AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Tammikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 27.12.1729

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och Kommer för bem:te Månadh sitt gage här Niuta, Nämbl:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo lomalla 26.10. lähtien, palannut
67 Oluf Hallt lomalla
67 Hiermund Jernskoo kuuluu ruotuun 68
99 Lars Hackspijk
131 Elias Rosendblad

Lähde: Nide 8786 Astia

Helmikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Willmanstrand 26.1.1730

Februarii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Oluf Halt lomalla 26.10. lähtien, palannut 25.1.
68 Heirmund Järnskoo
99 Lars Hackespijk
131 Eskill Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia

Maaliskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 25.2.1730

Martii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Olloff Haltt
68 Järmund Järnsko
99 Lars Hackspijk
131 Eskiell Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia

Huhtikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 26.3.1730

Aprill Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Olloff Haldt
68 Järmund Järnsko
99 Lars Hackspjk
131 Eskell Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia

Toukokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Willmanstrand 15.5.1730

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Olof Halt
68 Järmund Järnsko
99 Lars Hakspik
131 Eskell Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia

Kesäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Willmanstrand 26.5.1730

Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Oluf Halt
68 Hiermund Järnskoo
99 Lars Hackspijk
131 Eskill Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia

Heinäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Wilmanstrand 30.6.1730

Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Olof Halt
68 Järmund Järnskoo
99 Lars Hackspik
131 Eskill Rosenblad poistunut 28.5.

Lähde: Nide 8786 Astia

Elokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Wilmanstrand 28.7.1730

Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Olof Halt
68 Jeremias Järnskoo
99 Lars Hakspik

Lähde: Nide 8786 Astia

Syyskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Willmanstrand 28.8.1730

September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jacob Loo
67 Olof Halt
68 Jeremias Järnskoo
99 Lars Hakspik

Lähde: Nide 8786 Astia

Marraskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Willmanstrand 28.10.1730

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
10 Adam Barck
20 Jacob Loo
30 Michell Ilfwoin
35 Petter Laitin
38 Petter Härkäin
40 Cnut Snickarin
42 Mårtten Päkurin
65 Olof Halt
66 Järmund Järnskoo
67 Dafwid Hulckoin
71 Anders Täifwain
73 Johan Rääf
78 Petter Kåpåin
84 Samuel Sutin
93 Petter Antikain Corporal
94 Anders Pijk
99 Olof Karjalain
100 Påhl Kyllöin
109 Lars Hackspijk
110 Simån Utterberg
118 Niels Flint
122 Sigfred Hämäläin
123 Anders Utter

Lähde: Nide 8786 Astia

Joulukuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp:e Wilmanstrand 28.11.1730

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Olof Swart
10 Adam Barck
20 Jacob Loo
30 Michell Ilfwoin
35 Petter Laitin
38 Petter Härkäin
40 Cnut Snickarin
42 Mårtten Päkurin
65 Olof Halt
66 Järmund Järnsko
67 Dafwid Hulckåin
71 Anders Täifwain
73 Johan Rääf
78 Petter Kåpåin
84 Samul Sutin
93 Petter Antikain Corporal
94 Anders Pijk
99 Olof Karialain
100 Påhl Kyllöin
109 Lars Hackspijk
110 Simån Utterberg
118 Nils Flint
122 Sigfred Hämäläin
123 Anders Utter

Lähde: Nide 8786 Astia

© Väinö Holopainen 2023