AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Majoren:s C:e Lapstrand 10.12.1724

Rulla uppå det manskap af Kong: Maij:s Safwolax och NySlåttz Lähns Infanterie Regemente som Kommer at niuta durchtougz förplägning under marchen ifrån församblingz Plattzerne till arbetet utj Lapstrand Pro A:o 1724 Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
82 Simon Doomherre
84 Sigfred Nechtergaal
86 Bertill Gröning
89 Jacob Kaball
91 Anders Walack
97 Petter Gumbse
98 Lars Gierpe
100 Påhl Bock
Mattz Ränner
103 Thomas Gallt
104 Sigfred Igellkått
106 Thomas Kanijn
107 Thomas Hare
108 Lars Ikorn
110 Lars Wahlfisk
112 Mattz Siähl
113 Mattz Lax
114 Isak Tårsk
115 Petter Brax
116 Olof Id
119 Simon Giädda
120 Jöran Göös
3 Johan Schanström korpraali
123 Christer Simpa
128 Johan Girs

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia, jakso 529

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Majorens Compag:e Lapstrand 10.12.1724

Förtechning Uppå dem som hafwa warit Commenderade till fässtningz arbet i Lapstrand af Safwolax och NySlåttz läns Infanterie Regemente, som hafwa på fram marchen Niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
22 Petter Leijon korpraali
26 Petter Kamel
32 Johan Järf
33 Jacob Fijlfras
34 Johan Biur
36 Hindrich Utter
85 Joseph Sparf
90 Sigfred Häst
105 Thomas Katt
117 And:s Sijk
118 Jacob Sill
121 Hullqwist
122 Eskell Mört
126 Elljas Nätting

Lähde: Nide 8774 Astia, jakso 532

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Majororens Comp. Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Ruotu Nimi Kommentti
3 Jacob Schantzström korpraali
82 Simon Domhärre
84 Sigf: Nechtergal
86 Bertill Gröning
89 Jacob Kaball
91 And:s Walak
97 Petter Gumbse
98 Lars Gierpe
100 Påhl Bock
Matz Ränner
103 Thomas Gallt
104 Sigfred Igellkått
106 Thomas Kanijn
107 Thomas Hare
108 Lars Ekorn
110 Lars Wallfisk
112 Mattz Siähl
113 Mattz Lax
114 Isak Tårsk
115 Petter Brax
116 Olof Id
119 Simon Giädda
120 Jöran Gierss
123 Christ. Simpa
128 Johan Girss
22 Petter Leijon korpraali
26 Petter Kamel
32 Johan Jerf
33 Jacob Fijlfras
34 Johan Biur
36 Hind. Utter
85 Joseph Sparf
Johan Walfisk
90 Sigfred Häst
105 Thomas Katt
117 And:s Sijk
118 Jacob Sill
121 Helge Hullqwist
122 Eskel Mört
126 Elias Nettingh

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia, jakso 535

© Väinö Holopainen 2024