AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underrhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Lars Gepå
53 Matz Oudar
62 Hendrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 642

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.1.1737

Februarij Månadz Nampn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gaurnizons förstärckning, för hwilcka anholles om åfwan nembde halfwa Månadtz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick Commend: med Lieut: Aminoff till Wasa
50 Lars Gepå
53 Mattz Ouder
62 Hindrich Kaija
83 Lars Liatiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 645

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 15.2.1737

Februarij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente Till foot som äro hit Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwilka komma att niuta för bem:te halfwa Månadz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
70 Hans Måse
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaia
72 Thomas Påfågel
89 Sigfrid Cabåll
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Isac Torsk
124 Elias Toitenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 648

Maaliskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lahns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld. Nem:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hind: Kaija
70 Hans Måsa
72 Tomas Påfogell
89 Sigfred Caball
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Isack Tårsk
124 Ellias Tåitenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 650

Huhtikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.3.1737

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Tomas Påfågell
89 Sigfrid Kaball
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Isack Tårsk
124 Elias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 653

Toukokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.4.1737

Maj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrand Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Tomas Påfogell
89 Sigfred Kaball
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 656

Kesäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.5.1737

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Tomas Påfogell
89 Sigfred Kaball
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 659

Heinäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.6.1737

Julj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måssa
72 Tomas Påfågell
89 Sigfred Kaball
100 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 662

Elokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.7.1737

Augustij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Tomas Påfågell
89 Sigfred Kaball
100 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 665

Syyskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.8.1737

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaja
70 Hans Måssa
72 Tomas Påfogell
89 Sigfred Kaball
100 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 668

Lokakuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.9.1737

October Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaja
72 Thomas Påfågell
89 Sigfred Kaball
70 Hans Måsa
100 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 671

Marraskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.10.1737

November Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Thomas Påfågell
89 Sigfred Kaball
100 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
114 Issack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 674

Joulukuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.11.1737

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwan Nembde Månadz underhåld. Nem:

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Thomas Påfågell
89 Sigfred Kaball
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Isack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8815 Astia, jakso 677

© Väinö Holopainen 2024