AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
2 Jacob Kårhoin
3 Samuel Sitolain
6 Philip Kärckman
52 Petter Lakoin
70 Samuel Laitin
115 Petter Källberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag:e Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
111 Hind. Kahrbergh
20 Petter Malijn
31 Eskell Kiählsström
61 Johan Asickain
63 Erich Kanberg
78 Johan Torenwick
99 Olof Räsänen
101 Johan Kannin
107 Olof Igström

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compag: Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
20 Petter Malin
31 Eskel Kiellström
61 Johan Asickain
64 Johan Berg
78 Johan Törnwigh
99 Oloff Rässäin
101 Johan Kannin
107 Oloff Iggström
111 Hindrich Karberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compag:e Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
20 Petter Malin
31 Eskell Kiählström
61 Johan Asickain
64 Johan Berg
78 Johan Tornwig
99 Oloff Rässäin
101 Johan Kannin
104 Oloff Hillström
111 Hindrich Karberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
20 Petter Malijn
31 Eskill Kiällström
61 Johan Asikain
64 Johan Bergh
78 Johan Tornwigg
99 Oluf Rässäin
101 Johan Kanninen
104 Oluf Hillström
111 Hindrich Karberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Comp: Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
20 Petter Malijn
31 Eskell Kiällström
61 Johan Sikain
64 Johan Berg
78 Johan Tornvijk
99 Olof Räsäin
101 Thomas Kannin
104 Olof Hillström
111 Hendrich Karberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Wekman
4 Petter Hydman
7 Eskell Haman
11 Philip Taskinen
16 Johan Pardainen
23 Ifwar Kårttman
29 Cassper Wadell
39 Petter Hyfwärin
40 Anders Fröling
46 Hans Jäskeläin
49 Carl Hallenius
58 Thomas Risainen
60 Oluf Hillduin
72 Petter Parfwiain
77 Eskell Karttuin
79 Anders Mustoin
84 Sigfred Waroinen
90 Mårtten Wartiain
96 Erich Turman
97 Petter Hilldeberg
105 Clemet Räsäin
110 Lars Nyström
114 Anders Turberg
116 Jöran Buurman kuuluu ruotuun 106
126 Hindrich Kåpoin

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023