AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1755 varamiehet

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1756

Vaateraha 1755

Förtekning uppå Wargiernings Manskapet vid Kongl: Savolax Infanterie Regimente och Piexemäki Compagnie, hwilcka undfå sine Beklädningz penningar för Åhr 1755

Piexemäki 27.3.1756

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Måns Laitin 3:10:16
2 Lars Ylöin 3:10:16
3 Pål Mannin 3:10:16
4 -
5 Hendr. Syssmäläin 3:10:16
6 Anders Isoin 3:10:16
7 Pål Laitinen 3:10:16
8 Samuel Kandain 3:10:16
9 Lars Laitin 3:10:16
10 Erick Kaupin 3:10:16
11 Jöran Sämäin 3:10:16
12 Pål Nykäin 3:10:16
13 Anders Haloin 3:10:16
14 Johan Rytköin 3:10:16
15 Mattz Tarfwain 3:10:16
16 Carl Wänäläin 3:10:16
17 Eskel Marckain 3:10:16
18 Johan Tärfwain 3:10:16
19 Petter Huttuin 3:10:16
20 -
21 Petter Titinen 3:10:16
22 Pål Hämäläin 3:10:16
23 Petter Nysäin 3:10:16
24 Erik Kålemain 3:10:16
25 Lars Jämsä 3:10:16
26 Pål Nysäin 3:10:16
27 -
28 Thomas Wilhuin 3:10:16
29 Johan Wilhuin 3:10:16
30 Samuel Wähwäl: 3:10:16
31 Erik Påikalain 3:10:16
32 Anders Höfwöin 3:10:16
33 Hans Hynnin 3:10:16
34 Johan Kärckäin 3:10:16
35 Hans Ylöin 3:10:16
36 Eskel Pähkoin 3:10:16
37 -
38 Hans Påikonen 3:10:16
39 Anders Laitin 3:10:16
40 Staffan Räsäin 3:10:16
41 Petter Kinnuin - 9.12.1754 (sotilaaksi)
42 Anders Nykäin 3:10:16
43 -
44 -
45 Petter Kaipiain 3:10:16
46 Anders Pulljain 3:10:16
47 -
48 Jöran Parfwiain 3:10:16
49 Johan Nykäin 3:10:16
50 Anders Jämsä 3:10:16
51 -
52 -
53 Johan Nykäin 3:10:16
54 -
55 Mattz Nykäin 3:10:16
56 Hindrick Haltuin 3:10:16
57 Pål Hämäläin 3:10:16
58 Olof Dawitzain 3:10:16
59 Jöran Höyflä 3:10:16
60 Henrich Pulliain 3:10:16
61 Jöran Wauhkoin 3:10:16
62 -
63 -
64 Petter Suhoin 3:10:16
65 -
66 Lars Huttuin 3:10:16
67 Lars Putkoin 3:10:16
68 -
69 Adam Läikas 3:10:16
70 Michel Ripin 3:10:16
71 -
72 -
73 Tomas Pulliain 3:10:16
74 Johan Kasain 3:10:16
75 Bertil Kaipiain 3:10:16
76 Mattz Palkein 3:10:16
77 Thomas Paloin 3:10:16
78 -
79 Erich Hiltuin 3:10:16
80 Johan Kaulain 3:10:16
81 Mårten Mannin 3:10:16
82 -
83 Anders Tåifwain 3:10:16
84 Johan Hopain 3:10:16
85 Petter Wäisäin 3:10:16
86 -
87 Adam Dawitzain 3:10:16
88 Carl Kaipain 3:10:16
89 -
90 Adam Dawitsain 3:10:16
91 Mårten Kaupin 3:10:16
92 -
93 -
94 Mattz Hardikain 3:10:16
95 Mattz Matikain 3:10:16
96 Johan Kinnuin 3:10:16
97 Markus Marckain 3:10:16
98 Johan Hämäläin 3:10:16
99 Anders Kaupin 3:10:16
100 Johan Tuhkain 3:10:16
101 Pål Kåifwistoin 3:10:16
102 Niels Kåpoin 3:10:16
103 Johan Sutin 3:10:16
104 Johan Safwolain 3:10:16
105 Pär Pulkain 3:10:16
106 Pär Nisäin 3:10:16
107 Samuel Huskain 3:10:16
108 Anders Marckain 3:10:16
109 Niels Matilain 3:10:16
110 Lars Kåpoin 3:10:16
111 Olof Tenhuin 3:10:16
112 Pär Marckain 3:10:16
113 Mickel Turuin 3:10:16
114 Pär Räsänen 3:10:16
115 Nils Mickoin 3:10:16
116 Staffan Tirckoin 3:10:16
117 Pär Kåpoin 3:10:16
118 -
119 -
120 Anders Staffanain 3:10:16
121 Hindrick Idkoin 3:10:16
122 -
123 Johan Juutinen 3:10:16
124 Mattz Kåpoin 3:10:16
125 Henr. Karfwin 3:10:16
126 Mattz Ryttköin 3:10:16

Lähde: Nide 8859 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023