AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1733

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1733

Huhtikuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp: Willmanstrand 23.4.1733

Rulla uppä Safwolax Nyslåtz Lähns infanterie Regemente till Willmanstrandz Guarnison Commenderta manskap, n

Ruotu Nimi Kommentti
24 Jacob Schmidt Corpor:
14 Staffan Halijn
34 Oloff Kardijin
64 Matz Hämelein kuuluu ruotuun 69
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyrylein
96 Christer Marckain
126 Hendrich Haltuin kuuluu ruotuun 128

Lähde: Nide 8800 Astia

Toukokuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 28.4.1733

Maj Månadz Rulla uppå Safwolax coh Nyslåtz Lähns Reg:te som är Commenderat till Willmanstandz Guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Halijn
24 Jacob Schmidt Corp:
34 Oloff Cardijn
69 Matz Hämelein
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyrylein
96 Christer Marckain
126 Hendrich Haltuin kuuluu ruotuun 128

Lähde: Nide 8800 Astia

Kesäkuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Companij Wilmanstrandh 25.5.1733

Junij Månadz Rulla uppå dett manskap af Saulax och Nyslåtz Läns Regemente som är Comenderat till Willmanstrans guarnisons för sterckning, Nemligen

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Hallin
24 Jacob Smith Corp:
34 Oloff Kardin
69 Mattz Hämalin
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyryläin
96 Christer Marckain
120 Hend: Haltuin kuuluu ruotuun 128

Lähde: Nide 8800 Astia

Heinäkuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 25.6.1733

Julij Månadz Rulla uppå det manskap af Savolax och Nyslåttz Lähns Regemente som är Commenderatt till Willmanstrands Guarnizons försstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
24 Jacob Smitth Corp.
14 Staffan Halin
34 Oloff Kardin
69 Mattz Hämäläin
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyrylin
96 Christer Marckain
121 Hendrich Halltuin kuuluu ruotuun 128

Lähde: Nide 8800 Astia

Syyskuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp: Willmanstrand 25.8.1733

Septemb:r Månadz Rulla uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Läns Reg:te som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
24 Jacob Schmidt Corp.
14 Staffan Halijn
34 Oloff Kardijn
69 Mats Hämelein
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyrylein
96 Christer Marckoin
119 Michel Wittiko

Lähde: Nide 8800 Astia

Lokakuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 25.9.1733

October Månadz Rulla uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente til foot som är Commenderat til Willmanstrandz Guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Hallin
24 Jacob Schmidt Corporal
34 Oloff Kardin
69 Matz Hämeläin
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyrylin
96 Christer Marckain
119 Michel Wittiko

Lähde: Nide 8800 Astia

Marraskuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 28.10.1733

November Månadz Rulla uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente til foot, som är Commenderat till Willmanstrandz guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Hallijn
24 Jacob Schmidt Corporal
34 Oloff Kardijn
69 Matz Hämelein lomalle
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyrylin
96 Christer Markain
119 Michel Wittiko lomalle

Lähde: Nide 8800 Astia

Joulukuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåkas Compag: Willmanstrand 28.11.1733

December Månadz Rulla uppo det manskap af Savolax och Nyslåttz Läns Regimente till foth, som är Commenderat till Willmanstrands Guanisons förstärkning. nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Hallinen
24 Jacob Smidt Corp:
34 Oloff Kardin
74 Anders Oinoin
81 Christer Hyriläin
90 Christer Marckain

Lähde: Nide 8800 Astia

© Väinö Holopainen 2023