Vmo + 2.3.1757 Ahola Tårp: och Inhys: I 79
29 Thom: Laitin, s. 1690
puoliso: Birita Tannin, s. 1711
lapsia: Staphan
Ahola Tårp: och Inhys: I 79
29 Johan Johanss. Lampeen, s. 1730
puoliso: Joh: Hålapain, s. 27.12.1734
vid: inf: pag: 112 N:29 Warparanda I 18
29 Joh: Lampeen, s. 1730
puoliso: Joh:a Hålapain, s. 1734
Soldater I 112
30
puoliso: Carin Nåpoin, s. 1694
E:a, + 29.4.1757, Michel Ilvosen leski Pohjois I 94
30 Joh: From, s. 1724
puoliso: Carin Pustin, s. 1729
Vaimo + 27.7.1759 Soldater I 112
31
puoliso: Elin Såpain, s. 1728
vid: inf: pag:112 N:31. Äiti: Caecilia Ickoin Haikarala 2 I 85
31 Henr: Smedman, s. .11.1724
puoliso: Elin Såpain, s. 1728
ifrån Taipalsari Soldater I 112
32 Abel Pitkäin, s. 1697
puoliso: Johanna Summain, s. 1700
lapsia: Abel, Petter
+ 4.8.1759, vmo + 27.7.1757 Kåickala 2 I 80
32 Henric Biörn, s. 1704
puoliso: Carin Marain, s. 1707
Soldater I 113
32 Johan Matss. Ahoin, s. 25.4.1732
puoliso: Anna Hötyl:, s. 24.8.1741
Kangais 4 I 97
33 Thomas Oinoin
puoliso: Maria Tarkiain
lapsia: Thomas
Askolanmäkj 2 I 96
33
puoliso: Maria Tarkiain
lapsia: Thomas Oinoin, Lars
E:a, + 14.4.1783 Tomas Oinosen leski Turackala I 108
33
puoliso: Anna Martin, s. 15.2.1735
vid: inf: pag: 113. Äiti: Elis: Marain Järfwenpä I 54
33 Mats Holm, s. 1732
puoliso: Anna Martin, s. 15.2.1735
Soldater I 113
33
puoliso: Anna Hind:dr Kruskop, s. 1742
Hatsola I 105
34
puoliso: Elis: Teifwain, s. 1705
lapsia: Anna Kardin
Teifwala II 8
34 Joh: Örn, s. 1726
puoliso: Carin Wätäin, s. 1731
Vmo Joroisista 1752 Soldater I 113
35 Pett: Laitin, s. 1699
puoliso: Mertha Härcköin, s. 1697
lapsia: Susanna, Sophia, Margareta
+ 14.12.1753, vmo + 17.2.1756 Hatsola I 106
35 Pett: Aufwin, s. 1714
puoliso: Elin Lautiain, s. 1708
Viim.eht. 25.5.1757 Ollickala II 6
35 Påhl Flinck, s. 1720
puoliso: Anna Parckin, s. 14.9.1736
Soldater I 113
35
puoliso: Maria Henricsdr Kruskop, s. 28.5.1732
vid: sup: pag: 8 Hatsola I 105
35 Olof Olofss. Heldimoin, s. 4.7.1732
puoliso: Maria Kruskop, s. 28.5.1732
Männynmäki I 8
36
puoliso: Anna Härcköin, s. 1698
E:a, + 23.4.1758, Anders Vesterisen leski Hatsola I 106
36
puoliso: Margaretha Pett:dr Laitin, s. 28.5.1738
Hatsola I 106
36 Olof Storm, s. 1731
puoliso: Marg: Laitin, s. 28.5.1738
Soldater I 113
37 And: Caipain, s. 1700 Viim.eht. 2_.10.1753 Ollickala II 6
37 And: Pihlman, s. 1719 + 8.1.1753 Soldater I 114
37 Joh: Fried: Snällman, s. 1.6.1733
puoliso: Anna Hännin, s. 11.12.1740
Soldater I 114
38
puoliso: Ingeb: Kettuin, s. 1688
lapsia: Birita, Petter
E:a, Petter Härkösen leski Hatsola I 106
38 Henric Mejer, s. 1721
puoliso: Anna Hångain, s. 30.4.1729
Soldater I 114
39 Thom: Wäisäin, s. 1696
puoliso: Elis: Härcköin, s. 1710
lapsia: Carin, Thomas, Birita, Maria, Lars
+ 1756, vmo + 6.11.1756 Heinämäki II 75
39
puoliso: Anna Andersdr Oinoin, s. 23.12.1734
vid: p114 Mäkiöis 2 I 90
39 Joh: Tätting, s. 17.5.1731
puoliso: Anna Oinoin, s. 23.12.1734
Soldater I 114
40 Lars Aufwin, s. 1702 Aufwila 2 II 34
40 Math: Lillia haf:r afskied, +14.5.1758 Soldater I 114
40 Math: Nopman, s. 1720
puoliso: Maria Sijkanen, s. 1733
Soldater I 114
41 Math: Gröning, s. 21.2.1731 död i Helsingfors Soldater I 114
41 Jören Stålt Soldater I 114
41 Michel Petterss. Halin, s. 20.9.1736 Lipsala 1 I 55
42 Olof Lindh, s. 1697
puoliso: Maria Limberg, s. 1714
lapsia: Adam
Murdois II 43
42 Thom: Wijse Lindh, s. 1730
puoliso: Johanna Parckin, s. 1735
Vaimo + 6.2.1754 Soldater I 115
42 Olof Hindriksson Hämäläin Murdois 3 II 42
43
puoliso: Elin Karjalain, s. 18.4.1736
vid: Tom I pag:115 N:43 Kilpola II 66
43 Lars Lanter, s. 1725
puoliso: Elin Karjal:, s. 18.4.1736
Soldater I 115
44
puoliso: Chirst: Tynnin, s. 1692
lapsia: Hindrich Karjalain, Maria, Elin, Johan
E:a, Henrik Karjalaisen leski Kilpola II 66
44
puoliso: Chirst: Hytiäin, s. 1718
lapsia: Maria Immoin, Anna
E:a, Henrik Immosen leski Tuchkala II 61
44 Iwar Wijman, s. 10.11.1722
puoliso: Christ: Cuosmain, s. 1724
Soldater I 115
45 Påhl Mutka, s. 1720
puoliso: Carin Pijk, s. 1710
lapsia: Joh: Hulckoin
+ 1.3.1752 Tuchkala II 61
45 ___ Bofinck, s. 1708
puoliso: Ca'cil: Massin, s. 1715
Soldater I 115
46
puoliso: Carin Juotin, s. 1699
lapsia: And: Uimi, Carin, Birita
+ 15.6.1755, E:a, Elias Uimin leski Ingilä II 49
46 Petter Wejalain, s. 12.11.1722
puoliso: Christ: Påhlsdr Piedikäin, s. 10.9.1730
Pitkelax 4 II 11
46 Thim: Stigman Soldater I 115
47 Math: Mondoin, s. 1711
puoliso: Maria Ambrosin, s. 1711
lapsia: Michel, Petter
Corp:, Mor Sophia Aholain Soldater I 116
48 Pett: Hiort, s. 1732 ifr. Carelen, +1756 Soldater I 116
49
puoliso: Anna Uckoin, s. 1694
lapsia: Joh: Fried: Kijskin, Helena
Erik Kiiskisen leski Patela I 12
49 Påhl Hooman
puoliso: Carin Ollikain
Ingilä II 49
49 Lars Hedman
puoliso: Sophia Härcköin
Soldater I 116
50 Henr: Giedda, s. 1727
puoliso: Maria Cuosmain, s. 1725
Soldater I 116
51 Niels Hård, s. 1723
puoliso: Soph: Hötyl:, s. 1714
Soldater I 116
51 Abrah: Pylckäin, s. 17.2.1733
puoliso: Rahel Nickain
Hötyis II 78
52 Michel Anderss. Pijspain, s. 18.9.1730 vid: Tom: I pag: 117 N:52 Wuorenma 9 II 86
52
puoliso: Regina Segerberg, s. 29.1.1733
vid: Tom: I pag: 117 N:52 Wuorenma II 88
52 Mich: Pijkman, s. 11.9.1729
puoliso: Regina Segerberg, s. 29.1.1733
+ 1754, vid Tom II pag:84 Soldater I 117
52
puoliso: Regina Segerberg, s. 29.1.1733
Leski uuteen avioon Wuorenma 5 II 84
53
puoliso: Chirst: Ericsdr , s. 1722
Karl Turtiaisen leski Jöran Teivaisen vaimona Matila 1 I 42
53
puoliso: Hel: Sophia Caspersdr von Krämer, s. 1728
Casp. Pohlmanin vmo Patela 1 I 10
53
puoliso: Carin Orain, s. 1731
vid: Tom I pag:117 N:53. Äiti Carin Ylöin Narila II 90
53 Henr: Hackspijk, s. 1728
puoliso: Carin Orain, s. 1731
Soldater I 117
54
puoliso: Malin Tijtain, s. 1680
lapsia: Eric Taskin, Carin Matiskain
+ 19.10.1758, E:a, And: Matiskaisen leski Karkianma II 81
54 And: Hielström, s. 1732 till Kides Soldater I 117
54 And: Huttuin, s. 1724
puoliso: Agnetha Teittin, s. 1727
Karkianma II 81
54
puoliso: Christina Ericsdr Wäisäin, s. 10.5.1741
vid: Tom: 1 p:117 Karkianma 5 II 80
54 Thom: Asplund
puoliso: Chirst: Wäisäin
Soldater I 117
55 Lars Åman, s. 1731
puoliso: Carin Seiloin, s. 24.5.1731
ifr. Willmanstrand, vaimo + .2.1758 Soldater I 117
55
puoliso: Chirstin Persdr Marain, s. 12.6.1734
vid: Tom I p. Marala 1 I 74
55 Lars Åman, s. 1731
puoliso: Chirstin Marain, s. 12.6.1734
Soldater I 117
56 Johan Heickin, s. 1723
puoliso: Maria Molander, s. 1729
Pitkelax 9 II 13
56
puoliso: Helga Pohjal:, s. 1723
+ 29.9.1756, E:a, Erik Ollikaisen leski Pitkelax II 17
56 Eric Killman, s. 18.5.1723
puoliso: Elis: Purhoin, s. 1723
Vaimo +1756 Soldater I 117
56
puoliso: Carin Pettersdr Bengtin, s. 20.2.1728
vid: Tom I pag: 117 Lehickola II 47
56 Eric Killman, s. 18.5.1723
puoliso: Carin Bengtin, s. 20.2.1728
Soldater I 117
57 Thom: Teitin, s. 1700
puoliso: Gert: Matiskain, s. 1702
lapsia: Helena
Karkianma II 82
57
puoliso: Anna Christersdr Pijspain, s. 9.3.1726
vid: Tom I pag:118 N:57 Wuorenma 9 II 86
57 Lars Rijpa, s. 1723
puoliso: Anna Pijspain, s. 9.3.1726
Soldater I 118
58
puoliso: Elis: Bruun, s. 20.3.1730
E:a, Sigf. Matilaisen leski Haikarala I 86
58 Nicolaus Casperss. von Krämer Patela 1 I 10
58 Niclas v. Krämer Vol. Soldater I 118
58 Mats Kåhoin, s. 3.3.1736 vid: p:118 Håttila I 42
58
puoliso: Carin Parckin, s. 1740
vid: Tom I p:118, äiti Elin Arpiain Wuorenma 3 II 83
58 Mats Kåch, s. 3.3.1736
puoliso: Carin Parckin, s. 1740
Soldater I 118
59
puoliso: Marg: Caipain, s. 1718
E:a, gift till S:t Michel 1760, Joakim Putkosen leski Pitkelax II 17
59
puoliso: Maria Johansdr Tirroin, s. 20.4.1735
vid: Tom I pag: Korhola II 19
59 Joh: Göökman, s. 1729
puoliso: Maria Tirroin, s. 20.4.1735
Soldater I 118
60 Mats Ollikain, s. 1692
puoliso: Anna Hännin, s. 1708
lapsia: Mats, Eric
Ruokola II 24
60 Påhl Glada, s. 3.3.1724
puoliso: Maria Lambin
Soldater I 118
60 And: Seiloin, s. 5.1.1734
puoliso: Maria Bengtin, s. 15.8.1734
Pitkelax II 17
61
puoliso: Elin Pafwil:, s. 1700
lapsia: Eric Pulckin
E:a vid: super: pag: 47 Ingilä II 49
61
puoliso: Elin Pafwil:, s. 1700
lapsia: Eric Pulckin
E:a, Erik Pulkkisen leski Lehickola II 47
61 Walentin Måndoin, s. 1723
puoliso: Maria Sallin, s. 1719
Vmo + 3.4.1758 Ruokola 1 II 20
61 Walentin Måndoin, s. 1723
puoliso: Chirst: Lambin, s. 28.4.1736
Ruokola 1 II 20
61 Pett: Hård, s. 1718
puoliso: Carin Kallin, s. 1719
lapsia: Styfson Eric Pulckin s. 21.3.1739
Soldater I 118
61 Anders Påhlss. Aufwin, s. 8.6.1738 Pulckila II 27
62 Matts Grip, s. 1722
puoliso: Carin Cuosmain, s. 1724
Soldater I 118
63 Påhl Leskin, s. 1698
puoliso: Elin Huttuin, s. 1690
Vmo + 25.12.1757 Leskelä I 84
63 Påhl Leskin, s. 1698
puoliso: Marg: Roikoin, s. 1725
Leskelä I 84
63 Jac: Loo, s. 1697
puoliso: Birita Moilain, s. 1712
+ 27.4.1757 Soldater I 119
63 Pett: Parckin, s. 1733 vid: sup: pag: 19 Ruokola II 24
63 Pett: Parckin, s. 1733 vid: Tom I pag: Korhola II 19
63 Pett: Parckman, s. 1733 + 4.5.1759 Soldater I 119
64 Hinr: Dufva, s. 1728
puoliso: Carin Rautiain, s. 1721
Soldater I 119
65 Påhl Göök
puoliso: Ca'cilia Rokolain, s. 1728
Soldater I 119
66 Math: Udd, s. 1719
puoliso: Chirst: Haloin, s. 1722
Soldater I 119
67 David Hulkonen
puoliso: Elin Tanninen
Vmo + 11.1.1760 Näringe II 74
67
puoliso: Anna Lukoin, s. 1724
E:a, vid: Tom I pag 119 N.67 Wechmais II 98
67 Joh: Kruus
puoliso: Anna Lukoin, s. 1727
Soldater I 119
68 Sam: Flycht, s. 1719
puoliso: Wendela Hillutar, s. 1708
Vaimo +1756 Soldater I 119
68
puoliso: Margeta Larsdr Ikoin, s. 1736
vid: Fol: II (?) p:119 Poikola II 104
68 Sam: Flycht, s. 1719
puoliso: Marg: Ikoin, s. 1736
Soldater I 119
69
puoliso: Anna Leskin, s. 1720
Mårten Hakulisen leski Henrik Kiiskisen vaimona Randois I 74
69 Eric Mejer, s. 1721
puoliso: Maria Rimpin, s. 1712
Soldater I 119
70
puoliso: Carin Remoin, s. 1707
lapsia: Påhl Piedikäin, Hendrich
Pohjois I 94
70 Sam: Ilfwoin, s. 1689
puoliso: Walborg Aufwin, s. 1707
lapsia: Mats, Margaretha
Männynmäki I 9
70 Hinric Håfman
puoliso: Anna Ruhain
bewijs af d 5/1 1753 Soldater I 120
71
puoliso: Maria Puhakain, s. 1708
lapsia: Hind: Såpain
E:a, Johan Sopasen leski Maifwala II 40
71 Hind: Såpain, s. 15.3.1736 vid: Tom I pag: Maifwala II 40
71 Hind: Såpain, s. 15.3.1736 Soldater I 120
72 Hind: Teifwain, s. 1678
puoliso: Anna Ruokolain, s. 1689
lapsia: Hindrich, Carl, Johan
Vmo + 13.4.1757 Teifwala 4 II 8
72 Jac: Pekurin, s. 1707
puoliso: Anna Teifwain, s. 1707
lapsia: Elisabetha
Maifwala II 40
72 Niels Sparre, s. 12.1.1730
puoliso: Maria Hakulin, s. 1725
+1757, leski Puumalaan Papinsalo I 70
72 Mich: Wijpa, s. 6.10.1731 Soldater I 120
73
puoliso: Chirst: Peuckurin, s. 1710
lapsia: Påhl Siöman, Jonas, Elisab:
E:a, Jonas Siömanin leski Kangais I 98
73 Mats Heinoin, s. 26.2.1732 vid: inf: pag 120 Mäkiöis I 91
73 Mattz Häger, s. 26.2.1732 Soldater I 120
74 And: Oinoin, s. 1706
puoliso: Elin Hamuin, s. 1716
lapsia: Maria 14.3.1740
Soldater I 120
75 Lars Puhakain, s. 1699
puoliso: Chirst: Mulli, s. 1699
lapsia: Mats, Marg:, Carin
Kijskilä I 33
75
puoliso: Elin Heinoin, s. 1734
vid: Tom I pag: 120 N.75. Äiti: Johanna Rautiain Ollickala II 5
75 Mårt: Mört, s. 1729
puoliso: Elin Heinoin, s. 1734
Soldater I 120
75 And: Pulckin, s. 6.1.1729
puoliso: Carin Marain, s. 17_2
Äiti: Carin Parckin Marala 3 I 75
75 And: Wihawain, s. 1737
puoliso: Marg: Immoin, s. 20.2.1733
Rångala I 21
86
puoliso: Marg: Hipsotar
E:a, Krister Hyvärisen leski Heinämäki II 76
1. rumpali Jac: Grönman, s. 1705 Maifwala II 40
1. rumpali Joseph Hischan, s. 1731 Soldater I 120
1. rumpali Carl Olof Carlss. Wijkman, s. 21.12.1731 vid: Tom I pag:120 Murdois II 44
1. rumpali ___ ___, s. 21.12.1731 rumpali Wikman sivulta II 44 Soldater I 120
1. rumpali Lars Pätyin, s. 10.7.1729
puoliso: Elis: Pekurin, s. 13.9.1734
Trumsl. ifr. S:t Michel 18.1.1755 Turackala II 68
122
puoliso: Birita Lautiain, s. 1730
til Sulkava 1753, äiti: Carin Kupsain Kupsalannemi 2 I 51

Sotilaita löytyi 77 ruotuun (1-75, 86, 122)

Sivunumeroiden linkit viittaavat Kansallisarkiston Astia palveluun
JUV_I_Aa_3
JUV_I_Aa_4

KatselmuksetNimet

© Maija-Liisa Laakso 2024