AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Michel Lustig
32 Hind. Biörn
36 And. Wästerin
37 And. Kaipiain
59 Hindrich Halföre
78 Anders Lijfländer
90 Olof Killiuin
120 Ture Turesson kuuluu ruotuun 102

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Mich. Lustig poistunut 1.2.
32 Hind. Biörn poistunut 1.2.
36 Anders Wästerin poistunut 1.2.
37 Anders Kaipain poistunut 1.2.
59 Hind: Halföre poistunut 1.2.
78 And:s Lijfländer poistunut 1.2.
90 Oloff Kiluin poistunut 1.2.
120 Ture Turesson poistunut 1.2., kuuluu ruotuun 102
8 Samuell Ilfwåin Puumalan miesten tilalle tulleita
27 Tomas Hyfwöin Pieksämäen miestten tilalle tulleita
33 Tomas Oinåin Pieksämäen miestten tilalle tulleita
55 Staffan Pulckin Pieksämäen miestten tilalle tulleita
57 Tomas Täittin Pieksämäen miestten tilalle tulleita
125 Johan Husman Pieksämäen miestten tilalle tulleita

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 18.3.1736

Martj Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nembde månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Ojnoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Husman

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 31.3.1636

Aprill Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuell Ilfwåin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Ojnoin
55 Staffan Pulkin
57 Tomas Laitin
115 Johan Hussman

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.4.1736

Maij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrand till des Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härkönen
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Hussman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.5.1736

Junj Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanst:ds Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härckönen
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinåin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.6.1736

Julii Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Husman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.7.1736

Aug: Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanst:d för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Husman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.8.1736

September Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwoin
11 Petter Härköin
27 Thomas Hyfwöin
33 Thomas Ojnoin
55 Staffan Pulkin
57 Thomas Täitin
115 Johan Hussman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.10.1736

October Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinåin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Teitin
115 Johan Huussman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanst:d 27.10.1736

November Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Teitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.11.1736

December Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Samuel Ilfwoin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Teitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023