AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Majurin komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 56 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 43 % koko komppanian vahvuudesta 129 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Matz Johanson Kåskimies 3 3 3 Mattz Johanson Kåskimies Ristiina Pylckälä, Huttula
2 Mårten Ohlson Lauhian 1 1 8 Mårthen Olofsson Landiain Mikkeli Kyrckeby, Alama
3 Matz Bertellson Karialain 3 3 33 Mattz Bertilson Karjalain Mikkeli Wålingo
8 Hendrich Hendersson Päckoin 45 3 Hinrich Peckain
9 Johan Hindersson Såkain 3 3 41 Johan Hinderson Såckain Hirvensalmi Ryttilä, Randakylä
10 Walentin Walentinsson 20 3 Wallentin Wallentinsonn
21 3 Wallentin Wallentinsonn
26 3 Vallentin Valentinson
38 3 Vallentin Vallentinsson
39 3 Vallentin Vallentinsson
12 Påhl Hinderesson Päckoin 48 Petter Hindrichsson Peckoin
13 Johan Jöranson Kårhoin 38 2 Johan Kårhoin
39 2 Johan Kårhoin
15 Oluff Larsson Wänäin 47 Oloff Larson Wänein
48 Olof Larsson Wänein
17 Simon Simonson Martinen 40 3 Simon Simonsson Martinen
41 3 Simon Simonsson Martinen
42 3 Simon Marttinen
43 3 Simon Marttinen
18 Anders Eskillson Rahikain 1 1 13 Anders Eskellsson Rahikain Mikkeli Hachkala, Saikala, Taipalby, Lahnama
19 Matz Johanson Korhoin 28 3 Mattz Johansson Korhoin
40 3 Matts Johansson Korhoin
41 3 Matts Johansson Korhoin
21 Mattz Erichson Pasoin 44 3 Madtz Erichsson Pasoin
45 3 Mattz Passain
22 Påhl Johansson Silldain 3 3 3. korp Anders Anderson Såckain Ristiina
24 Hindrich Jöransson Liukoin 28 1 Hindrich Jöransson Liukoin
29 1 Hindrich Jöranson Liukoin
30 1 Hindrich Jörenssån Liukåin
40 1 Hindrik Liukoin
41 1 Hindrik Liukoin
25 Johan Ohlsson Heurin 3 3 42 Johan Olufzson Heyrin Hirvensalmi Halkola, Hyryla
27 3 Johan Ohlssonn Häyri
40 3 Johan Olsson Heyry
41 3 Johan Olsson Heyry
28 Johan Jöransson Kåpperoin 42 1 Johan Kåparin
43 1 Johan Kåparin
29 Petter Christerson Päckoin 47 Peer Christerson Päckain
31 Sigfred Matzsson Pajunen 1 1 4 Sigfredh Matsson Pajunen Mikkeli Harjuma
33 Anderss Persson Wanhoin 33 1 Anders Peersson Wanhain
34 1 Anders Pärsson Wanhain
44 1 Anders Person Wanhain
45 1 Anders Wannon
46 1 Anders Wanhoin
34 Anders Staffansson Hajain 47 Anders Staffanson Haijain
48 Anders Staffansson Hajanen
35 Anders Christerson Kapoin 1 1 7 Anders Christersson Kåpoin Mikkeli Harjuma
37 Erich Johansson Tåjain 20 3 Erich Johanson Tåijain
24 3 Erich Johanson Tåijain
27 2 Erich Johanssonn Tåyajn
40 3 Erik Johansson Tåjain
41 3 Erik Johansson Tåjain
38 Johan Henderson Hökinen 1 1 72 Johan Hendersson Häckinen Mikkeli Harjuma
39 Anders Johansson Kinnarj 1 1 75 Anders Johansson Kimmer Mikkeli Harjuma, Harjujärfwi
40 Johan Staffanson Biörn 1 1 76 Johan Staffansson Biörnin Mikkeli Ihastjärfwi, Wärälä
42 Larss Larsson Kaipiain 40 1 Lars Caipain
41 1 Lars Caipain
43 Petter Axellsson Aufwinen 3 3 4. korp Petter Axelsson Aufwinen Ristiina
44 Johan Johanson Säppälain 1 1 9 Johan Johansson Seppäläin Mikkeli Alama, Wächmais
28 1 Johan Johansson Säppäläin
45 Anders Clemetzson Williakain 25 1 Anders Clemitson Williakain
27 1 Anders Clemetsson Williakain
33 1 Anders Clemetsson Williakain
34 1 Anders Clemetsson Williakain
40 1 Anders Wiliakain
41 1 Anders Wiliakain
42 1 Anders Williakain
43 1 Anders Williakain
46 Jacob Jacobsson Bengtinen 44 1 Jacob Jacobsson Bengtin
45 1 Jacob Bengtin
46 1 Jacob Bengtin
48 Jacob Bengtinen
50 Jöran Erichsson Soininen 44 1 Jöran Ersson Soin
45 1 Jöran Soinin
46 1 Jöran Soin
51 Nielss Simonsson Häilain 1 1 10 Niels Simonsson Heilain Mikkeli Harjuma, Suosari
55 Staffan Christers: Purstinen 46 1 Staffan Pörsoin
58 Jöran Mattzson Taipalain 28 3 Jöran Mattzsson Taipalain
38 3 Jöran Taipalain
39 3 Jöran Taipalain
47 Jören Matson Taipalin
48 Jöran Mattzsson Taipalain
60 Johan Joranson Tåffolain 20 3 Johan Jöranson Tåffwalain
26 3 Johan Jörensson Tåffelain
40 3 Johan Jöransson Toffelain
41 3 Johan Jöransson Toffelain
42 3 Johan Tåfwelain
43 3 Johan Tåfwelain
47 Johan Jörenson Tåffalain
48 Johan Jöransson Taffalain
66 Matz Larsson Kåtilain 47 Matz Larson Kåtelain
48 Mattz Larsson Kåtilain
68 Nielsson Anderson Biörnborgh 3 3 28 Niels Anderson Biörneborgh Mikkeli Wiliakala, Wanhamäkj
70 Oluff Jacobson Kiriawain 47 Olof Jacobson Kiriawain
48 Olof Jacobsson Kiriawain
72 Påhl Thomason Willhuin 47 Påhl Thomason Willhuin
74 Matz Anderson Ihalain 1 1 6 Matz Andersson Ihalain Mikkeli Ihastjärwi
75 Gustaff Ludwichson Tråckoin 3 3 36 Gustaf Lådwikson Tråckain Mikkeli Wålingo, Kårpijärfwj
80 Michell Sigfredson Syssmel:n 47 Michell Sigfredson Syssmälein
48 Michell Sigfredhsson Syssmel:n
86 Jöran Henderson Auffwikain 5 5 5 Jöran Hendersson Aulikain Kangasniemi Wajalax, Kaihalamäkj, Pöyhälä, Suråla
88 Larss Christerson Nousiain 5 5 7 Lars Christersson Nåusiain Kangasniemi Äkråntaipal, Pölwänälä
95 Simon Jöranson Håffwinen 5 5 12 Simon Jöransson Howinen Kangasniemi Synsiäranda
47 Simon Huofwinen
96 Måns Eskillsson Laitinen 5 5 13 Måns Eskellsson Laitinen Kangasniemi Synsiäranda
101 Mårten Påhlson Toiffwarin 47 Mårten Påhlson Täifwarin
102 Clemeth Erichsson Klåckore 47 Clemet Erichson Klåckare
104 Anders Henderson Peuhinen 5 5 21 Anders Hendersson Pöhinen Kangasniemi Harjuma, Pellikamäki, Kangasniemi
105 Mattz Mattzon Winikain 5 5 22 Matz Matsson Winikain Kangasniemi Päckola, Kähkola, Rytkylä
106 Eskill Eskillsson Ingorin 3 3 52 Eskiell Eskelson Ingerin Ristiina Tiusala, Jautila
107 Petter Larsson Såckain 5 5 23 Peer Larsson Såikain Kangasniemi Äkrontaipal, Kaihilamäki
47 Peer Larson Soickan
117 Oluff Hendersson Pentinen 5 5 30 Olof Hendersson Pentinen Kangasniemi Mannila, Ruckala, Håckaniemi
47 Oloff Henderson Penttinen
48 Olof Hindrichsson Pentinen
124 Erich Matzson Pispa 38 5 Erich Pispa
39 5 Erich Pispa
47 Erich Matson Pispa
48 Erich Mattzsson Pispa
126 Johan Johanson Turkulain 47 Johan Johanson Turckulain

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Majurin komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 129 267

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
5 Kapteeni Seulenbachin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 108 328
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
21 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
24 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
25 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
26 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
27 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 874, 899, 923, 945, 967
28 Kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narfwen) - 877, 902, 926, 948, 970
29 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1691 .. 1.3.1692 (Narfven) - 981, 987, 993, 999, 1005, 1011
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1692, Nide 9775
30 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1692 .. 1.9.1692 (Narfwen) - 1026, 1047, 1065, 1083, 1101, 1119
33 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1692 .. 1.3.1693 (Narfwen) - 1132, 1137, 1144, 1150, 1156, 1163
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
34 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1693 .. 1.9.1693 (Narfwen) - 1099, 1118, 1142, 1160, 1178, 1196
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1693 .. 1.1.1694 (Narfwa) - 1208, 1214, 1220, 1226, 1232, 1238
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2024