AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkat → Ruotutalolliset

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Ruotutalolliset


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Z  Å  Ö 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Z  Å  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abr. Jöransson (ruotu 117): Katselmus 1782

Abrah: Ifwarsson (ruotu 117): Katselmus 1767

And:s Jacobson (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

And:s Person (ruotu 80): Katselmus 1758

Ands Påhlsson (ruotu 63): Katselmus 1735

Hind: Hinderss: (ruotu 78): Katselmus 1735

Hind: Pärsson (ruotu 78): Katselmus 1735

Jacob Jacobson (ruotu 56): Katselmus 1758

Jacob Jacobss: (ruotu 56): Katselmus 1735

Jacob Jacobsson (ruotu 56): Katselmus 1767

Jacob Pärsson (ruotu 56): Katselmus 1735

Jakob Jakobsson (ruotu 56): Katselmus 1782

Joh: Bertillsson (ruotu 67): Katselmus 1735

Joh: Ifwarssons (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Joh: Ivarson (ruotu 117): Katselmus 1758

Johan Abrahamsson (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Johan Ifwarsson (ruotu 117): Katselmus 1735

Johan Johansson (ruotu 62): Katselmus 1735

Jöran Pärss: (ruotu 100): Katselmus 1735

Lars Nielsson (ruotu 29): Katselmus 1735

Matts Larsson (ruotu 21): Katselmus 1735

Matts Matson (ruotu 51): Katselmus 1735

Mich: Bertillsson (ruotu 124): Katselmus 1735

Mich: Tomass (ruotu 100): Katselmus 1735

Måns Clemetson (ruotu 9): Katselmus 1735

Olof Hindersson (ruotu 66): Katselmus 1735

Pål Pålson (ruotu 99): Katselmus 1758

Pähr Jacobsson (ruotu 57): Katselmus 1735

Pähr Jöransson (ruotu 59): Katselmus 1735

Pähr Larsson (ruotu 58): Katselmus 1735

AAlkuun

Agander

(ruotu 75): Katselmus 1782

(ruotu 76): Katselmus 1782, Katselmus 1795

(ruotu 100): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 104): Katselmus 1767

Gust: (ruotu 100): Katselmus 1758

Hend: (ruotu 19): Katselmus 1767

Hend: (ruotu 100): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 100): Katselmus 1735

Johan (ruotu 19): Katselmus 1735

Sam: (ruotu 19): Katselmus 1758

Ahoin

And: (ruotu 78): Katselmus 1804

Anders (ruotu 78): Katselmus 1795

Hendrich (ruotu 78): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 78): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 78): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 81): Katselmus 1735

Johan (ruotu 76): Katselmus 1735

Olof (ruotu 77): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Oloff (ruotu 77): Katselmus 1735

Thom: (ruotu 81): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 81): Katselmus 1782

Tomas (ruotu 81): Katselmus 1758

Ahonen

Olof (ruotu 77): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Airaxin

And: (ruotu 5): Katselmus 1782

And:s (ruotu 5): Katselmus 1758

Anders (ruotu 5): Katselmus 1767

Christ: (ruotu 8): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Christer (ruotu 8): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Eskell (ruotu 5): Katselmus 1795

Eskell (ruotu 8): Katselmus 1735

Eskil (ruotu 5): Katselmus 1804

Ifvar (ruotu 7): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Joran (ruotu 8): Katselmus 1782

Jör: (ruotu 8): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 8): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 7): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 8): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Oloff (ruotu 8): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 8): Katselmus 1804

Petter Christ Son (ruotu 8): Katselmus 1795

Petter Olofs son (ruotu 8): Katselmus 1795

Aminoff

(ruotu 3): Katselmus 1795

(ruotu 34): Katselmus 1782

Andikain

Olof (ruotu 88): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 109): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 88): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Antikain

Olof (ruotu 109): Katselmus 1735

Argiland:r

Hend: (ruotu 114): Katselmus 1758

Argilander

(ruotu 20): Katselmus 1804

(ruotu 123): Katselmus 1804

Argilland.

Hind: (ruotu 104): Katselmus 1735

Argilland:r

Hend: (ruotu 20): Katselmus 1758

Argillander

(ruotu 20): Katselmus 1795

(ruotu 116): Katselmus 1735

(ruotu 123): Katselmus 1795

Abram (ruotu 54): Katselmus 1795

Hend: (ruotu 17): Katselmus 1758

Henr: (ruotu 20): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Johan (ruotu 17): Katselmus 1735

Zach: (ruotu 54): Katselmus 1758

Zachris (ruotu 54): Katselmus 1767

BAlkuun

Backman

Samuel (ruotu 118): Katselmus 1804

Boman

Joh: (ruotu 65): Katselmus 1804

Johan (ruotu 65): Katselmus 1795

Bucht

(ruotu 118): Katselmus 1795

Ad. Fr. (ruotu 126): Katselmus 1804

Burghausen

(ruotu 41): Katselmus 1804

Burman

Jör: (ruotu 122): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 122): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pär (ruotu 122): Katselmus 1767

CAlkuun

Cainulain

Oloff (ruotu 79): Katselmus 1735

Callonius

(ruotu 85): Katselmus 1795

Calonius

(ruotu 85): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Cankuin

Hindrich (ruotu 113): Katselmus 1735

Carhoin

Hans (ruotu 2): Katselmus 1735

Carhuin

Claus (ruotu 92): Katselmus 1735

Olof (ruotu 26): Katselmus 1735

Cartuin

Pähr (ruotu 60): Katselmus 1735

Casurin

Mårt (ruotu 53): Katselmus 1735

Ceinoin

Anders (ruotu 121): Katselmus 1735

Anders (ruotu 125): Katselmus 1735

Erich (ruotu 101): Katselmus 1735

Cimalain

Pähr (ruotu 39): Katselmus 1735

Cnutin

Sachris (ruotu 53): Katselmus 1735

Costiander

Gust (ruotu 32): Katselmus 1795

Cuolemain

Mattz (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Michell (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Måns (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Olof (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Staffan (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Cuosmain

Chnut (ruotu 82): Katselmus 1735

Curoin

Michell (ruotu 34): Katselmus 1735

Cåckarin

Joh: (ruotu 73): Katselmus 1735

Cåcko

Erich (ruotu 53): Katselmus 1735

Cåckoin

Ands (ruotu 106): Katselmus 1735

Cåistin

Ands (ruotu 105): Katselmus 1735

Cårdilain

Ands (ruotu 63): Katselmus 1767

Cårhoin

Christer (ruotu 36): Katselmus 1735

Philip (ruotu 77): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 77): Katselmus 1735

Cårtilain

Ands (ruotu 109): Katselmus 1735

EAlkuun

Edbom

(ruotu 57): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 58): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 69): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Engdahl

(ruotu 3): Katselmus 1782

(ruotu 75): Katselmus 1795

(ruotu 76): Katselmus 1795

Eskelin

Hans (ruotu 15): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Hans (ruotu 33): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jöran (ruotu 37): Katselmus 1758

Mårt: (ruotu 14): Katselmus 1804

Mårten (ruotu 14): Katselmus 1795

Olof (ruotu 32): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 15): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 22): Katselmus 1804

Per (ruotu 22): Katselmus 1758

Per (ruotu 33): Katselmus 1758

Petter (ruotu 15): Katselmus 1758

Petter (ruotu 22): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 41): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 41): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pähr (ruotu 22): Katselmus 1735

Pär (ruotu 15): Katselmus 1767

Pär (ruotu 33): Katselmus 1767

Eskelinen

And: (ruotu 24): Katselmus 1804

Hans (ruotu 15): Katselmus 1735, Katselmus 1804

Hans (ruotu 48): Katselmus 1804

Hasn (ruotu 15): Katselmus 1795

Olof (ruotu 15): Katselmus 1735

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 15): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 33): Katselmus 1782

Petter (ruotu 15): Katselmus 1795

Pähr (ruotu 33): Katselmus 1735

FAlkuun

Fabritius

(ruotu 1): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Foudil:n

And:s (ruotu 90): Katselmus 1758

Foudilain

And:s (ruotu 63): Katselmus 1758

Anders (ruotu 90): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Fougdelain

Per (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Fougdilain

And: (ruotu 90): Katselmus 1782

And: (ruotu 114): Katselmus 1782

Foutilain

And: (ruotu 90): Katselmus 1804

And: (ruotu 114): Katselmus 1804

Anders (ruotu 114): Katselmus 1795

Pähr (ruotu 90): Katselmus 1735

HAlkuun

Hacka:

Matts L.S. (ruotu 87): Katselmus 1804

Hackarain

Bertill (ruotu 87): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 87): Katselmus 1735

Jacob (ruotu 56): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Jacob (ruotu 57): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Jakob (ruotu 56): Katselmus 1782

Jakob (ruotu 57): Katselmus 1782

Lars (ruotu 87): Katselmus 1758

Mats (ruotu 87): Katselmus 1804

Matts (ruotu 87): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts Henrichsson (ruotu 87): Katselmus 1767

Matts Hinrichss: (ruotu 87): Katselmus 1782

Matts Larss: (ruotu 87): Katselmus 1767

Matts Larsson (ruotu 87): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matts Mattsson (ruotu 87): Katselmus 1795

Matz (ruotu 87): Katselmus 1758

Mårt: (ruotu 53): Katselmus 1782

Mårten (ruotu 53): Katselmus 1767

Per (ruotu 56): Katselmus 1804

Petter (ruotu 56): Katselmus 1795

Svän (ruotu 57): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Th: (ruotu 86): Katselmus 1804

Thom: (ruotu 86): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 86): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Tom: (ruotu 86): Katselmus 1758

Hackarin

Matts (ruotu 86): Katselmus 1804

Haloin

Abram (ruotu 121): Katselmus 1735

And: (ruotu 119): Katselmus 1804

And: (ruotu 121): Katselmus 1782

And:s (ruotu 121): Katselmus 1758

Anders (ruotu 119): Katselmus 1795

Anders (ruotu 121): Katselmus 1795

Ands (ruotu 121): Katselmus 1767

Henric (ruotu 62): Katselmus 1795

Lars (ruotu 38): Katselmus 1735

Lars (ruotu 62): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 38): Katselmus 1782

Per (ruotu 38): Katselmus 1758

Per (ruotu 62): Katselmus 1758

Pähr (ruotu 62): Katselmus 1782

Pär (ruotu 38): Katselmus 1767

Pär (ruotu 62): Katselmus 1767

Halonen

And: (ruotu 121): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 62): Katselmus 1804

Halopain

Clement (ruotu 91): Katselmus 1735

Hamin

Lars (ruotu 106): Katselmus 1735

Hamuin

Påhl (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Hapalain

Christ: (ruotu 119): Katselmus 1758

Christer (ruotu 119): Katselmus 1767

Krister (ruotu 119): Katselmus 1782

Haponen

Pehr (ruotu 120): Katselmus 1804

Happoin

And: (ruotu 104): Katselmus 1804

Anders (ruotu 104): Katselmus 1795

Olof (ruotu 107): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Hara

Anders (ruotu 77): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Rasmus (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Hardikain

Abr: (ruotu 86): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Abrah: (ruotu 86): Katselmus 1767

And: (ruotu 120): Katselmus 1758

And:s (ruotu 62): Katselmus 1758

Ands (ruotu 120): Katselmus 1767

Bert: (ruotu 102): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Bertil (ruotu 102): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Bertill (ruotu 102): Katselmus 1795

Enoch (ruotu 120): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 61): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Joh: (ruotu 62): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 70): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Johan (ruotu 61): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Johan (ruotu 62): Katselmus 1795

Johan (ruotu 70): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matts (ruotu 86): Katselmus 1735, Katselmus 1795

Mich: (ruotu 62): Katselmus 1758

Michel (ruotu 62): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Nils (ruotu 120): Katselmus 1795

Olof (ruotu 4): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 61): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 62): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 64): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 69): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 74): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 79): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 120): Katselmus 1804

Hartikain

Ands (ruotu 62): Katselmus 1735

Ands (ruotu 120): Katselmus 1735

Bertill (ruotu 102): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 70): Katselmus 1735

Olof (ruotu 4): Katselmus 1735

Oloff (ruotu 74): Katselmus 1735

Hatain

Anders (ruotu 37): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Hans (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Hendrich (ruotu 37): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 37): Katselmus 1767

Henric (ruotu 37): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 37): Katselmus 1758

Hind: (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Lars Andersson (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Lars (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Michel (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Michell (ruotu 37): Katselmus 1735

Hatainen

Henric (ruotu 37): Katselmus 1804

Heickin

Ifwar (ruotu 66): Katselmus 1767

Johan (ruotu 72): Katselmus 1767

Lars (ruotu 29): Katselmus 1795

Lars (ruotu 85): Katselmus 1767

Olof (ruotu 67): Katselmus 1767

Olof (ruotu 69): Katselmus 1767

Olof (ruotu 71): Katselmus 1767

Olof (ruotu 91): Katselmus 1795

Petter (ruotu 67): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Petter (ruotu 69): Katselmus 1795

Pär (ruotu 66): Katselmus 1767

Pär (ruotu 69): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 71): Katselmus 1795

Heickinen

Olof (ruotu 66): Katselmus 1735

Olof (ruotu 69): Katselmus 1735

Olof (ruotu 71): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 69): Katselmus 1735

Heijkin

Ivar (ruotu 66): Katselmus 1758

Joh: (ruotu 72): Katselmus 1758

Johan (ruotu 67): Katselmus 1758

Lars (ruotu 85): Katselmus 1758

Olof (ruotu 71): Katselmus 1758

Per (ruotu 66): Katselmus 1758

Per (ruotu 69): Katselmus 1758

Tom: (ruotu 69): Katselmus 1758

Zach: (ruotu 67): Katselmus 1758

Heijskain

Matz (ruotu 107): Katselmus 1758

Heikin

And: (ruotu 66): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 66): Katselmus 1804

Ifwar (ruotu 66): Katselmus 1782

Joh. (ruotu 72): Katselmus 1782

Matts (ruotu 72): Katselmus 1735

Olof (ruotu 67): Katselmus 1782

Olof (ruotu 69): Katselmus 1782

Olof (ruotu 91): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 67): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 69): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 71): Katselmus 1735

Petter (ruotu 67): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 69): Katselmus 1782

Sachris (ruotu 67): Katselmus 1735

Thom: (ruotu 71): Katselmus 1804

Heikinen

Ands (ruotu 85): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 66): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 27): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 63): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 67): Katselmus 1735

Heiskain

Matts (ruotu 107): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 107): Katselmus 1804

Petter (ruotu 107): Katselmus 1795

Hilduin

And:s (ruotu 84): Katselmus 1758

Ands (ruotu 84): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 3): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 100): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 115): Katselmus 1767

Matz (ruotu 100): Katselmus 1804

Michel (ruotu 84): Katselmus 1795

Michel (ruotu 100): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Michell (ruotu 100): Katselmus 1795

Mårt: (ruotu 47): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Mårten (ruotu 47): Katselmus 1767

Pehr (ruotu 115): Katselmus 1804

Petter (ruotu 3): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 115): Katselmus 1795

Hillduin

Ands (ruotu 84): Katselmus 1735

Christer (ruotu 6): Katselmus 1735

Christer (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Hans (ruotu 118): Katselmus 1735

Hendrich (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Johan (ruotu 3): Katselmus 1735

Matts (ruotu 115): Katselmus 1782

Mich: (ruotu 100): Katselmus 1758

Mårten (ruotu 47): Katselmus 1735

Peer (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Peer (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Hilldunen

And. (ruotu 84): Katselmus 1782

Hiltuin

Mich (ruotu 84): Katselmus 1804

Hoffreen

(ruotu 41): Katselmus 1758

(kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Hend: (ruotu 19): Katselmus 1758

Hend: (ruotu 60): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 19): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 18): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Lieut: Jacob (ruotu 41): Katselmus 1735

Hoffren

Aron (ruotu 41): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Gabr: (ruotu 60): Katselmus 1804

Gabriell (ruotu 60): Katselmus 1795

Hend. (ruotu 19): Katselmus 1767

Hend: (ruotu 60): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 41): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 41): Katselmus 1767

Henr: (ruotu 60): Katselmus 1767

Joh: (ruotu 18): Katselmus 1804

Johan (ruotu 18): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Hofreen

Hind: (ruotu 60): Katselmus 1735

Holander

Aron (ruotu 54): Katselmus 1795

Holapain

Clemens (ruotu 109): Katselmus 1804

Hollander

Aron (ruotu 54): Katselmus 1804

Carl (ruotu 76): Katselmus 1804

Hollender

(ruotu 54): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Serg. (ruotu 54): Katselmus 1767

Holmsten

(ruotu 76): Katselmus 1804

Holopain

Anders (ruotu 119): Katselmus 1795

Chlem: (ruotu 104): Katselmus 1795

Chlemens (ruotu 109): Katselmus 1795

Henric (ruotu 110): Katselmus 1795

Hind (ruotu 109): Katselmus 1758

Michell (ruotu 95): Katselmus 1795

Olof (ruotu 88): Katselmus 1795

Olof (ruotu 107): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 104): Katselmus 1804

Holåpain

Mich. (ruotu 95): Katselmus 1782

Howin

Swen (ruotu 123): Katselmus 1758

Huckain

Påhl (ruotu 11): Katselmus 1782

Hujain

Nils (ruotu 36): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Hujanen

Nils (ruotu 36): Katselmus 1795

Huofwin

Aron (ruotu 123): Katselmus 1767

Swen (ruotu 123): Katselmus 1782

Swän (ruotu 123): Katselmus 1735

Huskain

Lars (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Huskoin

Lars (ruotu 29): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 28): Katselmus 1735

Thom (ruotu 29): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Thomas (ruotu 29): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Tom: (ruotu 29): Katselmus 1758

Husso

Ands (ruotu 42): Katselmus 1735

Jacob (ruotu 36): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jakob (ruotu 36): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 42): Katselmus 1782

Per (ruotu 42): Katselmus 1758

Petter (ruotu 42): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pär (ruotu 42): Katselmus 1767

Huttin

Zachr: (ruotu 13): Katselmus 1804

Huttuin

Hemming (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Joh: (ruotu 14): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Johan (ruotu 14): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (ruotu 25): Katselmus 1735

Lars (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Peer (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Pähr (ruotu 14): Katselmus 1735

Zachris (ruotu 13): Katselmus 1795

Huttunen

Johan (ruotu 14): Katselmus 1795

Hyfwarin

Jakob (ruotu 1): Katselmus 1782

Hyfwerin

Påhl (ruotu 104): Katselmus 1735

Hyfwärin

Anders (ruotu 67): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Erich (ruotu 1): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Erich (ruotu 6): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Erich (ruotu 97): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Hend: (ruotu 119): Katselmus 1782

Henr: (ruotu 3): Katselmus 1767

Henr. (ruotu 119): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 3): Katselmus 1735

Hindrich (ruotu 6): Katselmus 1735

Joh. (ruotu 1): Katselmus 1767

Johan (ruotu 1): Katselmus 1735

Hyttin

Ifwar (ruotu 43): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ivar (ruotu 43): Katselmus 1758

Thomas (ruotu 43): Katselmus 1804

Hyttinen

Thomas (ruotu 43): Katselmus 1795

Hyvarin

Eric (ruotu 1): Katselmus 1795

Eric (ruotu 97): Katselmus 1795

Jacob (ruotu 1): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 99): Katselmus 1795

Hyverin

And:s (ruotu 67): Katselmus 1758

Erich (ruotu 1): Katselmus 1758

Erich (ruotu 97): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 3): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 6): Katselmus 1758

Hind (ruotu 119): Katselmus 1758

Johan (ruotu 1): Katselmus 1758

Pål (ruotu 104): Katselmus 1758

Hyvärin

Eric (ruotu 1): Katselmus 1804

Eric (ruotu 97): Katselmus 1804

Olof (ruotu 67): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Per (ruotu 66): Katselmus 1804

Petter (ruotu 66): Katselmus 1795

Pål (ruotu 99): Katselmus 1804

Hålapain

Clem: (ruotu 110): Katselmus 1758

Mich. (ruotu 95): Katselmus 1804

Mich (ruotu 109): Katselmus 1782

Mich: (ruotu 110): Katselmus 1758

Hålop

Clemet (ruotu 104): Katselmus 1735

Hålopain

And: (ruotu 119): Katselmus 1804

Ands (ruotu 109): Katselmus 1735

Clem. (ruotu 104): Katselmus 1767

Clem. (ruotu 110): Katselmus 1767

Clemet (ruotu 104): Katselmus 1782

Clemet (ruotu 110): Katselmus 1782

Clemeth (ruotu 91): Katselmus 1767

Henr: (ruotu 110): Katselmus 1804

Hind: (ruotu 111): Katselmus 1735

Hindrick (ruotu 110): Katselmus 1735

Mich: (ruotu 95): Katselmus 1735

Mich: (ruotu 109): Katselmus 1767

Mich (ruotu 110): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Michel (ruotu 95): Katselmus 1767

Olof (ruotu 88): Katselmus 1804

Hålåpain

Clem: (ruotu 91): Katselmus 1758

Clem: (ruotu 104): Katselmus 1758

Clemet (ruotu 91): Katselmus 1782

Mich: (ruotu 95): Katselmus 1758

Häickin

Anders (ruotu 66): Katselmus 1795

Henric (ruotu 66): Katselmus 1795

HämäLn

Abr: (ruotu 64): Katselmus 1767

Abram (ruotu 59): Katselmus 1767

Johan (ruotu 64): Katselmus 1767

Matts (ruotu 84): Katselmus 1735

Staffan (ruotu 84): Katselmus 1767

Hämäläin

Abr: (ruotu 64): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Henric (ruotu 64): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Ivar (ruotu 74): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 59): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1804

Johan (ruotu 59): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Jör: (ruotu 64): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 59): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jöran (ruotu 64): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 67): Katselmus 1804

Petter (ruotu 67): Katselmus 1795

Pähr (ruotu 59): Katselmus 1735

Staf: (ruotu 84): Katselmus 1758

Staff: (ruotu 84): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 84): Katselmus 1795

Hätin

Jacob (ruotu 85): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1804

Jakob (ruotu 85): Katselmus 1782

Hätinen

Jacob (ruotu 85): Katselmus 1735, Katselmus 1795

IAlkuun

Idkoin

Pål (ruotu 124): Katselmus 1758

Ifwanain

Lars (ruotu 126): Katselmus 1735

Matts (ruotu 118): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Mich: (ruotu 106): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Michel (ruotu 106): Katselmus 1767

Ifwananin

Lars (ruotu 126): Katselmus 1767

Ihalain

Matts (ruotu 103): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mattz (ruotu 103): Katselmus 1735

Matz (ruotu 103): Katselmus 1758

Ihanlain

Matts (ruotu 103): Katselmus 1767

Itkoin

Påhl (ruotu 124): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 124): Katselmus 1767

Itkonen

Pål (ruotu 124): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Ivanain

Bertil (ruotu 106): Katselmus 1804

Bertill (ruotu 106): Katselmus 1795

Lars (ruotu 126): Katselmus 1758

Matts (ruotu 106): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matz (ruotu 118): Katselmus 1758

Mich (ruotu 99): Katselmus 1804

Mich: (ruotu 106): Katselmus 1758

Michell (ruotu 99): Katselmus 1795

JAlkuun

Jauhiain

Pål (ruotu 43): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jeppin

Pål (ruotu 41): Katselmus 1758

Jhalembin

Daniell (ruotu 103): Katselmus 1735

Julkuin

Christ. (ruotu 52): Katselmus 1735

Christer (ruotu 45): Katselmus 1795

Ifwar (ruotu 47): Katselmus 1735

Ivar (ruotu 47): Katselmus 1804

Ivar L:s. (ruotu 47): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 44): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 45): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 47): Katselmus 1782

Per (ruotu 47): Katselmus 1758

Petter (ruotu 44): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Petter (ruotu 45): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pähr (ruotu 45): Katselmus 1735

Pär (ruotu 47): Katselmus 1767

Staffan (ruotu 44): Katselmus 1758

Julkunen

Christer (ruotu 45): Katselmus 1804

Jutilain

Abr: (ruotu 6): Katselmus 1804

Abraham (ruotu 6): Katselmus 1795

Daniel (ruotu 72): Katselmus 1735

Eric (ruotu 4): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Erich (ruotu 4): Katselmus 1782

Jäkeläin

Erich (ruotu 46): Katselmus 1735

Jäppin

Anders (ruotu 41): Katselmus 1735

David (ruotu 41): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 41): Katselmus 1782

Jäskeläin

Hans (ruotu 48): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (ruotu 48): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Th: (ruotu 46): Katselmus 1804

Thom. (ruotu 46): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 46): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Tom: (ruotu 46): Katselmus 1758

KAlkuun

Kackin

Bertil (ruotu 7): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Bertill (ruotu 7): Katselmus 1782

Sam: (ruotu 7): Katselmus 1804

Samuell (ruotu 7): Katselmus 1735

Samull (ruotu 7): Katselmus 1795

Kaijnulain

And:s (ruotu 79): Katselmus 1758

Kaikoin

Nils (ruotu 34): Katselmus 1758

Kainulain

And: (ruotu 79): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Anders (ruotu 79): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Olof (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (ruotu 42): Katselmus 1782

Påhl (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Pål (ruotu 42): Katselmus 1758, Katselmus 1767

KainuLn

Hind: (ruotu 42): Katselmus 1735

Kaipoin

Petter (ruotu 126): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pähr (ruotu 126): Katselmus 1735

Kakin

Lars (ruotu 29): Katselmus 1804

Kanckuin

Hend (ruotu 113): Katselmus 1782

Matts (ruotu 113): Katselmus 1795

Kankuin

Hend (ruotu 113): Katselmus 1758

Henr. (ruotu 113): Katselmus 1767

Kankunen

(ruotu 113): Katselmus 1804

Kapain

Ands:s (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Kapoin

Olof (ruotu 105): Katselmus 1767

Karckoin

Sim: (ruotu 11): Katselmus 1758

Karckäin

Simon (ruotu 11): Katselmus 1782

Karfwoin

Chlemens (ruotu 124): Katselmus 1795

Erich (ruotu 124): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 124): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 124): Katselmus 1767

Hindrick (ruotu 119): Katselmus 1735

Johan (ruotu 117): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 117): Katselmus 1782

Petter (ruotu 119): Katselmus 1795

Pähr (ruotu 117): Katselmus 1735

Pär (ruotu 117): Katselmus 1767

Karhu

Påhl (ruotu 41): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 61): Katselmus 1735

Karhuin

Abr: (ruotu 40): Katselmus 1758

Adam (ruotu 38): Katselmus 1795

Cales (ruotu 92): Katselmus 1767

Christ: (ruotu 12): Katselmus 1804

Christer (ruotu 10): Katselmus 1795

Christer (ruotu 12): Katselmus 1795

Claes (ruotu 92): Katselmus 1782

Clas (ruotu 92): Katselmus 1758

Clem: (ruotu 12): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Clemet (ruotu 12): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Grels (ruotu 41): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ifwar (ruotu 14): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ifwar (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Joh: (ruotu 30): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Johan (ruotu 30): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matts (ruotu 12): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 16): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 30): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Mattz (ruotu 16): Katselmus 1758

Mattz (1. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Matz (ruotu 30): Katselmus 1758

Olof (ruotu 15): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 30): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (1. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Oloff (ruotu 30): Katselmus 1735

Petter (ruotu 16): Katselmus 1795

Petter (ruotu 41): Katselmus 1795

Pål (ruotu 9): Katselmus 1795

Karhuinen

Pehr (ruotu 41): Katselmus 1804

Kartuin

Christ (ruotu 10): Katselmus 1804

Christ:r (ruotu 10): Katselmus 1758

Christer (ruotu 10): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 60): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Per (ruotu 13): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 9): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Påhl (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Pål (ruotu 9): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1804

Pål (ruotu 60): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 13): Katselmus 1735

Pär (ruotu 13): Katselmus 1767

Kartunen

Pål (ruotu 60): Katselmus 1795

Karvoin

Hind (ruotu 124): Katselmus 1758

Joh (ruotu 124): Katselmus 1804

Per (ruotu 117): Katselmus 1758

Kasain

Johan (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Kasurin

Mårt: (ruotu 52): Katselmus 1735

Mårten (ruotu 40): Katselmus 1735

Sven (ruotu 53): Katselmus 1758

Kauhain

Bertil (ruotu 126): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Bertill (ruotu 126): Katselmus 1795

Chlemens (ruotu 124): Katselmus 1795

Henr (ruotu 124): Katselmus 1804

Lars (ruotu 124): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Kaupin

Christ:r (ruotu 42): Katselmus 1758

Christer (ruotu 42): Katselmus 1767

Keijnoin

And (ruotu 125): Katselmus 1758

Erich (ruotu 101): Katselmus 1758

Joh: (ruotu 119): Katselmus 1758

Olof (ruotu 104): Katselmus 1758

Keijoin

Jacob (ruotu 51): Katselmus 1804

Matts (ruotu 51): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof Matsson (ruotu 49): Katselmus 1735

Keinain

Magnus (ruotu 101): Katselmus 1795

Keinoin

And (ruotu 121): Katselmus 1758

Ands (ruotu 121): Katselmus 1767

Ands (ruotu 125): Katselmus 1767

Eric (ruotu 125): Katselmus 1795

Eskell (ruotu 97): Katselmus 1735

Johan (ruotu 119): Katselmus 1735

Matts (ruotu 96): Katselmus 1735

Matts (ruotu 101): Katselmus 1767

Mattz (huilisti): Sotilasmaakirja 1723

Olof (ruotu 25): Katselmus 1782

Olof (ruotu 104): Katselmus 1767

Olof (ruotu 119): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 119): Katselmus 1735

Keinäin

And. (ruotu 121): Katselmus 1782

And: (ruotu 125): Katselmus 1782

Eric (ruotu 125): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 119): Katselmus 1782

Matts (ruotu 101): Katselmus 1782

Olof (ruotu 104): Katselmus 1782

Keioin

Mattz (ruotu 51): Katselmus 1758

Kejonen

Jacob (ruotu 51): Katselmus 1795

Kekälein

Oloff (ruotu 65): Katselmus 1735

Kekäläin

Gab: (ruotu 92): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Gabr. (ruotu 92): Katselmus 1782

Gabriel (ruotu 73): Katselmus 1795

Gabriel (ruotu 92): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Olof (ruotu 65): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 65): Katselmus 1795

Pål (ruotu 73): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Kerfwin

Hind: (ruotu 3): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 46): Katselmus 1735

Kiming

Pähr (ruotu 38): Katselmus 1735

Kimingi

Pehr (ruotu 38): Katselmus 1804

Per (ruotu 39): Katselmus 1758

Pär (ruotu 38): Katselmus 1767

Pär (ruotu 39): Katselmus 1767

Kimming

Pehr (ruotu 38): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 39): Katselmus 1782

Kimminge

Petter (ruotu 38): Katselmus 1795

Kinnuin

Christ: (ruotu 43): Katselmus 1758

Christer (ruotu 43): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Erich (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Henr. (ruotu 111): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Hind: (ruotu 6): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 111): Katselmus 1758

Ifwar (ruotu 43): Katselmus 1735

Lars (ruotu 2): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Lars (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 125): Katselmus 1782

Per (ruotu 125): Katselmus 1804

Petter (ruotu 125): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Pähr (ruotu 125): Katselmus 1735

Pär (ruotu 125): Katselmus 1767

Sigfred (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Kinnuin el:r Kiming

Mattz (2. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Kinnunen

Lars (ruotu 2): Katselmus 1795

Kiskin

Olof (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Knutin

Grels (ruotu 29): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ifwar (ruotu 52): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ivar (ruotu 52): Katselmus 1758

Knut (ruotu 28): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 28): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (ruotu 122): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Michel (ruotu 28): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Michell (ruotu 28): Katselmus 1795

Mårt:n (ruotu 53): Katselmus 1758

Mårten (ruotu 53): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 52): Katselmus 1804

Per (ruotu 28): Katselmus 1758

Petter (ruotu 53): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 122): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pål (ruotu 122): Katselmus 1758

Simt (ruotu 28): Katselmus 1767

Zachris (ruotu 52): Katselmus 1795

Knutinen

Johan (ruotu 14): Katselmus 1795

Lars (ruotu 28): Katselmus 1804

Michel (ruotu 28): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 53): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 28): Katselmus 1735

Kockoin

Ands (ruotu 106): Katselmus 1767

Erich (ruotu 53): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Erich (ruotu 70): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 106): Katselmus 1795

Matts (ruotu 70): Katselmus 1795

Mich: (ruotu 71): Katselmus 1758

Michel (ruotu 71): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Olof (ruotu 75): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 78): Katselmus 1804

Koistin

And (ruotu 105): Katselmus 1758

Ands (ruotu 105): Katselmus 1767

Matts (ruotu 107): Katselmus 1767

Mattz (ruotu 107): Katselmus 1758

Pål (ruotu 98): Katselmus 1767

Kolemain

Johan (ruotu 9): Katselmus 1795

Olof (ruotu 12): Katselmus 1758

Kontin

Christ: (ruotu 2): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Krister (ruotu 2): Katselmus 1767

Kopoin

Olof (ruotu 91): Katselmus 1767

Kopplenis

(ruotu 3): Katselmus 1804

Kordelain

Hendrich (ruotu 88): Katselmus 1782

Kordilain

Henr: (ruotu 88): Katselmus 1767

Johan (ruotu 109): Katselmus 1767

Per (ruotu 109): Katselmus 1758

Korhoin

Adam (ruotu 19): Katselmus 1795, Katselmus 1804

And:s (ruotu 16): Katselmus 1758

And:s (ruotu 19): Katselmus 1758

And:s (ruotu 39): Katselmus 1758

Anders (ruotu 39): Katselmus 1767

Christ: (ruotu 5): Katselmus 1804

Christ: (ruotu 6): Katselmus 1804

Christ: (ruotu 39): Katselmus 1804

Christ:r (ruotu 5): Katselmus 1758

Christer (ruotu 5): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Christer (ruotu 6): Katselmus 1795

Christer (ruotu 39): Katselmus 1795

Hans (ruotu 18): Katselmus 1758

Henrich (ruotu 4): Katselmus 1767

Henrich (ruotu 6): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 4): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 77): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 78): Katselmus 1758

Lars (ruotu 26): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 27): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 77): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mattz (ruotu 26): Katselmus 1758

Olof (ruotu 76): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 78): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Pehr (ruotu 2): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 16): Katselmus 1804

Petter (ruotu 16): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Petter (ruotu 78): Katselmus 1795

Philip (ruotu 76): Katselmus 1758

Philip (ruotu 77): Katselmus 1758

Pål (ruotu 78): Katselmus 1804

Korhonen

Petter (ruotu 2): Katselmus 1795

Korhäin

Adam (ruotu 38): Katselmus 1804

Koskin

Anders (ruotu 13): Katselmus 1795

Matts (ruotu 13): Katselmus 1767

Kosmain

Hind: (ruotu 75): Katselmus 1758

Petter (ruotu 75): Katselmus 1758

Petter (ruotu 82): Katselmus 1758

Koukain

Lars (ruotu 124): Katselmus 1758

Krabba

Thomas (ruotu 118): Katselmus 1735

Krogare

Abrah. (ruotu 2): Katselmus 1767

Krogerus

(ruotu 118): Katselmus 1795

Krögare

Ab: (ruotu 24): Katselmus 1735

Abr: (ruotu 2): Katselmus 1758

Abrah. (ruotu 2): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Abraham (ruotu 2): Katselmus 1795

Abram (ruotu 2): Katselmus 1735

Abram (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Eric (ruotu 24): Katselmus 1804

Erich (ruotu 24): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ifwar (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Kröger

Eric (ruotu 24): Katselmus 1795

Kuckoin

Ivar (ruotu 11): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Johan (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (ruotu 11): Katselmus 1735

Pål (ruotu 11): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Kuosmain

Hendr (ruotu 75): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 75): Katselmus 1767

Hind. (ruotu 75): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 75): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 82): Katselmus 1782

Petter (ruotu 75): Katselmus 1767

Petter (ruotu 82): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 75): Katselmus 1735

Kåcko

Erich (ruotu 70): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 71): Katselmus 1735

Kåckoin

And: (ruotu 106): Katselmus 1804

Anders (ruotu 106): Katselmus 1782

Erich (ruotu 70): Katselmus 1782

Matts (ruotu 70): Katselmus 1804

Mich (ruotu 71): Katselmus 1804

Michel (ruotu 71): Katselmus 1782

Niels (ruotu 34): Katselmus 1735

Per (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Kåijstin

Pål (ruotu 98): Katselmus 1758

Kåistin

And: (ruotu 105): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Anders (ruotu 105): Katselmus 1795

Joh: (ruotu 113): Katselmus 1804

Johan (ruotu 113): Katselmus 1795

Matts (ruotu 107): Katselmus 1782

Olof (ruotu 118): Katselmus 1804

Oloff (ruotu 114): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 98): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 107): Katselmus 1735

Kålemain

Clemens (ruotu 9): Katselmus 1758

Clemet (ruotu 9): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Joh: (ruotu 9): Katselmus 1804

Olof (ruotu 12): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Kållemain

Olof (ruotu 12): Katselmus 1735

Kållioin

Anders (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Peer (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Kåpoin

And: (ruotu 26): Katselmus 1782

And:s (ruotu 26): Katselmus 1758

And:s (ruotu 106): Katselmus 1758

Ands (ruotu 26): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Elias (ruotu 98): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Ellias (ruotu 98): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 91): Katselmus 1735

Matts (ruotu 98): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 91): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Olof (ruotu 105): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Per (ruotu 26): Katselmus 1804

Kåpon

Olof (ruotu 105): Katselmus 1795

Kåponen

Elias (ruotu 98): Katselmus 1782

Petter (ruotu 26): Katselmus 1795

Kåpåin

Olof (ruotu 91): Katselmus 1795

Olof (ruotu 105): Katselmus 1804

Kårdelain

And: (ruotu 104): Katselmus 1782

Joh (ruotu 109): Katselmus 1782

Kårhoin

And: (ruotu 19): Katselmus 1782

And (ruotu 39): Katselmus 1782

Anders (ruotu 19): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Ands (ruotu 39): Katselmus 1735

Christer (ruotu 5): Katselmus 1735

Hans (ruotu 18): Katselmus 1767

Hans (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Hend: (ruotu 78): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 77): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Henr: (ruotu 78): Katselmus 1767

Henrich (ruotu 6): Katselmus 1782

Henrich (ruotu 18): Katselmus 1782

Lars (ruotu 4): Katselmus 1735

Lars (ruotu 76): Katselmus 1767

Lars (ruotu 77): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Matts (ruotu 26): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Nils (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Olof (ruotu 78): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 16): Katselmus 1782

Påhl (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Pähr (ruotu 16): Katselmus 1735

Kårhonen

Hans (ruotu 18): Katselmus 1735

Kåskin

Matts (ruotu 13): Katselmus 1782

Mattz (ruotu 13): Katselmus 1758

Kåskinen

And: (ruotu 13): Katselmus 1804

And: (ruotu 14): Katselmus 1804

Matts (ruotu 13): Katselmus 1735

Käinänen

(ruotu 101): Katselmus 1804

Käkäläin

Gabr: (ruotu 73): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 65): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 73): Katselmus 1782

Käriäin

Pähr (ruotu 122): Katselmus 1735

Kärköin

Simon (ruotu 11): Katselmus 1767

LAlkuun

Laakoin

Dominicus (ruotu 11): Katselmus 1735

Lackoin

Jöran (ruotu 51): Katselmus 1795

Lagerborg

(ruotu 56): Katselmus 1795

Laijtin

Matz (ruotu 65): Katselmus 1758

Petter (ruotu 5): Katselmus 1758

Laitin

Erick (ruotu 119): Katselmus 1804

Lars (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Matts (ruotu 5): Katselmus 1795

Matts (ruotu 7): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matz (ruotu 7): Katselmus 1758

Petter (ruotu 5): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Laitinen

Påhl (ruotu 5): Katselmus 1735

Lakoin

Anders (ruotu 51): Katselmus 1735

Jör: (ruotu 51): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 51): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Lappalain

Erich (ruotu 85): Katselmus 1735

LappaLn

Hans (ruotu 42): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 78): Katselmus 1735

Lappvätälain

Anders (ruotu 16): Katselmus 1795

Lappvätäläin

Petter (ruotu 54): Katselmus 1795

Lapvetelein

Pål (ruotu 16): Katselmus 1758

LapweteLn

Påhl (ruotu 16): Katselmus 1735

Lapveteläin

Adam (ruotu 54): Katselmus 1804

Lapvetäläin

(ruotu 16): Katselmus 1804

Lapvätelein

Christ. (ruotu 46): Katselmus 1804

Lapväteläin

Christer (ruotu 46): Katselmus 1795

Lapwätäläin

Påhl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Laukain

Lars (ruotu 36): Katselmus 1735

Leijnoin

Olof (ruotu 25): Katselmus 1758

Pål (ruotu 31): Katselmus 1758

Leinoin

Jöns (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Lars (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Olof (ruotu 25): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Oloff (ruotu 31): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 31): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Pål (ruotu 25): Katselmus 1804

Pål (ruotu 31): Katselmus 1767

Leinonen

Ivar (ruotu 25): Katselmus 1795

Pål (ruotu 31): Katselmus 1795

Lembin

Dan (ruotu 103): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Leskin

And:s (ruotu 79): Katselmus 1758

Anders (ruotu 79): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1735

Pål (ruotu 60): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Thom. (ruotu 25): Katselmus 1767

Tomas (ruotu 25): Katselmus 1758

Leskinen

And: (ruotu 79): Katselmus 1804

Pål (ruotu 80): Katselmus 1804

Lilja

Lars (ruotu 4): Katselmus 1795

Lillja

Lars (ruotu 4): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Linduin

Christer (ruotu 26): Katselmus 1782

Michel (ruotu 26): Katselmus 1767

Michell (ruotu 26): Katselmus 1735

Pål (ruotu 26): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pähr (ruotu 125): Katselmus 1735

Lippoin

And: (ruotu 108): Katselmus 1758

Anders (ruotu 108): Katselmus 1782

Ands (ruotu 108): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Mårt:n (ruotu 38): Katselmus 1758

Mårten (ruotu 37): Katselmus 1735

Mårten (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Olof (ruotu 108): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Litin

Matts (ruotu 13): Katselmus 1782

Lode

(ruotu 19): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 31): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 87): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lundgren

(ruotu 111): Katselmus 1795

Lungren

(ruotu 111): Katselmus 1804

Lydikain

Hans (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Petter (ruotu 10): Katselmus 1795

Lydikäin

And: (ruotu 55): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Anders (ruotu 55): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Hind: (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 55): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Matts (ruotu 10): Katselmus 1767

Mårt: (ruotu 10): Katselmus 1758

Mårthen (ruotu 10): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 10): Katselmus 1804

Per (ruotu 15): Katselmus 1758

Pähr (ruotu 15): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 16): Katselmus 1735

Lydinen

Niels (ruotu 10): Katselmus 1735

Lydkäin

Matts (ruotu 10): Katselmus 1782

Långhålm

(ruotu 3): Katselmus 1795

Läinoin

Eskell (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Lämbin

Daniel (ruotu 103): Katselmus 1782

Länduin

Mich: (ruotu 26): Katselmus 1758

Läskin

And: (ruotu 79): Katselmus 1782

Anders (ruotu 79): Katselmus 1735

Mattz (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1782

Pål Petters. (ruotu 80): Katselmus 1804

Pål Påls: (ruotu 80): Katselmus 1804

Staffan (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Thomas (ruotu 25): Katselmus 1782

Läskinen

Anders (ruotu 79): Katselmus 1795

Joh (ruotu 25): Katselmus 1804

Pål (ruotu 60): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Thomas (ruotu 25): Katselmus 1795

MAlkuun

Mechelin

Pehr (ruotu 126): Katselmus 1804

Mecklin

Pett: (ruotu 54): Katselmus 1735

Mellin

(ruotu 54): Katselmus 1782

Metin

And: (ruotu 111): Katselmus 1758

Erasm: (ruotu 94): Katselmus 1758

Hind (ruotu 49): Katselmus 1758

Hind (ruotu 95): Katselmus 1758

Jacob (ruotu 96): Katselmus 1758

Lars (ruotu 110): Katselmus 1758

Mich: (ruotu 94): Katselmus 1758

Mich: (ruotu 111): Katselmus 1758

Olof (ruotu 102): Katselmus 1758

Olof (ruotu 112): Katselmus 1758

Petter (ruotu 50): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Petter (ruotu 93): Katselmus 1758

Petter (ruotu 105): Katselmus 1758

Tob: (ruotu 94): Katselmus 1758

Mietin

And. (ruotu 111): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Ands (ruotu 111): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Hend (ruotu 49): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 49): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 95): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 96): Katselmus 1735

Jacob (ruotu 96): Katselmus 1767

Jakob (ruotu 96): Katselmus 1782

Johan (ruotu 49): Katselmus 1735

Lars (ruotu 50): Katselmus 1804

Lars (ruotu 110): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 94): Katselmus 1804

Mich: (ruotu 94): Katselmus 1767

Mich: (ruotu 111): Katselmus 1735

Michel (ruotu 94): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Michel (ruotu 111): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Michell (ruotu 94): Katselmus 1735

Olof (ruotu 92): Katselmus 1804

Olof (ruotu 93): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 94): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Olof (ruotu 102): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Olof (ruotu 103): Katselmus 1804

Olof (ruotu 112): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 98): Katselmus 1804

Petter (ruotu 50): Katselmus 1767

Petter (ruotu 105): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pål (ruotu 110): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 50): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 93): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 105): Katselmus 1735

Rasmus (ruotu 94): Katselmus 1735

Salamon (ruotu 95): Katselmus 1804

Salomon (ruotu 95): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Tobias (ruotu 94): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Mietinen

Joh (ruotu 96): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 105): Katselmus 1804

Olof (ruotu 93): Katselmus 1804

Olof (ruotu 112): Katselmus 1804

Miöhäin

Jöran (ruotu 114): Katselmus 1735

Mjetin

Adam (ruotu 49): Katselmus 1795

Anders (ruotu 111): Katselmus 1795

Dam (ruotu 49): Katselmus 1804

Johan (ruotu 96): Katselmus 1795

Johan (ruotu 105): Katselmus 1795

Lars (ruotu 50): Katselmus 1795

Matts (ruotu 94): Katselmus 1795

Michel (ruotu 111): Katselmus 1795

Michell (ruotu 94): Katselmus 1795

Olof (ruotu 93): Katselmus 1795

Olof (ruotu 94): Katselmus 1795

Olof (ruotu 102): Katselmus 1795

Olof (ruotu 103): Katselmus 1795

Olof (ruotu 112): Katselmus 1795

Petter (ruotu 98): Katselmus 1795

Pål (ruotu 110): Katselmus 1795

Salamon (ruotu 95): Katselmus 1795

Moden

(ruotu 103): Katselmus 1795

Molander

(ruotu 53): Katselmus 1795

Christer (ruotu 53): Katselmus 1804

Molenius

Hend: (ruotu 42): Katselmus 1758

Molerus

(kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Mollenius

Hind: (ruotu 42): Katselmus 1735

Mollerius

Henr. (ruotu 42): Katselmus 1767

Mollerus

Hend. (ruotu 20): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 20): Katselmus 1735

Mustoin

Matts (ruotu 96): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Myckäin

Adam (ruotu 34): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hans (ruotu 40): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Johan (ruotu 37): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Per (ruotu 32): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 32): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 32): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pähr (ruotu 32): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pär (ruotu 32): Katselmus 1767

Mållerus

Hend: (ruotu 20): Katselmus 1758

Måna

Michell (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Mähoin

Pehr (ruotu 29): Katselmus 1804

Mähöin

Jöran (ruotu 114): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 29): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Oloff (ruotu 29): Katselmus 1735

Petter (ruotu 29): Katselmus 1795

Thom: (ruotu 56): Katselmus 1804

Möhäin

Henrich (ruotu 114): Katselmus 1782

Jöran (ruotu 114): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Mömmo

Lars (ruotu 46): Katselmus 1758

Mömmö

And: (ruotu 17): Katselmus 1804

And:s (ruotu 16): Katselmus 1782

And:s (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Anders (ruotu 16): Katselmus 1767

Anders (ruotu 17): Katselmus 1795

Christ: (ruotu 54): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Christer (ruotu 54): Katselmus 1767

Gustaw (ruotu 54): Katselmus 1782

Hans (ruotu 46): Katselmus 1735

Lars (ruotu 46): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 17): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 17): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Möncköin

Anders (ruotu 109): Katselmus 1795

Hend: (ruotu 90): Katselmus 1782

Hend. (ruotu 112): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 90): Katselmus 1767

Henr. (ruotu 112): Katselmus 1767

Henric (ruotu 90): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 90): Katselmus 1758

Olof (ruotu 112): Katselmus 1795

Sigfrid (ruotu 113): Katselmus 1795

Mönckönen

Lars (ruotu 64): Katselmus 1735

Mönckööin

Pehr (ruotu 113): Katselmus 1782

Mönköin

And: (ruotu 109): Katselmus 1804

Anders (ruotu 113): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 112): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 90): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 112): Katselmus 1735

Olof (ruotu 112): Katselmus 1804

Petter (ruotu 113): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Sigfred (ruotu 113): Katselmus 1804

Mönkönen

Henric (ruotu 90): Katselmus 1804

NAlkuun

Niskain

Eric (ruotu 63): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hans (ruotu 11): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Johan (ruotu 11): Katselmus 1735

Petter (ruotu 63): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 63): Katselmus 1782

Pål (ruotu 63): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pähr (ruotu 63): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pär (ruotu 63): Katselmus 1767

Staff: (ruotu 11): Katselmus 1767

Staffan (ruotu 11): Katselmus 1758

Nissin

Nils (ruotu 93): Katselmus 1804

Nissinen

Nils (ruotu 93): Katselmus 1795

Nuppoin

Mich (ruotu 120): Katselmus 1758

Michel (ruotu 120): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 120): Katselmus 1795

OAlkuun

Ofvaskain

Matts (ruotu 30): Katselmus 1735

Ollikain

Jöran (ruotu 75): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Owaskain

Jöran (ruotu 30): Katselmus 1767

Oxman

Bert: (ruotu 122): Katselmus 1804

Bertill (ruotu 122): Katselmus 1795

PAlkuun

Packarin

Olof (ruotu 114): Katselmus 1804

Pakarin

Olof (ruotu 114): Katselmus 1795

Paldanius

Ellias (ruotu 31): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 20): Katselmus 1782

Hend: (ruotu 66): Katselmus 1782

Isack (ruotu 38): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Isak (ruotu 38): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Paldanus

Henr: (ruotu 20): Katselmus 1804

Henric (ruotu 20): Katselmus 1795

Palldanius

Elias (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Joh: (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Parckoin

Påhl (ruotu 125): Katselmus 1782

Pardain

Christ: (ruotu 76): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Eskell (ruotu 121): Katselmus 1795

Jöran (ruotu 47): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Markus (ruotu 76): Katselmus 1735

Philip (ruotu 76): Katselmus 1767

Tomas (ruotu 76): Katselmus 1758

Parfwiain

Bertil (ruotu 90): Katselmus 1767

Bertill (ruotu 90): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Johan (ruotu 84): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Jöns (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Parkoin

Pål (ruotu 125): Katselmus 1767

Partain

Eskel (ruotu 121): Katselmus 1804

Joran (ruotu 47): Katselmus 1804

Parviain

Bert: (ruotu 90): Katselmus 1758

Joh (ruotu 84): Katselmus 1758

Matts (ruotu 90): Katselmus 1795

Parvinen

Matts (ruotu 90): Katselmus 1804

Pasain

Anders (ruotu 80): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl Pehrss (ruotu 80): Katselmus 1782

Påhl Påhlss: (ruotu 80): Katselmus 1782

Påhl Pärss: (ruotu 80): Katselmus 1767

Pål (ruotu 80): Katselmus 1758

Pasanen

Anders Larsson (ruotu 80): Katselmus 1735

Ands Påhlsson (ruotu 80): Katselmus 1735

Påhl Pärsson (ruotu 80): Katselmus 1735

Pål Anderson (ruotu 80): Katselmus 1795

Pål Pålsson (ruotu 80): Katselmus 1795

Peckarin

Matts (ruotu 51): Katselmus 1767

Matz (ruotu 51): Katselmus 1758

Mich: (ruotu 114): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Michel (ruotu 114): Katselmus 1735

Niels (ruotu 73): Katselmus 1735

Pedikäin

Petter (ruotu 73): Katselmus 1767

Pekarin

Matts (ruotu 51): Katselmus 1782

Michel (ruotu 114): Katselmus 1767

Staffan (ruotu 51): Katselmus 1735

Pelkoin

Olof (ruotu 102): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Oloff (ruotu 102): Katselmus 1735

Pellkoin

Olof (ruotu 102): Katselmus 1758

Pendikäin

Påhl (ruotu 69): Katselmus 1782

Pål (ruotu 69): Katselmus 1767

Urb: (ruotu 69): Katselmus 1758

Pentikäin

Urbanus (ruotu 69): Katselmus 1735

Pentin

Mattz (ruotu 14): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 14): Katselmus 1782

Pål (ruotu 14): Katselmus 1767

Pentinen

Matts (ruotu 14): Katselmus 1735

Petikäin

Petter (ruotu 73): Katselmus 1758

Piedikäin

Pehr (ruotu 73): Katselmus 1782

Pipoin

Joh: (ruotu 125): Katselmus 1758

Pirin

Erich (ruotu 81): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 81): Katselmus 1758

Pirinen

Eric (ruotu 81): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Oloff (ruotu 81): Katselmus 1735

Pirskain

Anders (ruotu 9): Katselmus 1735

Petter (ruotu 9): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pispain

Henr: (ruotu 122): Katselmus 1804

Henric (ruotu 122): Katselmus 1795

Lars (ruotu 122): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Sim: (ruotu 118): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Simon (ruotu 118): Katselmus 1782

Pitkain

Pål (ruotu 56): Katselmus 1795

Pitkäin

Casper (ruotu 89): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Eric (ruotu 71): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Erich (ruotu 61): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Erich (ruotu 64): Katselmus 1735

Erich (ruotu 71): Katselmus 1735

Hindrich (ruotu 71): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 72): Katselmus 1782

Johan (ruotu 72): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Lars (ruotu 37): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 61): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 71): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 73): Katselmus 1804

Petter (ruotu 73): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 37): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 56): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 61): Katselmus 1735

Pål (ruotu 56): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Pär (ruotu 37): Katselmus 1767

Th: (ruotu 72): Katselmus 1804

Thomas (ruotu 72): Katselmus 1795

Pittkein

Casp: (ruotu 89): Katselmus 1758

Joh: (ruotu 72): Katselmus 1758

Lars (ruotu 71): Katselmus 1758

Per (ruotu 37): Katselmus 1758

Pittkäin

Erich (ruotu 61): Katselmus 1758

Kasper (ruotu 89): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 37): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 56): Katselmus 1782

Pål (ruotu 56): Katselmus 1758

Porthan

(ruotu 104): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 107): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pulkin

Johan (ruotu 123): Katselmus 1735

Olof (ruotu 123): Katselmus 1758

Pulkinen

Pähr (ruotu 123): Katselmus 1735

Pursiain

And: (ruotu 75): Katselmus 1804

Hind: (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 10): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 9): Katselmus 1804

Petter (ruotu 9): Katselmus 1795

Purssiain

Lars (ruotu 10): Katselmus 1767

Pustin

Erich (ruotu 116): Katselmus 1758

Lars (ruotu 116): Katselmus 1795

Pustinen

Erich (ruotu 116): Katselmus 1735

Lars (ruotu 116): Katselmus 1804

Pyckaläin

Johan (ruotu 41): Katselmus 1735

Päckarin

Pål (ruotu 51): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pälkoin

Mich: (ruotu 102): Katselmus 1804

Michell (ruotu 102): Katselmus 1795

RAlkuun

Radikain

And (ruotu 15): Katselmus 1804

And: (ruotu 22): Katselmus 1804

Anders (ruotu 22): Katselmus 1795

Hans (ruotu 44): Katselmus 1804

Hend: (ruotu 44): Katselmus 1782

Henric (ruotu 44): Katselmus 1795

Henrich (ruotu 44): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 44): Katselmus 1758

Johan (ruotu 33): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 33): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mich: (ruotu 22): Katselmus 1758

Mich: (ruotu 33): Katselmus 1758

Michel (ruotu 22): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Michell (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 44): Katselmus 1804

Petter (ruotu 44): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795

Pähr (ruotu 44): Katselmus 1782

Rahuin

Daniel (ruotu 40): Katselmus 1735

Ratikain

Hind: (ruotu 44): Katselmus 1735

Mich: (ruotu 22): Katselmus 1735

Mich: (ruotu 33): Katselmus 1735

Petter (ruotu 44): Katselmus 1735

Rautaparda

Olof (ruotu 1): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Rautiain

Lars (ruotu 32): Katselmus 1804

Lars (ruotu 43): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 43): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 43): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Reinikain

Hind: (ruotu 105): Katselmus 1735

Mattz (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Rissain

And: (ruotu 45): Katselmus 1804

Ands (ruotu 57): Katselmus 1735

Gabr: (ruotu 57): Katselmus 1758

Gabr: (ruotu 59): Katselmus 1804

Gabriel (ruotu 57): Katselmus 1767

Gabriel (ruotu 59): Katselmus 1795

Hend (ruotu 57): Katselmus 1782

Hind: (ruotu 57): Katselmus 1758

Jacob (ruotu 57): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 57): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 58): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 81): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 83): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Johan (ruotu 57): Katselmus 1795

Johan (ruotu 81): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Johan (ruotu 83): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (ruotu 45): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 45): Katselmus 1795

Matts (ruotu 58): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 72): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 83): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 88): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Mattz (ruotu 58): Katselmus 1758

Matz (ruotu 83): Katselmus 1758

Matz (ruotu 88): Katselmus 1758

Mårt: (ruotu 58): Katselmus 1804

Mårten (ruotu 58): Katselmus 1795

Olof (ruotu 58): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 88): Katselmus 1804

Per: (ruotu 57): Katselmus 1767

Petter (ruotu 59): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pål (ruotu 58): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pähr (ruotu 57): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 83): Katselmus 1735

Sigf. (ruotu 58): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Sigfred (ruotu 58): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Thom. (ruotu 83): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Thomas (ruotu 83): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tomas (ruotu 83): Katselmus 1758

Rissanen

Joh: (ruotu 82): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 83): Katselmus 1804

Roijnin

And:s (ruotu 17): Katselmus 1758

Petter (ruotu 115): Katselmus 1758

Roinin

Anders (ruotu 17): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1795

Pähr (ruotu 115): Katselmus 1735

Roininen

And (ruotu 17): Katselmus 1804

Rotsalain

And:s (ruotu 39): Katselmus 1758

Ivar (ruotu 32): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 34): Katselmus 1804

Sam: (ruotu 34): Katselmus 1758

Rotzalain

Mattz (ruotu 32): Katselmus 1758

Mattz (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Nils (ruotu 24): Katselmus 1758

Ruosalain

And: (ruotu 39): Katselmus 1804

RuotsaL

Matts (ruotu 24): Katselmus 1735

Ruotsalain

And: (ruotu 39): Katselmus 1782

Anders (ruotu 39): Katselmus 1795

Ands (ruotu 39): Katselmus 1735

Ivar (ruotu 32): Katselmus 1795

Johan (ruotu 75): Katselmus 1795

Matts (ruotu 32): Katselmus 1782

Nils (ruotu 24): Katselmus 1782

Petter (ruotu 34): Katselmus 1795

Samuel (ruotu 34): Katselmus 1782

Ruotsalalain

Joh: (ruotu 75): Katselmus 1804

RuotsaLn

Matts (ruotu 32): Katselmus 1735

RuotzaL

Ands (ruotu 39): Katselmus 1767

RuotzaLn

Matts (ruotu 32): Katselmus 1767

Nils (ruotu 24): Katselmus 1767

Sim. (ruotu 34): Katselmus 1767

Ruskain

Christer (ruotu 36): Katselmus 1735

Christer (huilisti): Sotilasmaakirja 1723

Henr: (ruotu 52): Katselmus 1804

Henr (ruotu 72): Katselmus 1804

Henric (ruotu 52): Katselmus 1795

Henric (ruotu 72): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 74): Katselmus 1758

Jacob (ruotu 36): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 52): Katselmus 1735

Johan (ruotu 36): Katselmus 1795

Johan (ruotu 52): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (ruotu 36): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (ruotu 41): Katselmus 1795

Lars (huilisti): Sotilasmaakirja 1723

Michell (ruotu 44): Katselmus 1735

Olof (ruotu 74): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 72): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 73): Katselmus 1735

Pål (ruotu 72): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Staff: (ruotu 41): Katselmus 1767

Staffan (ruotu 11): Katselmus 1782

Staffan (ruotu 41): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Råinin

And: (ruotu 17): Katselmus 1782

Råininen

Nils (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Räsein

Matts (ruotu 45): Katselmus 1804

Räsäin

And: (ruotu 99): Katselmus 1804

Anders (ruotu 45): Katselmus 1795

Anders (ruotu 99): Katselmus 1795

Anders (ruotu 120): Katselmus 1735

Elias (ruotu 45): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Joh: (ruotu 85): Katselmus 1758

Johan (ruotu 45): Katselmus 1735

Johan (ruotu 85): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Johan (ruotu 126): Katselmus 1735

Lars (ruotu 3): Katselmus 1804

Lars (ruotu 112): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 99): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Mich: (ruotu 98): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Michel (ruotu 98): Katselmus 1795

Olof (ruotu 85): Katselmus 1804

Olof (ruotu 99): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 112): Katselmus 1795

Oloff (ruotu 112): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 99): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 103): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 113): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 103): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pål (ruotu 113): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pål (ruotu 125): Katselmus 1804

Räsänen

(ruotu 98): Katselmus 1804

Lars Hind:ss: (ruotu 99): Katselmus 1735

Olof (ruotu 85): Katselmus 1795

Olof (ruotu 112): Katselmus 1804

Olof (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Olof Pärson (ruotu 99): Katselmus 1735

Peer (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Pål (ruotu 125): Katselmus 1795

Röndyin

Matts (ruotu 28): Katselmus 1735

Röndöin

Mattz (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Rönga

Petter (ruotu 35): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 31): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Pål (ruotu 31): Katselmus 1795

Röngä

Petter (ruotu 35): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 31): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 35): Katselmus 1735, Katselmus 1804

Pål (ruotu 31): Katselmus 1758

Pål (ruotu 35): Katselmus 1758, Katselmus 1795

SAlkuun

Safwolain

And. (ruotu 68): Katselmus 1782

And (ruotu 123): Katselmus 1782

Hemming (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Joh (ruotu 70): Katselmus 1782

Johan (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 48): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (ruotu 50): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Matts (ruotu 4): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Salom. (ruotu 23): Katselmus 1782

Salomon (ruotu 23): Katselmus 1767

SafwoLn

Ands (ruotu 68): Katselmus 1767

Ands (ruotu 123): Katselmus 1767

Hemming (ruotu 23): Katselmus 1735

Ifwar (ruotu 5): Katselmus 1735

Ifwar (ruotu 50): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 70): Katselmus 1735

Johan (ruotu 68): Katselmus 1735

Johan (ruotu 70): Katselmus 1767

Lars (ruotu 23): Katselmus 1735

Lars (ruotu 48): Katselmus 1735

Sakaeus

Johan (ruotu 21): Katselmus 1767

Sakeus

Joh: (ruotu 21): Katselmus 1758

Savander

(ruotu 123): Katselmus 1767, Katselmus 1782

(ruotu 126): Katselmus 1782

Sawol:n

Henning (ruotu 23): Katselmus 1758

Savolain

(ruotu 5): Katselmus 1804

And:s (ruotu 23): Katselmus 1758

Eric (ruotu 7): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henr: (ruotu 83): Katselmus 1804

Henric (ruotu 83): Katselmus 1795

Ivar (ruotu 50): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh (ruotu 4): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 68): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 70): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 82): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 123): Katselmus 1804

Johan (ruotu 4): Katselmus 1795

Johan (ruotu 68): Katselmus 1795

Johan (ruotu 70): Katselmus 1795

Johan (ruotu 123): Katselmus 1795

Jöran (ruotu 81): Katselmus 1795

Lars (ruotu 48): Katselmus 1758

Lars (ruotu 50): Katselmus 1758

Lars (ruotu 126): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matz (ruotu 4): Katselmus 1758

Pehr (ruotu 53): Katselmus 1804

Salamon (ruotu 23): Katselmus 1795

Salomon (ruotu 23): Katselmus 1804

Staff: (ruotu 123): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 123): Katselmus 1795

Sawolainen

Johan (ruotu 81): Katselmus 1804

Sippoin

Hindrich (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Skåpa

Johan (ruotu 20): Katselmus 1735

Småland:

And: (ruotu 89): Katselmus 1758

Småland:r

And:s (ruotu 97): Katselmus 1758

Mattz (ruotu 101): Katselmus 1758

Smålander

And (ruotu 89): Katselmus 1782, Katselmus 1804

And. (ruotu 97): Katselmus 1782

Anders (ruotu 89): Katselmus 1795

Ands (ruotu 89): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Ands (ruotu 97): Katselmus 1767

Ands Pärsson (ruotu 97): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 101): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 101): Katselmus 1767

Ivar (ruotu 101): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 95): Katselmus 1735

Nils (ruotu 97): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 101): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 95): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 101): Katselmus 1804

Peter (ruotu 95): Katselmus 1804

Pett: (ruotu 95): Katselmus 1758

Petter (ruotu 95): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Petter (ruotu 101): Katselmus 1795

SmåLr

Mattz (ruotu 101): Katselmus 1735

Niels (ruotu 101): Katselmus 1735

Soijnin

Staf (ruotu 115): Katselmus 1758

Soinin

Clemens (ruotu 116): Katselmus 1795

Olof (ruotu 116): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pål (ruotu 115): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Staff (ruotu 115): Katselmus 1767

Soininen

Olof (2. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Oloff (ruotu 116): Katselmus 1735

Staffan (ruotu 115): Katselmus 1735

Somalain

Axel (ruotu 118): Katselmus 1758

Strengell

Olof (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Strömman

(ruotu 117): Katselmus 1795

Strömmer

(ruotu 117): Katselmus 1804

Suomalain

Axel (ruotu 118): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Axell (ruotu 118): Katselmus 1735

Såinin

Olof (ruotu 116): Katselmus 1782

Staffan (ruotu 115): Katselmus 1782

Såininen

(ruotu 116): Katselmus 1804

TAlkuun

Tackin

Lars (ruotu 66): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Tackunen

Matts (ruotu 66): Katselmus 1735

Tappumtuokj

Matts (ruotu 98): Katselmus 1735

Taskin

And: (ruotu 23): Katselmus 1804

And. (ruotu 82): Katselmus 1782

And:s (ruotu 82): Katselmus 1758

Anders (ruotu 23): Katselmus 1795

Anders (ruotu 82): Katselmus 1795

Ands (ruotu 82): Katselmus 1767

Erich (ruotu 23): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Joh (ruotu 82): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Johan (ruotu 82): Katselmus 1767

Jöran (ruotu 82): Katselmus 1735

Pål (ruotu 82): Katselmus 1795

Pähr (ruotu 82): Katselmus 1735

Staff: (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Taskinen

And: (ruotu 82): Katselmus 1804

Tawast

(ruotu 18): Katselmus 1782

(ruotu 19): Katselmus 1782

(ruotu 31): Katselmus 1782

(ruotu 39): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 40): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 41): Katselmus 1804

(ruotu 53): Katselmus 1782

Carl (ruotu 40): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Hend: (ruotu 17): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 40): Katselmus 1782

Tawast.

(ruotu 17): Katselmus 1767

(ruotu 18): Katselmus 1767

Leut. (ruotu 34): Katselmus 1767

Tickain

Påhl (ruotu 96): Katselmus 1735

Pål (ruotu 96): Katselmus 1758

Tihin

Anders (ruotu 63): Katselmus 1782

Tihoin

And: (ruotu 6): Katselmus 1782

Ands (ruotu 6): Katselmus 1767

Lars (ruotu 6): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 117): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 73): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Petter (ruotu 73): Katselmus 1795

Pär (ruotu 73): Katselmus 1767

Salamain (ruotu 11): Katselmus 1795

Salomon (ruotu 11): Katselmus 1804

Tijhoin

Lars (ruotu 6): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Per (ruotu 73): Katselmus 1758

Tijrikain

Staff: (ruotu 27): Katselmus 1758

Tijtijn

Mattz (ruotu 13): Katselmus 1758

Tijtin

Per (ruotu 27): Katselmus 1758

Tirckoin

Petter (ruotu 27): Katselmus 1795

Tirikain

Matts (ruotu 27): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 27): Katselmus 1804

Staphan (ruotu 27): Katselmus 1735

Titin

And (ruotu 27): Katselmus 1782

Anders (ruotu 63): Katselmus 1795

Titinen

Matts (ruotu 13): Katselmus 1735

Tjrikain

Matts (ruotu 27): Katselmus 1767

Tjtin

Anders (ruotu 27): Katselmus 1767

Matts (ruotu 13): Katselmus 1767

Tofwin

Christer (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Tofwinen

Jöran (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Olof (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Toifwain

Henr. (ruotu 68): Katselmus 1767

Ifwar (ruotu 50): Katselmus 1767

Michell (ruotu 47): Katselmus 1795

Mårten (ruotu 52): Katselmus 1767

Olof (ruotu 68): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Pål (ruotu 68): Katselmus 1795

Pål (ruotu 126): Katselmus 1795

Toijvain

And:s (ruotu 68): Katselmus 1758

Ivar (ruotu 50): Katselmus 1758

Mårt:n (ruotu 52): Katselmus 1758

Olof (ruotu 61): Katselmus 1758

Olof (ruotu 68): Katselmus 1758

Toivain

Henric (ruotu 61): Katselmus 1795

Olof (ruotu 68): Katselmus 1804

Tomain

Lars (ruotu 108): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1804

Matts (ruotu 121): Katselmus 1767

Matz (ruotu 121): Katselmus 1758

Mich: (ruotu 108): Katselmus 1758

Michel (ruotu 108): Katselmus 1767

Pål (ruotu 108): Katselmus 1804

Torfwin

Bertil (ruotu 117): Katselmus 1767

Bertill (ruotu 117): Katselmus 1795

Olof (ruotu 118): Katselmus 1795

Petter (ruotu 120): Katselmus 1795

Pähr (ruotu 120): Katselmus 1735

Pär (ruotu 120): Katselmus 1767

Torvin

Bert: (ruotu 117): Katselmus 1758

Per (ruotu 120): Katselmus 1758

Tovin

Bertil (ruotu 34): Katselmus 1758

Bertil (ruotu 89): Katselmus 1758

Joh: (ruotu 87): Katselmus 1758

Joh: (ruotu 88): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 35): Katselmus 1758

Tobias (ruotu 35): Katselmus 1758

Tujulijn

(ruotu 31): Katselmus 1758

Tujulin

Fend. (ruotu 114): Katselmus 1767

Hend: (ruotu 31): Katselmus 1767

Tuofwin

Bert: (ruotu 34): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Bert: (ruotu 89): Katselmus 1782

Bertil (ruotu 89): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Bertill (ruotu 89): Katselmus 1735, Katselmus 1795

Ellias (ruotu 35): Katselmus 1735

Erich Gab:sson (ruotu 34): Katselmus 1735

Gabriel (ruotu 80): Katselmus 1767

Hans (ruotu 34): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind: (ruotu 88): Katselmus 1735

Johan (ruotu 87): Katselmus 1735

Jöran (ruotu 35): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 35): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 35): Katselmus 1804

Petter (ruotu 35): Katselmus 1795

Tobias (ruotu 35): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tuomain

Henr: (ruotu 110): Katselmus 1804

Henric (ruotu 110): Katselmus 1795

Lars (ruotu 108): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matts (ruotu 121): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Michel (ruotu 108): Katselmus 1782

Michell (ruotu 108): Katselmus 1735

Måns (ruotu 108): Katselmus 1735

Pål (ruotu 108): Katselmus 1795

Tuovin

Matts (ruotu 121): Katselmus 1804

Turuin

Anders (huilisti): Sotilasmaakirja 1723

Ifwar (ruotu 115): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Ivar (ruotu 115): Katselmus 1758, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 99): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Johan (ruotu 99): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 54): Katselmus 1735

Tåhloin

Thomas (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Tåifwain

Ands (ruotu 68): Katselmus 1735

Bert: (ruotu 117): Katselmus 1804

Hend: (ruotu 68): Katselmus 1782

Ifwar (ruotu 50): Katselmus 1782

Ivar (ruotu 50): Katselmus 1795

Mårt: (ruotu 52): Katselmus 1782

Olof (ruotu 50): Katselmus 1735

Olof (ruotu 61): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 68): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Petter (ruotu 52): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 74): Katselmus 1735

Tåivain

Henr: (ruotu 61): Katselmus 1804

Ivar (ruotu 50): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 52): Katselmus 1804

Pål (ruotu 68): Katselmus 1804

Tåivanen

Mats (ruotu 47): Katselmus 1804

Tåloin

Thom (ruotu 27): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 27): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tom: (ruotu 27): Katselmus 1758

Tåppinen

Pål (ruotu 41): Katselmus 1795

Tårfwin

Bertill (ruotu 117): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pehr (ruotu 120): Katselmus 1782

Tårvin

Olof (ruotu 118): Katselmus 1804

Tårvinen

Pehr (ruotu 120): Katselmus 1804

UAlkuun

Uckoin

Måns (ruotu 76): Katselmus 1735

VWAlkuun

w: Burghausen

(ruotu 42): Katselmus 1782

Waijnikain

Per (ruotu 12): Katselmus 1758

Wainikain

Erich (ruotu 24): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Hind: (ruotu 24): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 49): Katselmus 1758

Johan (ruotu 49): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 12): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 12): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 13): Katselmus 1782

Pär (ruotu 12): Katselmus 1767

Wanikain

Eric (ruotu 24): Katselmus 1795

Henr: (ruotu 49): Katselmus 1804

Henric (ruotu 49): Katselmus 1795

Johan (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Peer (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 12): Katselmus 1804

Petter (ruotu 12): Katselmus 1795

Thobias (ruotu 13): Katselmus 1795

Tobias (ruotu 13): Katselmus 1804

Waroin

Bert: (ruotu 93): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Niels (ruotu 93): Katselmus 1735

Påhl med Ifwar (ruotu 88): Katselmus 1735

Pål (ruotu 88): Katselmus 1758

Wartiain

Christ: (ruotu 91): Katselmus 1804

Christer (ruotu 91): Katselmus 1795

Lars (ruotu 86): Katselmus 1804

Lars Pettersson (ruotu 86): Katselmus 1795

Matts (ruotu 55): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Mattz (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Mårt: (ruotu 55): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Mårt:n (ruotu 55): Katselmus 1758

Mårten (ruotu 55): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1795

Niels (ruotu 91): Katselmus 1735

Niels Ohlsson (ruotu 93): Katselmus 1735

Nils (ruotu 55): Katselmus 1758

Nils (ruotu 91): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Nils (ruotu 93): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 93): Katselmus 1758

Petter (ruotu 86): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pål (ruotu 55): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 84): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 93): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pähr (ruotu 86): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Swen (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Wenäläin

Matts (ruotu 45): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 16): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 3): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 25): Katselmus 1735

Pål (ruotu 3): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Pål (ruotu 25): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795

Wilpoin

Matz (ruotu 123): Katselmus 1758

Wirmes

Hind: (ruotu 99): Katselmus 1758

Wirnes

Hind: (ruotu 99): Katselmus 1735

von Burghausen

(ruotu 41): Katselmus 1795

(ruotu 42): Katselmus 1795, Katselmus 1804

von Wright

(ruotu 17): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 18): Katselmus 1795

Vright

(ruotu 18): Katselmus 1804

Wäisäin

Petter (ruotu 40): Katselmus 1735

Wänäin

(ruotu 103): Katselmus 1804

And: (ruotu 49): Katselmus 1782

And: (ruotu 63): Katselmus 1804

And:s (ruotu 49): Katselmus 1758

Ands (ruotu 49): Katselmus 1767

Hans (ruotu 33): Katselmus 1735

Ivar (ruotu 33): Katselmus 1758

Ivar (ruotu 48): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 48): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1804

Johan (ruotu 48): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Jöran (ruotu 33): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Knut (ruotu 49): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Knut (ruotu 64): Katselmus 1804

Lars (ruotu 21): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Lars (ruotu 64): Katselmus 1795

Lars (ruotu 74): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 21): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 22): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 33): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 54): Katselmus 1804

Mattz (ruotu 22): Katselmus 1758

Matz (ruotu 22): Katselmus 1804

Mich: (ruotu 23): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Michel (ruotu 23): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Michell (ruotu 22): Katselmus 1795

Michell (ruotu 23): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 23): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 64): Katselmus 1782

Per (ruotu 64): Katselmus 1758

Påhl (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Pål (ruotu 24): Katselmus 1795

Pär (ruotu 64): Katselmus 1767

Sigf: (ruotu 92): Katselmus 1804

Staff: (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Staffan (ruotu 92): Katselmus 1795

Wänäläin

Lars (ruotu 3): Katselmus 1795

Michell (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (ruotu 3): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 25): Katselmus 1782

Päl (ruotu 25): Katselmus 1804

Vänänen

Pål (ruotu 24): Katselmus 1804

Wätäin

And: (ruotu 65): Katselmus 1782

And:s (ruotu 65): Katselmus 1758

Ands (ruotu 65): Katselmus 1767

Eric (ruotu 97): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Erich (ruotu 65): Katselmus 1735

Erich (ruotu 92): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Henric (ruotu 92): Katselmus 1795

Johan (ruotu 46): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Johan (ruotu 65): Katselmus 1735

Johan (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 65): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 74): Katselmus 1758

Matts (ruotu 65): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Nils (ruotu 96): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 97): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Vätäinen

Henr: (ruotu 92): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 46): Katselmus 1804

ZAlkuun

Zachaeus

Johan (ruotu 21): Katselmus 1735

Zacheus

Joh (ruotu 21): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 21): Katselmus 1795

ÅAlkuun

Åfwaskain

Jöran (ruotu 30): Katselmus 1782

Åvaskain

Jör (ruotu 30): Katselmus 1758

Matts (ruotu 30): Katselmus 1795, Katselmus 1804

ÖAlkuun

Öhman

Beniamin Johan (ruotu 18): Katselmus 1735

Öman

Joh: (ruotu 18): Katselmus 1758

 

© Väinö Holopainen 2023