AloitussivuSavon rykmenttiMikrofilmit → Militaria -kokoelma


Sivu 91B

Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente

(efter år 1775 Savolax lätta infanteriregemente)

B 389/IV - 390/III


Sivu 92B

I. Rullor och förteckningar över befäl och manskap

1. Generalmönsterrullor.

Folio Sisältö
Klemetin kopiokokoelma 1719: Generalmönsterrulla för Savolax o. Nyslotts infanteri. Alla kompanier.
491 1735: Generalmönsterrullor f. Sav. o. Nyslotts inf. Alla kompanier.
492 1775: Generalmönsterrullor f. Savolax lätta inf regem. Alla kompanier.
1785: Generalmönsterrullor f. Savolax lätta inf regem. Alla kompanier.
1795: Generalmönsterrullor f. Savolax lätta inf regem. Staben, Livkomp., prem. Majorens k., Puumala o. Jokkas k.
1804: Generalmönsterrullor f. Savolax lätta inf regem. Alla kompanier.


Sivu 93A

2. Besiktnings- och kassationsmönsterrullor.

3. Inmönstringsrullor och vakansförtechningar


Sivu 93B

4. Avlöningsrullor, -listor och -förslag (Diverse räkenskaper i samband med avlöningen åtfölja ofta avlöningslistorna)

Folio Sisältö
493 1758: Besiktnings- och kassationsmönsterrullor f. Savolax och Nyslot läns inf. regem. Alla kompanier.
1773: Besiktnings- och kassationsmönsterrullor f. Savolax och Nyslot läns inf. regem. Alla kompanier.
1710: Rulla över manskap till en kommandering
1740: Rulla över manskap kommanderat till Östersjöflottan
1751: Inmönstringsrulla till fänstningsarbete
1752: Extractrulla över vakanta rotar.
1754: Inmönstringsrulla till fästningsarbete.
1755: Extraktrulla över vakanta rotar
1757-1775: Extraktrullor över vakanta rotar.
1778-1807: Diverse rullor (vargerings-) över Savolax lätta infanteriregemente.
494 1730: Avlöningsförslag
1731: Avlöningsförslag och avlöningsrullor.


Sivu 94A

Folio Sisältö
494 1733: Avlöningsförslag och avlöningsrullor
1734: Avlöningslista och avlöningsförslag
1735-1741: Avlöningslistor
495 1744-1763: Avlöningslistor
496 1764: Avlöningslistor
1766: Avlöningslistor och -rullor
1768: Avlöningslistor och -rullor
1770: Avlöningslistor och -rullor
1771-1785: Avlöningslistor och -rullor


Sivu 94B

II. Förslag av olika slag, brevkoncept, brev och andra tjänsteskrivelser

1. Förslag

Folio Sisältö
497 1786-1807: Avlöningslistor och -rullor
1811-1830: Avlöningslistor och -rullor
498 Kvartalsförslag, förslag över reservmedel, generalförrådskassan m.m. för åren 1756-1777
Förslag över löner, reservemedel, generalförrådskassan 1774-1792, 1795-1804


Sivu 95A

2. Konceptbrevböcker

3. Brev och andra tjänsteskrivelser

Folio Sisältö
498 Konceptbrevböcker för åren 1758-1792, 1801-1809
499 Orderbok vid Pieksämäki komp. 1797-1807, Journal o. orderbok samt provincialstat vid Idensalmi komp 1796-1804
Brev från Kgl. Maj:t, Kollegierna, Statskontoret, landshövdingarna o. andra myndigheter 1737-1747
500 Brev från Kgl. Maj:t, Kollegier, kommissioner, landshövdingar, regem. chefen och andra tjänstemän 1790-1808
501 Brev från Kgl. Maj:t, Kollegier, kommissioner, landshövdingar, regem. chefen och andra tjänstemän 1810-1813, 1826-1830


Sivu 95B

III. Handlingar för. indelningsverk och boställen

1. Handlingar rör. husesyner

a) Savolax och Nyslotts läns infanteriregem.

Folio Sisältö
502 Husesynsinstrument över boställena vid regementestaben 1724-1753
Husesynsinstrument över boställena vid livkompaniet 1724-1774
503 Husesynsinstrument över boställena vid öfr. löjtn:s komp. 1725-1759
Husesynsinstrument över boställena vid majorens komp. 1724-1754
Husesynsinstrument över boställena vid Puumala komp. 1724-1744
Husesynsinstrument över boställena vid Jokkas komp. 1724-1782


Sivu 96A

b) Savolax lätta infanteriregem. (v. 1809 jälkeen)

Folio Sisältö
504 Husesynsinstrument över boställena vid Kuopio komp. 1725-1759
Husesynsinstrument över boställena vid Idensalmi komp. 1726-1775
Husesynsinstrument över boställena vid Pieksämäki komp. 1724-1746
505 Husesynsinstrument över boställena vid regem. staben
Husesynsinstrument över boställena vid livkompaniet
Husesynsinstrument över boställena vid majorens komp
Husesynsinstrument över boställena vid Puumala komp


Sivu 96B

2. Jordeböcker och indelningsverk

Folio Sisältö
505 Förteckningar över boställen och boställsyner
506 Persedeljordebok från 1700 talet (odaterad)
Persedeljordebok från år 1784
Militiejordebok från år 1798
Persedeljordebok från år 1815
Persedeljordebok från år 1830
Indelningsverk från 1809
Indelningsverk från 1815


Sivu 97A

IV Räkenskaper

Folio Sisältö
507 Uppbördsböcker för Savolax och Nyslotts infanteriregem. sedan Savolax lätta inf. regem. från åren 1731-1757
508 Uppbördsböcker för Savolax och Nyslotts infanteriregem. sedan Savolax lätta inf. regem. från åren 1759-1780
509 Uppbördsböcker för Savolax och Nyslotts infanteriregem. sedan Savolax lätta inf. regem. från åren 1781-1791
510 Uppbördsböcker för Savolax och Nyslotts infanteriregem. sedan Savolax lätta inf. regem. från åren 1792-1800, 1801-1807
516 Krigsmanshusräkningar för åren 1733-1758
517 Krigsmanshusräkningar för åren 1760-1770


Sivu 97B

Folio Sisältö
517 Krigsmanshusräkningar för åren 1771-1780
518 Krigsmanshusräkningar för åren 1792-1800
519 Regementsräkningar från åren 1731-1740, 1743-1749
520 Regementsräkningar från åren 1750-1755, 1756-1764
521 Regementsräkningar från åren 1766-1778
522 Regementsräkningar från åren 1780-1785, 1786-1791
523 Regementsräkningar från åren 1798-1800
524 Regementsräkningar från åren 1801-1810
525 Räkningar för Armeens pensionskassa 1757-1780, 1781-1807
526 Räkningar rörande vargeringen 1774-1791


Sivu 98A

Folio Sisältö
527 Reserveräkningar från åren 1774-1794, 1795-1810
528 Avgifts- och bevillingsräkningar från åren 1741-1756, 1757-1779
Avgifts- och bevillingsräkningar från åren 1792-1806
530 Likvidationsböcker från åren 1743-1749
533 Likvider med sekondbefälet från åren 1792-1802
Anmärkningar över räkningar av oliga slag 1749(1760)-1810
534 Diverse räkningar

Lähde: SSHY/Kuvatietokanta/Sotilasasiakirjoja/Militaria I-III/Luetteloita 1702-1809/kuva 94

© Väinö Holopainen 2023