AloitussivuSavolaisia joukko-osastojaSavonlinnan läänin kahdennusrykmentti → Komennuksella Savonlinnassa 1710

Savon kahdennusrykmentti

Komennuksella Savonlinnan varusväkenä 1710

Osa kahdennusrykmentistä oli komennuksella Savonlinnan linnoituksen varusväkenä.

Ruotu Nimi Arvo 04 06
Kärimäckij Socken
1. komppania
72 Brusius Hämeläin
73 Petter Massinen
74 Bertill Nickoin
74 Erick Hardikain
75 Jöran Turuin
76 Matz Nickoin
77 Thomas Tynckyn
78 Magnus Tynckyn
79 Lars Jumpain
80 Bertell Käinåin
81 Mickell Pålack
82 Lars Ruotzalain
83 Ellias Pardain
84 Mårten Hångain
85 Simån Silfwendå
86 Klämmet Hångain
87 Johan Karakain
88 And:s Ruotzalain
89 Petter Jatin
90 Karl: Kainulain
91 Petter Mutka
92 Erick Toifwain
93 Simon Tunnin
94 And:s Simåin
95 Erick Jumpain
96 Petter Wäckewäin
97 Mickell Sillfwendå 1
98 Erick Mutka
99 Petter Kåck
100 And:s Käinåin
102 Matz Immoin
103 Lars Mikolain
104 Hindr Assikain
105 Johan Karfwin
106 And:s Toropain
107 Abraham Metzå
108 Påhl Härtuin
109 Lars Kaipain
110 Hindr Måndåin 2
111 Bertill Assikain
112 Hans Turdin
113 Erich Pijk
114 Påhl Mutka
116 Olof Saikoin
117 And:s Massinen
Säminge Socken
36 Gustaf Rönberg
37 Eskill Jatin
39 Petter Hämeläin
40 Erich Jatin
41 Matz Kiskin
42 Olof Mahlman
43 Adam Supoin
44 Johan Jordain
46 Johan Hackulin
47 And:s Månnåin
48 Hindr Kärkäin
50 Nils Imoin
51 And:s Biorn
52 Olof Wälloin
53 Petter Mijkolain
54 Johan Wattain
55 Johan Jatin
56 Olof Tijpoin
57 Johan Rouhiain
58 Olof Rouhiain
59 Johan Tynckyn
60 Olof Safwolain
61 Nils Sairain
62 Erick Rossi
63 Johan Mickoin
64 Hindr Kuijka
65 Olof Pijperin
66 Erick Sillain
67 Matz Kaxoin
68 Häming Såikell
69 Erick Bröms
71 Erich Wäisäin
72 Matz Hämeläin 3 3
74 And:s Kåikalain
75 Mickell Hardikain
76 Matz Pundain
77 Hindr Säppeläin
78 Jacob Kossoin
79 Matz Karfwin
Randasalmij Socken
Thomas Saukoin
Jåckas Socken
Lars Hämeläin
Piecksämäckij Socken
Påhl Karialain

1 dödskuten af fienden
2 Blecerad af fienden
3 yhteinen mies ruodun 73 kanssa

Tietoa luetteloista

Sarake Katselmus Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
04 1710 32 65
06 1710 86 71

Huhtikuun listasta puuttuu kaksi sivua välistä

Alkuperäisissä luetteloissa on ruotunumerot ja pitäjät. Komppaniat on päätelty asiayhteydestä.

Kuukausittain tehtyjen muonituslaskelmien mukaan komennus jatkui ainakin joulukuulle asti. Näissä laskelmissa ei ole miesten nimiä, pelkästään lukumäärät.

Lokakuusta lähtien yksikön nimeksi annetaan Safvolax och Nyslåtts Lähn Ordinarie Infanterie Regemente, siis vakinainen rykmentti. Vakinainen rykmentti oli joutunut antautumaan samana vuonna Riiassa, joten nämäkin miehet siirrettiin heti uudelleenperustettavaan rykmenttiin.

© Väinö Holopainen 2023