AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaVärväysluettelot → 1773

Savon rykmentti: Majurin komppania

Värväysluettelo 11.1.1773 (S:te Michell)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Tulo → Lähtö
1 Soickalaby,
Wuolingo
Friedr: Sierman 30.6.1763 ruotuun 21 → 30.6.1763 ruotuun 21
Gust: Carl Palmfelt vapaaehtoinen 17.12.1771 Kuopion komppaniaan vapaaehtoinen →
17.12.1771 Kuopion komppaniaan
C.P. Wittman 17.12.1771 palkkaamaton 15.10.1772 poistettiin 17.12.1771 palkkaamaton
→ 15.10.1772 poistettiin
Mårten Tenhuin nuori renki 11.1.1773 ei oteta nuori renki →
11.1.1773 ei oteta
Thomas Hockanen 11.1.1773 ruotumies otetaan 11.1.1773 ruotumies otetaan →
2 Kyrckiobyn,
Kåfvala
Jöran Trana 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
Gustaf Friedr: von Krämer 17.12.1771 vapaaehtoinen 11.1.1773 ruotuun 46 17.12.1771 vapaaehtoinen →
11.1.1773 ruotuun 46
Pehr Iskanius ogift 11.1.1773 täydennysmies 11.1.1773 täydennysmies →
7 Randakylä Johan Tamlander 30.6.1771 sai eron → 30.6.1771 sai eron
Johan Pölhö nuorimies 11.1.1773 ei oteta nuorimies →
11.1.1773 ei oteta
-
9 Randakylä,
Rittilä
Gust: Henr: Järnefelt 28.2.1767 ruotuun 16 → 28.2.1767 ruotuun 16
Anders Palain ruotumies 26.9.1770 hylättiin ruotumies →
26.9.1770 hylättiin
Henr: Åhlbom S:t Michel 19 ogift 30.9.1772 palkkamies 30.9.1772 palkkamies →
16 Liuckola Gust: Hend: Järnefet 31.3.1769 Juvan komppaniaan (N:o 70) → 31.3.1769 Juvan komppaniaan (N:o 70)
Jonas Pipari ruotumies 13.5.1771 esitti miehen tilalleen ruotumies →
13.5.1771 esitti miehen tilalleen
Matts Pulliain Lynet 13.5.1771 palkkamies 13.5.1771 palkkamies →
24 Parandala,
Liuckola,
Weiselä
Henr: Silfwerklinga 18.5.1766 kuoli → 18.5.1766 kuoli
Johan Kufwa Bom S:t Michel 40 9.10.1772 ruotumies palvelukseen 11.1.1773 poistetaan 9.10.1772 ruotumies palvelukseen
→ 11.1.1773 poistetaan
Petter Wettergren Göteborg 36 11.1.1773 kengitysseppä 11.1.1773 kengitysseppä →
26 Hachkala,
Laurickala
Anders Argillander 21.6.1768 lippumieheksi Iisalmen komppaniaan → 21.6.1768 lippumieheksi Iisalmen komppaniaan
Jacob Westonen Wester 5.11.1770 palkkamies 5.11.1770 palkkamies →
30 Harjunma Jacob Laurikain 6.4.1762 sai eron → 6.4.1762 sai eron
Lars Laurikain sisäänkirjoitettu ruotumies ei tullut sisäänkirjoitettu ruotumies
→ ei tullut
Anders Wanhain esitetään nuorimies 11.1.1773 ei oteta (vikaa oikeassa jalassa) esitetään nuorimies →
11.1.1773 ei oteta (vikaa oikeassa jalassa)
Lars Laurikain 31 gift 11.1.1773 ruotumies hyväksytään 11.1.1773 ruotumies hyväksytään →
31 Harjunma Gabriel Ehrnroth vänrikki vääpeliksi Everstiluutnantin komppaniaan vänrikki →
vääpeliksi Everstiluutnantin komppaniaan
Thomas Bengtin sisäänkirjoitettu ruotumies 20.9.1770 hylättiin sisäänkirjoitettu ruotumies
→ 20.9.1770 hylättiin
Påhl Sitari Tapp 30.4.1771 palkkamies 30.4.1771 palkkamies →
34 Harjunma Johan Isberg 6.4.1762 sai eron → 6.4.1762 sai eron
Christer Halin S:t Michel 28 11.1.1773 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksytään 11.1.1773 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksytään →
35 Harjunma Staffan Ståhl 10.11.1769 kuoli → 10.11.1769 kuoli
Håsko ruotumies (Eskel Håckains måg) 26.12.1770 kotitilan hoitoon ruotumies (Eskel Håckains måg)
→ 26.12.1770 kotitilan hoitoon
Matts Pumalain Pistohl 26.12.1770 palkkamies 26.12.1770 palkkamies →
46 Hirola,
Norola,
Wuolingo
Gust: Fr: v Kramer 31.3.1769 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin 31.3.1769 vapaaehtoinen
→ 13.7.1770 poistettiin
Johan Wenäin Wigg 3.10.1770 palkkamies 11.1.1773 hylätään (liian lyhyt) 3.10.1770 palkkamies →
11.1.1773 hylätään (liian lyhyt)
Gust: Fr: von Krämer 11.1.1773 vapaaehtoinen ruodusta 2 11.1.1773 vapaaehtoinen ruodusta 2
47 Norola,
Rämälä
Lars Sedig 2.5.1771 elinikäiseen vankeuteen → 2.5.1771 elinikäiseen vankeuteen
Carl Wintter 13 20.6.1772 palkkaamaton 20.6.1772 palkkaamaton →
49 Hapataipal,
Suosari,
Wärälä
Henr: Herts 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
Mich: Ek S:t Michel palkkamies 7.9.1770 ei otettu (tyrä) palkkamies →
7.9.1770 ei otettu (tyrä)
Joh: Parckin 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitettiin 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitettiin →
Petter Uckoin Kanon 10.9.1770 palkkamies 10.9.1770 palkkamies →
51 Norola,
Rahula
Claes Jägerhorn 1.1.1768 Iisalmen komppaniaan → 1.1.1768 Iisalmen komppaniaan
Johan Ropoin palkkamies 7.9.1770 ei otettu (pieni) palkkamies →
7.9.1770 ei otettu (pieni)
Johan Aufwikain 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitettiin 27.11.1770 esitti miehen tilalleen 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitettiin
→ 27.11.1770 esitti miehen tilalleen
Mårten Keituri Kiär 27.11.1770 palkkamies 27.11.1770 palkkamies →
54 Rahula,
Norola,
Suosari
Johan Rönberg 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
Anders Siskoin sisäänkirjoitettu ruotumies sisäänkirjoitettu ruotumies →
Matts Parckin Park S:t Michel 44 gift 17.9.1770 palkkamies 17.9.1770 palkkamies →
55 Wesulax Adolph Friedr: Lindgreen 23.9.1770 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon → 23.9.1770 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon
Nils Kåtka nuori renki 11.1.1773 ei oteta nuori renki →
11.1.1773 ei oteta
-
59 Hyrylä,
Harjunma
Mårten Finne 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
-
62 Watila And: Wilh: Järnefelt 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan → 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan
Thomas Wärtilein Tropp 9.10.1772 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksyttiin 11.1.1773 vapautuu palveluksesta 9.10.1772 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksyttiin
→ 11.1.1773 vapautuu palveluksesta
Petter Liuckoin S:t Michel 19 11.1.1773 ruotumies hyväksytään 11.1.1773 ruotumies hyväksytään →
63 Watila Petter Pasoin 4.2.1763 sai eron → 4.2.1763 sai eron
Sigfrid Wäkimes sisäänkirjoitettu ruotumies karannut sisäänkirjoitettu ruotumies
→ karannut
-
64 Watila,
Rittilä,
Hachkala
Nils Luntta 4.2.1763 sai eron → 4.2.1763 sai eron
Anders Palain sisäänkirjoitettu ruotumies sisäänkirjoitettu ruotumies →
Matts Rapport S:t Michel 35 gift 16.9.1770 palkkamies otettiin 16.9.1770 palkkamies otettiin →
67 Kårpijervi,
Närvälä
Johan Bruun 12.5.1771 kuoli → 12.5.1771 kuoli
Johan Puren Ravelin Helsingfors 18 gift 31.12.1771 palkkamies 31.12.1771 palkkamies →
76 Matiskala,
Hachkala,
Olkola
Eric Weckman 10.2.1769 kuoli → 10.2.1769 kuoli
Matts Tårniain sisäänkirjoitettu ruotumies sisäänkirjoitettu ruotumies →
Eric Peckain Pard 1.10.1770 palkkamies 1.10.1770 palkkamies →
80 Parckola,
Hachkala
Thomas Widman 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
Thomas Auvikain palkkamies 11.1.1773 ei oteta ruotusotilaaksi (otetaan täydennysmieheksi) palkkamies →
11.1.1773 ei oteta ruotusotilaaksi (otetaan täydennysmieheksi)
-
85 Kutemajervj Påhl Grönblad 19.8.1767 hylättiin → 19.8.1767 hylättiin
Adam Adamson Tarfvoin sisäänkirjoitettu ruotumies ei tullut sisäänkirjoitettu ruotumies
→ ei tullut
-
90 Hokanniemi Thom: Holm 29.1.1770 kuoli → 29.1.1770 kuoli
Matts Hockain sisäänkirjoitettu ruotumies sisäänkirjoitettu ruotumies →
Thom: Pöyhöin Kartes 16.3.1771 palkkamies 4.4.1772 kuoli 16.3.1771 palkkamies
→ 4.4.1772 kuoli
Petter Martinen 11.1.1773 ei oteta (lyhyt) → 11.1.1773 ei oteta (lyhyt)
Matts Smedfelt Kangasniemi 24 11.1.1773 kulkumies hyväksytään 11.1.1773 kulkumies hyväksytään →
91 Hokanniemi Jöran Park 21.3.1770 karkasi → 21.3.1770 karkasi
Thomas Hockain sisäänkirjoitettu ruotumies 13.10.1772 kelpaamaton sisäänkirjoitettu ruotumies
→ 13.10.1772 kelpaamaton
Hans Hockanen 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan →
93 Salmenby,
Mannila,
Hokanniemi
Arvid Monthan 30.6.1771 sai eron → 30.6.1771 sai eron
Johan Mannin Kuhla 1.4.1772 palkkamies 1.4.1772 palkkamies →
95 Wunnuckala,
Pylfvänälä,
Mannila
Henr: Lustig 11.1.1773 ruotuun 102 → 11.1.1773 ruotuun 102
Gustaf Hockain Hielte Kangasniemi 29 ogift 11.1.1773 hyväksytään 11.1.1773 hyväksytään →
100 Äkröntaipal Carl Hielman 10.7.1771 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon → 10.7.1771 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon
Staffan Pettersson Kaupin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan →
102 Nousiala,
Kahilamäki
Henr: Hoffreen 1.12.1772 korpraaliksi ruotuun 44 → 1.12.1772 korpraaliksi ruotuun 44
Henr: Lustig 11.1.1773 ruodusta 95 11.1.1773 ruodusta 95
104 Wehmais Michel Lindman 4.2.1763 sai eron → 4.2.1763 sai eron
Sigf. Huiko sisäänkirjoitettu ruotumies sisäänkirjoitettu ruotumies →
Lars Ikoin Studsare Kangasniemi 23 ogift 28.12.1771 palkkamies 28.12.1771 palkkamies →
109 Kutemajerwj Matts Karel 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
Erich Mieskolain Menlöös 1.12.1770 palkkamies 11.1.1773 hylätään (pieni) 1.12.1770 palkkamies →
11.1.1773 hylätään (pieni)
Påhl Walkoin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan →
113 Synsiö Matts Rett 29.4.1769 kuoli → 29.4.1769 kuoli
Henr: Nojoin sisäänkirjoitettu ruotumies 7.11.1770 esitti miehen tilalleen sisäänkirjoitettu ruotumies →
7.11.1770 esitti miehen tilalleen
Elias Hämälein Häär 7.11.1770 palkkamies 7.11.1770 palkkamies →
114 Hyrylä,
Pöyhöla
And: Strandman 1.1.1769 ruotuun 94 → 1.1.1769 ruotuun 94
Matts Pöyhöin sisäänkirjoitettu ruotumies 14.10.1772 kelpaamaton sisäänkirjoitettu ruotumies
→ 14.10.1772 kelpaamaton
Matts Haltuin 32 11.1.1773 täydennysmies, ei paikalla 11.1.1773 täydennysmies, ei paikalla →
120 Säppälä,
Kauppila,
Ikola
Johan Lemke 31.12.1769 korpraaliksi ruotuun 22 → 31.12.1769 korpraaliksi ruotuun 22
Escil Säppein sisäänkirjoitettu ruotumies 7.11.1770 esitti miehen tilalleen sisäänkirjoitettu ruotumies →
7.11.1770 esitti miehen tilalleen
Staffan Kåhvacka Karbin 7.11.1770 palkkamies 7.11.1770 palkkamies →
122 Reinickala,
Seppälä,
Hauckamäkj
Isac Kihlberg 19.8.1767 sai eron → 19.8.1767 sai eron
Simon Suroin sisäänkirjoitettu ruotumies 26.9.1770 hylättiin sisäänkirjoitettu ruotumies
→ 26.9.1770 hylättiin
Pett Pylfvein 11.1.1773 esitetään (selvitettävä, onko jääkärinä) → 11.1.1773 esitetään (selvitettävä, onko jääkärinä)
-

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVärväysluettelo 1770Värväysluettelo 1773b

© Maija-Liisa Laakso 2023