AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Wekman Corp:
3 Samuel Sitol:n
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hakenström
96 Petter Rassberg
120 Petter Hyfwersteen

Lähde: Nide 8805 Astia

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Wekman
3 Samuel Sitol:n
35 Jeremias Munk
55 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersten

Lähde: Nide 8805 Astia

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman Corp:
3 Samuel Sitolain
35 Jeremias Munk
55 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersteen

Lähde: Nide 8805 Astia

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman Corporal
3 Samuel Sitolain
35 Jeremias Munk
55 Ifwar Sahlbergh
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässbergh
120 Petter Hyfwersteen

Lähde: Nide 8805 Astia

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman Corpo:
3 Samuel Sijtolain
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Tohmas Hackenstrom
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersten

Lähde: Nide 8805 Astia

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Coupio Compag: Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman Corpo:
3 Samuel Sitolain
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Tohmas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersten

Lähde: Nide 8805 Astia

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman Corpo:
3 Samuel Sitol:n
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersteen

Lähde: Nide 8805 Astia

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman
3 Samuel Sitol:
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersten

Lähde: Nide 8805 Astia

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman
3 Samuel Sitol:n
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersteen

Lähde: Nide 8805 Astia

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Weckman
3 Samuel Sitolain
35 Jeremias Munck
45 Ifwar Sahlberg
83 Thomas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersteen

Lähde: Nide 8805 Astia

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
11 Olof Kåhlberg
35 Jeremias Munck
55 Ifwar Sahlberg
83 Tohmas Hackenström
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfversten

Lähde: Nide 8805 Astia

© Väinö Holopainen 2023