AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbohm
3 Johan Sönnerberg
4 Lars Fagerberg
9 Mich. Graan
12 Petter Biörck lomalla
13 Påhl Ahl
20 Mattz Wijdh
23 Thomas Parde
32 Johan Jerf
35 Carl Bäfwer
37 Hind: Sabell
40 Johan Elg
42 Nills Jorth
54 Adam Fick
61 Lars Läderlapp
62 Hind: Kaija
64 Mårtt: Steglitza
71 Hind: Swärtta
78 Elias Särla
81 Nills Steenberg

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 450 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Maj: Comp: Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbohm poistunut 30.1.
15 Tomas Böök tullut
3 Johan Sönnerberg poistunut 4.1.
69 Nills And tullut
4 Lars Fagerberg poistunut 28.1.
9 Mich: Graan
12 Pett: Biörk palannut lomalta 20.1.
13 Påhl Ahl
20 Matz Wijdh
23 Thomas Parde poistunut 28.1.
32 Johan Jerf
35 Carl Bäfwer
37 Hind: Sabell
40 Johan Elgh poistunut 28.1.
42 Nills Jorth
54 Adam Fick
61 Lars Läderlap
62 Hind: Kaija
64 Mårtt: Steglitza poistunut 30.1.
70 Ma__ __sa tullut
71 Hind: Swärtta poistunut 27.1.
78 Elias Särla
81 Nills Steenberg

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 455 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michel Graan
12 Petter Biörck
13 Påhl Ahl
15 Thomas Böök
20 Mattz Wijdh
33 Johan Jerf kuuluu ruotuun 32
35 Carl Bäfwer
37 Hindrich Sabel poistunut 26.2.
42 Niels Hiort
54 Adam Fick
61 Lars Läderlap
62 Hindrich Kaija
69 Niels Andh
70 Mattz Måssa
78 Elias Seerla
81 Niels Steenberg

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 460 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Maj:s Compagnie Willmanstrand 22.3.1728

Rulla Uppå den Commenderingen af Kong: Maij:tz Savolax och Nysltåtz Lähns Regemente, som Komma att Niuta deras Prowiant och underhåld if:n och med d:n 23 Martj 1728 till månadz sluth Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Rosa
11 Jöran Tihl
24 Simon Pantter
51 Petter Tieder
58 Hans Öhrn

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 470 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 470)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michel Graan
12 Petter Biörck
13 Påhl Ahl
15 Thomas Bööck poistunut 28.3.
16 And:s Röön
20 Mattz Wijd
21 Jöran Tryhl
24 Simon Pantter
32 Johan Järf
35 Carl Bäfwer
42 Niels Hiort
51 Petter Tieder
54 Adam Fick lomalle 29.3.
58 Hans Örn
61 Lars Läderlapp
62 Hind: Kaija
69 Niels Andh poistunut 28.3.
70 Mattz Måssa
78 Elias Serla
81 Niels Steenberg

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 472 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michel Graan
12 Petter Biörck
13 Påhl Ahl poistunut 26.4.
16 Anders Rön
20 Matts Wijd
21 Jöran Tryhl
24 Simon Panter
32 Johan Järf poistunut 26.4.
35 Carl Bäfwer poistunut 26.4.
42 Nils Hiort
51 Petter Tieder
54 Adam Fick palannut lomalta 29.4.
58 Hans Örn
61 Lars Läderlapp poistunut 26.4.
62 Hindrich Hindrichss. Kaija
70 Påhl Måsa poistunut 26.4.
78 Eljas Särla poistunut 26.4.
81 Niels Steenberg poistunut 26.4.

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 477 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Gran
12 Petter Biörck
16 Anders Röön
20 Mattz Wijd
21 Jören Tryhl
24 Simon Panter
42 Niels Hiort
51 Petter Tiäder poistunut 30.5.
54 Adam Fick
58 Hans Örn poistunut 30.5.
62 Hindrich Kaija
83 Johan Boofinck tullut 11.5.
89 Sigfred Kaball tullut 11.5.
94 Sigfred Igelckåt kuuluu ruotuun 104, tullut 11.5.
99 Lars Bäse tullut 11.5.
102 Påhl Skiähl kuuluu ruotuun 112, tullut 11.5.
114 Erich Tåsk tullut 11.5.
126 Ellias Nätting tullut 11.5.

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 482 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majores Compag Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Mickel Gran
12 Petter Biörk
16 Anders Röön
20 Mattz Wijd
21 Jören Tryhl
24 Simon Panter
42 Nils Jort
54 Adam Fick
62 Hindrik Kaija
83 Johan Bofinkä
89 Sigfred Kohbohl
94 Sigfred Igelkåt kuuluu ruotuun 104
99 Lars Bässä
102 Påhl Siähl kuuluu ruotuun 112
104 Isak Tårsk kuuluu ruotuun 114
126 Elijas Näting

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 487 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majors Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Gran
12 Petter Biörck
16 Anders Röhn
20 Mattz Widh
21 Jöran Tryhl
24 Simon Panter
42 Niels Jort
54 Adam Fick
62 Hind. Kaija
83 Johan Bofinck
89 Sigfred Kaball
94 Sigfred Igellkåt kuuluu ruotuun 104
99 Lars Bäse
102 Påhl Siähl kuuluu ruotuun 112
104 Isack Tårsk kuuluu ruotuun 114
126 Eljas Nätting

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 494 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp:e Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell tullut 26.8.
9 Michel Gran
10 Jacob Tall tullut 26.8.
12 Petter Biörck
16 Anders Röhn poistunut 26.8.
20 Matz Wijd
21 Jöran Tryhl poistunut 26.8.
24 Simon Panter poistunut 26.8.
36 Hind: Utter tullut 26.8.
42 Niels Jorth
43 Petter Reen tullut 26.8.
54 Adam Fick
56 Erich Höök tullut 26.8.
60 Anders Skrijka tullut 26.8.
62 Hind: Kaija
76 Bertill Dufwa tullut 26.8.
83 Johan Bofinck poistunut 26.8.
86 Bertill Gröning tullut 26.8.
89 Sigf. Kaball poistunut 26.8.
94 Sigf. Igelkåth kuuluu ruotuun 104, poistunut 26.8.
98 Påhl Bagge tullut 26.8.
99 Lars Bässe poistunut 26.8.
102 Påhl Siääll kuuluu ruotuun 112, poistunut 26.8.
103 Tomas Galth tullut 26.8.
104 Isack Tårsk kuuluu ruotuun 114, poistunut 26.8.
126 Elias Nätting poistunut 26.8.

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 498 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Maijorenes Comp:e Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell poistunut lokakuussa
9 Michel Graan
10 Jacob Tahl
20 Matz Wijdh
36 Hind: Utter
42 Niels Jorth
43 Petter Reen
54 Adam Fijck
56 Erich Höök poistunut lokakuussa
60 Anders Skrika
62 Hind. Kaija
76 Bertill Dufwa
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
103 Tomas Galth poistunut lokakuussa
111 Marckus Stöör
125 Johan Abbor

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 507 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp:e Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michel Graan
10 Jacob Taahl
20 Matz Wijdh
36 Hind. Utter
42 Niels Jorth
43 Petter Reen
54 Adam Fijck
60 Anders Skrika
62 Hind. Kaija
76 Bertill Dufwa
86 Bertill Gröningh
98 Påhl Bagge
111 Marckus Stöör
125 Johan Abbor

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 511 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

Marraskuu 1728: Kenkä- ja sukkaraha

Majorens Compag: Willmanstrand 6.11.1728

Förteckning Uppå dhet Ödes Manskap af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foot, hwilka komma at undfå Skoo- och Strumpe Peningar, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Grahn
20 Mattz Wijdh
42 Nills Hiort
54 Adam Fick
62 Hindrich Kaija

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 529 Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 529)

© Väinö Holopainen 2024