AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 1 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 1>

Ruotutalot ovat kylissä: Ruokomäki (Pieksämäki)
1. korpraalin ruotu

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Pålsson Vilhunen 1695 2.12.1700 kuoli Vanha rykmentti 1685 1
Jöran Säämäinen 2.12.1700 mainittu 1709 ruotu 27 2
Anders Sigfridsson Outinen mainittu 1711 1714 3
Erik Pilgren 17.6.1719 mainittu 1720 4
Tomas Skägg 21.10.1720 13.1.1722 ruotu 64 5
Erik Pilgren 13.1.1722 31.10.1726 palasi sotavankeudesta 6
Petter Elefant 31.10.1726 21.5.1730 Henkikomppania varusmestari 7
Henrik Vattolin 20.8.1730 29.8.1730 8
Samuel Molenius 1.9.1730 29.12.1736 9
Håkan Gråsten 6.2.1737 1741 Kuopion komppania ruotu 112 10
Staffan Nätt 6.8.1749 20.8.1767 ruotu 6 11
Israel Svensk 1.9.1767 4.2.1790 Everstiluutnantin komppania 2. rumpali 12
Johan Palm 4.2.1790 20.9.1798 ruotu 65 ruotu 13 13
Petter Berg 20.9.1798 mainittu 1807 täydennysmies 13/14 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 1 varamies
Måns Laitinen mainittu 1752 28.2.1758 1
Anders Isonen 1773 2
1776 lähtien ruotujen 1 ja 2 yhteinen varamies numero 1
Lars Kääriäinen 7.3.1774 mainittu 1789 ruotu 65 3,2


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
And Sigfreds: Outin
Katselmus 1719 28.10.1719
Erich Pijhlgren 17.6.1719 vapaaehtoinen
Katselmus 1720 15.9.1720
Eric Pijhlgreen Wijborg län 26 2 (1718) 1694
Katselmus 1721 21.9.1721
Thomas Skiägh Carelen 31 15 - 21.10.1720 ruodusta 2 1690
Katselmus 1735 17.6.1735
Petter Elefant 21.5.1730 Henkikomppaniaan
Samuel Molen Säminge 29 5 ogift 16.8.1730 otettu 1706
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Nätt
Katselmus 1758 28.2.1758
Staffan Nett 40 30 (1728) 1718
Katselmus 1767 20.8.1767
Samuel Molleen 29.12.1736
Haguin Gråsteen 6.2.1737 vapaaehtoinen Kuopion komppaniasta 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Staffan Nett Piexemäki 59 39 6.8.1749 korpraaliksi ruodusta 6 20.8.1767 saa eron 1708
Katselmus 1772 31.3.1773
Johan Swänsk 36 6 11 2 (1766) 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Staffan Natt 20.8.1767 sai eron
Israel Swensk Idensalmi 38 17 gift 11 2 1.9.1767 Everstiluutnantin komppaniasta 1737
Katselmus 1778 8.9.1778
Israel Svänsk Idensalmi Sokn 41 20 gift 5 8 1.9.1767 Everstiluutnantin komppaniasta 1737
Katselmus 1782 11.7.1782
Israel Svensk Idensalmi S:n 45 24 gift (1758) 1737
Katselmus 1785 6.7.1785
Israel Svensk Idens: 48 27 gift 5 8 (1758) 1737
Katselmus 1788 24.9.1788
Israel Svänsk Idensallmi 51 30 gift 5 8 (1758) 1737
Katselmus 1789 5.11.1789
Israel Svänsk Idensalmi 52 31 gift 5 8 (1758) 1737
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Palm Piexemäki 24 5 ogift 5 8 4.2.1790 ruodusta 65 1766
Katselmus 1795 10.9.1795
Joh: Palm Peixemä 29 10 gift 5 8 (1785) 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Palm Pexäm: 32 13 gift 5 10 (1785) 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Palm 20.9.1798 ruotuun 13
Petter Berg Piexämäki 37 11 ogift 5 8 20.9.1798 täydennys­mies nro 7 1764
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Berg Piexämäki 40 14 gift 5 8 (1790) 1764
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
And Sigfreds: Outin  
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Erich Pijhlgren 17.6.1719 vapaaehtoinen
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Eric Pijhlgreen (1718) 26 Wijborg län
  2 1694
Katselmus 1721 21.9.1721
Thomas Skiägh 21.10.1720 ruodusta 2 31 Carelen
  15 - 1690
Katselmus 1735 17.6.1735
Petter Elefant  
21.5.1730 Henkikomppaniaan
Samuel Molen 16.8.1730 otettu 29 Säminge
  5 ogift 1706
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Nätt  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Staffan Nett (1728) 40
  30 1718
Katselmus 1767 20.8.1767
Samuel Molleen  
29.12.1736
Haguin Gråsteen 6.2.1737 vapaaehtoinen Kuopion komppaniasta
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Staffan Nett 6.8.1749 korpraaliksi ruodusta 6 59 Piexemäki
20.8.1767 saa eron 39 1708
Katselmus 1772 31.3.1773
Johan Swänsk (1766) 36 11
  6 2 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Staffan Natt  
20.8.1767 sai eron
Israel Swensk 1.9.1767 Everstiluutnantin komppaniasta 38 11 Idensalmi
  17 2 gift 1737
Katselmus 1778 8.9.1778
Israel Svänsk 1.9.1767 Everstiluutnantin komppaniasta 41 5 Idensalmi Sokn
  20 8 gift 1737
Katselmus 1782 11.7.1782
Israel Svensk (1758) 45 Idensalmi S:n
  24 gift 1737
Katselmus 1785 6.7.1785
Israel Svensk (1758) 48 5 Idens:
  27 8 gift 1737
Katselmus 1788 24.9.1788
Israel Svänsk (1758) 51 5 Idensallmi
  30 8 gift 1737
Katselmus 1789 5.11.1789
Israel Svänsk (1758) 52 5 Idensalmi
  31 8 gift 1737
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Palm 4.2.1790 ruodusta 65 24 5 Piexemäki
  5 8 ogift 1766
Katselmus 1795 10.9.1795
Joh: Palm (1785) 29 5 Peixemä
  10 8 gift 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Palm (1785) 32 5 Pexäm:
  13 10 gift 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Palm  
20.9.1798 ruotuun 13
Petter Berg 20.9.1798 täydennys­mies nro 7 37 5 Piexämäki
  11 8 ogift 1764
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Berg (1790) 40 5 Piexämäki
  14 8 gift 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Erich Pihlgren
Petter Elefant
1731 Hindrich Wattolin 20.8.1730 otettu 29.8.1731 Everstiluutnantin komppaniaan
Samuel Molenius 1.9.1730 otettu
1733 Samuel Molenius
1735 Samuel Molenius
1736 Samuel Molenius
1737 Samuel Molen 29.12.1736 varusmestariksi
Haqvinus Gråsten 6.2.1737 vapaaehtoinen Kuopion komppaniasta
1738 Haqvinus Gråsten
1739 Haqvinus Gråsten
1740 Haqvinus Gråsten
1741 Haqvinus Gråsten
1744 Haqvinus Gråsten 16.4.1744 palasi vankeudesta
1745 Haqvinus Gråsten
1746 Haqvinus Gråsten
1747 Haqvinus Gråsteen
1748 Haqwinus Gråsten
1749 Haqvinus Gråsten 14.3.1749 sai eron
Staffan Nett 6.8.1749 ylennetty
1750 Staffan Nätt
1751 Staffan Nätt
1752 Staffan Nätt
1753 Staffan Nett
1754 Johan Lager
1755 Staffan Nett
1756 Staffan Nett
1757 Staffan Nett
1758 Staffan Nett
1759 Staffan Nett
1760 Staffan Nett
1761 Staffan Nett
1762 Staffan Nett
1763 Staffan Nett
1764 Staffan Nett
1766 Staffan Nett
1767 Staffan Nett 20.8.1767 hylätty
-
1768 -
Israel Swensk 1.9.1767 Everstiluutnantin komppaniasta
1769 Israel Swänsk
1770 Israel Svänsk
1771 Israel Svänsk
1773 Israel Swänsk
1775 Israel Swensk
1776 Israel Swänsk
1777 Israel Swänsk
1778 Israel Swänsk
1779 Israel Swensk
1778 Israel Swänsk
1781 Israel Swänsk
1782 Israel Svänsk
1783 Israel Svänsk
1784 Israel Svensk
1785 Israel Svänsk
1786 Israel Svänsk
1787 Israel Svänsk
1788 Israel Svänsk
1789 Israel Svänsk
1790 Israel Svänsk 4.2.1790 sai eron
Johan Palm 4.2.1790 ruodusta 86
1791 Johan Palm
1792 Johan Palm
1793 Johan Palm
1794 Johan Palm
1795 Johan Palm
1796 Johan Palm
1797 Joh. Palm
1798 Johan Palm
1799 Johan Palm 20.9.1798 ruotuun 13
Petter Berg 20.9.1798 täydennysmies
1800 Petter Borg
1801 Petter Berg
1802 Petter Berg
1803 Petter Berg
1804 Petter Berg
1805 Petter Berg
1806 Petter Berg
1807 Petter Berg

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 1 Corporal Påhl Påhlsson Willhu
1696 1 Corporal Påhl Påhlssonn Willhu
1698 1 Corporal Påhl Påhlsson Willhu
1700 1 Corporal Påhl Påhlsson Wilhu
1701 1 Corporal Påhl Påhlsonn Willhuin 1.11.1700 kuoli
1701 1 Corporal Jöran Sämäinen 10.11.1700 ruodusta
1702 1 Corporal Jöran Sämmäinen
1703 1 Corporal Jören Sämeinen
1704 1 Corporal Jören Semminen
1705 1 Corporal Jöran Sämeinen
1706 1 Corporal Jöran Semeinen
1707 1 Corporal Jöran Sämäinen
1708 1 Corporal Jöran Sämain
1709 1 Corporal Jöran Sämäinen
1711 1 Corporal Anders Sigfredhsson Åutinen
1712 1 Corporal Anders Sigfredson Autinen
1713 1 Corporal Anders Sigfredson Åutinen
1714 1 Corporal Anders Åutinen 1714 jäi vihollisen käsiin Savonlinnassa
1722 1 Corporal Thomas Schiäg 13.1.1722 ruotuun 64
1722 1 Corporal Erich Pijhlgreen 13.1.1722 palasi vankeudesta
1724 1 Corporal Erich Pihlgren
1725 1 Corporal Erich Pihlgren
1726 1 Corporal Erich Pihlgreen
1727 1 Corporal Erich Philgren 31.10.1726 sai eron
1727 1 Corporal Petter Elefant 31.10.1726 vapaaehtoinen
1728 1 Corporal Petter Elephant
1729 1 Corporal Peter Elephant

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Påhlsson Wilhu
1700_11 Påhl Påhlsson Wilhu
1700_12 Påhl Påhlsson Wilhu
1701_1 Påhl Påhlsson Wilhu 2.12.1700 kuoli
Jöran Sämäinen ruodusta 27
1701_2 Jöran Sämäinen
1701_3 Jöran Sämäinen
1701_4 Jöran Sämäinen
1701_5 Jöran Sämäinen
1701_6 Jöran Sämäinen
1701_7 Jöran Sämäinen
1701_8 Jöran Sämäinen
1701_9 Jöran Sämäinen
1701_10 Jöran Sämäinen
1701_11 Jöran Sämäinen
1701_12 Jöran Sämäinen
1702_1 Jöran Sämäinen
1702_2 Jöran Sämäinen
1702_3 Jöran Sämäinen
1702_4 Jöran Sämäinen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Pieksamaki RK 1736-1744
96 Pyhitty Gråsten
puoliso: Agneta Aser
corporal

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Erich Pijhlgreen Corporal
1724_11 Pihlgreen Corporal
1727_8 Petter Elephant Corp:
1727_9 Petter Elephant Corp:
1727_9 Petter Elephant Corp:
1727_10 Petter Elephant Corp:
1734_2 Samuel Molenius Corp:
1734_3 Samuel Molenius Corp:
1734_4 Samuel Molenius Corp:
1734_5 Samuel Molenius Corp:
1734_6 Samuel Molenius Corp:
1734_7 Samuel Molenius Corp:
1734_8 Samuel Molenius Corp:
1734_9 Samuel Molenius Corp:
1734_10 Samuel Molenius Corp:
1734_11 Samuel Moleen Corp:
1734_12 Samuel Moleius Corp:
1735_1 Samuel Molenius
1744 Haquin Gråsten korpraali
1745 Haqvinus Gråsten korpraali
1746 Haquinus Gråsteen korpraali
1747 Haqwinus Gråsteen korpraali
1754 Johan Lager

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Corporal Staffan Nätt 2.9.1771 1792
1755 Corporal Staffan Nätt 1767 30 59
1776 Corp. Lars Svensk 14.5.1793
1784 Corporal Lars Svensk 1790 31 52

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Petter Berg 1767 21 , 3262

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 1 Påhl Påhlsson Wilhu
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 1. korpraali Påhl Påhlssonn Willhuin Pieksämäki

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Rumukamäki
Ninnemi
Ninnemi
Lars Walkoin
Simon Ickoin
Hindrich Yllein
1778 Nininiemi
Wanjala
Wenetekemäranda
Jöran Lehikoin
Ivar Mannin
Nils Pöndin
1804 Nininjemi
Vanaja
Venetekemaranda
Johan Lehikoin
Ivar Mannin
Michell Ylöin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 1 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 1 ja 2 yhteinen varamies numero 1
Lars Käriäin Piexemäki 34 12 gift 5 7 (1776) 1754
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Käriäin Piexemäki 34 13 _ 5 7 (1776) 1755
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 1 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 1 ja 2 yhteinen varamies numero 1
Lars Käriäin (1776) 34 5 Piexemäki
  12 7 gift 1754
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Käriäin (1776) 34 5 Piexemäki
  13 7 _ 1755

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 1 ja 2 yhteinen varamies numero 1
1781_v Lars Käriäin
1784_v Lars Käriäin
1789_v Lars Käriäin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 1 varamies
-
Luettelo 1773b_v 19.1.1773
Anders Isoin kuoli
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Magnus Laitin
1753_v Måns Laitin
1754_v Måns Laitin
1754b_v Matts Laitinen
1754c_v Matts Laitinen
1756_v Måns Laitin
1757_v Mons Laitin
1758_v Måns Laitinen 28.2.1758 hylätty
1758b_v Måns Laitin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 2

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023