AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero ja tupakkamaksu 1764 varamiehet

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1764

Suostuntavero ja tupakkamaksu 1764

Förtekning uppå den Bevillning och Röök Tobacks afgift som Wargiärnings Manskapet wed Cuopio Compag: och Safwolax Infanterie Regemente kommer at utgiöra för nedannämte år neml:

Tarkia 8.12.1764

Ruotu Nimi 763 tupakka 764 apuvero 764 tupakka Summa
1 Christer Pardanen 1: :2 1:2
5 Carl Koljoin :2 :2
11 Hendrich Hassin :2 1: :2 1:4
14 Lars Tarfwain :2 1: :2 1:4
16 Hend: Purssiain :2 :2
18 Michel Monnoin :2 1: :2 1:4
22 Tomas Storck :2 1: :2 1:4
23 Lars Winikain :2 1: :2 1:4
25 Johan Ruotzalain :2 1: :2 1:4
26 Olof Tarfwain :2 1: :2 1:4
27 Olof Pardain :2 1: :2 1:4
30 Anders Radikain :2 1: :2 1:4
33 Pär Radikain :2 :2
35 Olof Lappalain 1: :2 1:2
37 Pål Pumalain :2 1: :2 1:4
38 Staffan Möyköin :2 1: :2 1:4
39 Gustaf Lauckain :2 1: :2 1:4
40 Petter Lakoin :2 1: :2 1:4
41 Johan Kopoin :2 1: :2 1:4
42 Mårten Hilduin :2 1: :2 1:4
43 Lars Mököin :2 1: :2 1:4
44 Hend. Lakoin :2 1: :2 1:4
45 Johan Kerfwin 1: :2 1:2
50 Mats Käijoin :2 1: :2 1:4
53 Johan Hapalain :2 1: :2 1:4
56 Petter Lakoin :2 1: :2 1:4
57 Pål Karsain :2 1: :2 1:4
59 Malach: Knutin :2 1: :2 1:4
64 Johan Mickoin :2 1: :2 1:4
68 Johan Safwolain 1: :2 1:2
75 Petter Lappalain :2 1: :2 1:4
79 Olof Wartiain :2 1: :2 1:4
85 Anders Lakoin :2 1: :2 1:4
89 Johan Pitkein :2 1: :2 1:4
92 Olof Wartiain :2 1: :2 1:4
93 Petter Metin :2 1: :2 1:4
94 Hendrich Kåpoin :2 1: :2 1:4
96 Olof Räsäin :2 1: :2 1:4
97 Hendrich Keinoin 1: :2 1:2
99 Petter Huskoin :2 1: :2 1:4
101 Pål Waroin :2 1: :2 1:4
102 Jöran Karfwoin 1: :2 1:2
107 Pål Turruin :2 1: :2 1:4
112 Olof Räsäin 1: :2 1:2
113 Anders Lippoin :2 1: :2 1:4
114 Michel Hyfwärin :2 1: :2 1:4

Lähde: Nide 8890 Astia

© Väinö Holopainen 2023