AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppania → Sotilaiden nimet

Pieksämäen komppania: Sotilaiden nimet

Koko rykmentin nimitilasto

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stork, Abborre, Buller, jne.), tai myös käsitettä kuvaava yhdyssana (esim. Saktmodig, Aktsam, Väghals, jne.). Kaksiosainen nimi puolestaan koostuu kahdesta erillisestä käsitteestä (esim. Svanberg, Björnbom, Fagerström, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 5 0 100.0 % 132
1710-luku 5 2 71.4 % 182
1720-luku 40 32 55.6 % 60
1730-luku 22 70 23.9 % 16
1740-luku 62 91 40.5 % 20
1750-luku 40 16 71.4 % 17
1760-luku 72 5 93.5 % 14
1770-luku 98 9 91.6 % 56
1780-luku 110 7 94.0 % 16
1790-luku 73 5 93.6 % 19
1800-luku 83 1 98.8 % 0

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2023