AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 6 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 6<>

Ruotutalot ovat kylissä: Maljala, Piskola (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jöran Sax mainittu 8.1700 16.1.1701 kuoli 1
Staffan Solla mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Mats Persson Kietäväinen 1727 mainittu 19.8.1741 palkkamies poistui 3
Simon Kokkonen mainittu 20.9.1744 31.11.1754 palasi komennukselta Ruotsista kuoli 4
Olof Söderman Räsänen 19.11.1754 7.2.1763 täydennysmies 6 ero 5
Hans Räv 8.1.1767 5.6.1770 palkkamies karkasi 6
Johan Fredrik Hammarbeck 1.4.1771 24.7.1773 palkkaamaton ruotu 11 7
Staffan Storm Aholainen 24.7.1773 4.9.1788 palkkamies kuoli 8
Johan Glad Ukkonen 4.9.1788 28.1.1796 täydennysmies 5/6 esitti miehen tilalleen 9
Petter Vid Viskari 28.1.1796 mainittu 18.8.1807 palkkamies 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 6 varamies
Mats Ros 28.2.1752 1
Olof Räisänen mainittu 1754 19.11.1754 ruotu 6 2
Johan Loikkanen 28.2.1774 mainittu 1775 3
1776 lähtien ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Glad Ukkonen 24.3.1774 5.9.1789 ruotu 6 2,4
Johan Skön Arponen 8.3.1790 4.6.1790 ruotu 5 3,5
Petter Pilt 1799 mainittu 1806 4,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Staffan Sålla
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Matz Kietäväin Savolax 28 8 gift (1727) 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Simon Kaitoin
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Simon Kåckoin
Katselmus 1751 22.4.1751
Simon Kokain
Katselmus 1758 18.2.1758
Olof Söderman 28 3 1/4 (1755) 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Mats Kietäväin 1743 poistui
Simon Kåkoin 1743 otettu 31.11.1754 kuoli
Olof Räsäin Söderman 19.11.1754 ruodun täydennys­mies 7.2.1763 sai eron
Hans Rääf Pumala 20 1/2 ogift 8.1.1767 palkka­mies 1747
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh. Friedr Hammarbeck 2 (1770) vapaaehtoinen
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Räf 5.6.1770 karkasi
Johan Fried: Hammarbeck 1.4.1771 palkkaamaton 24.7.1773 ruotuun 11
Staffan Storm Pumala 29 2 2/12 gift 11 5 24.7.1773 palkka­mies 1746
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Storm Pumala 32 5 1/6 gift 5 11 (1773) 1746
Katselmus 1782 10.7.1782
Staffan Storm Pumala 35 3/4 8 1/6 gift 5 11 (1774) 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Staffan Storm Pumala 38 1_ gift 5 11 1747
Katselmus 1788 27.9.1788
Staffan Storm Pumala 41 15 gift 11 5 (1773) 1747
Katselmus 1789 5.11.1789
Staffan Storm 4.9.1788 kuoli
Johan Glad Pumala 30 11 ogift 11 4.9.1788 täydennys­mies nro 3 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Glad Pumala 31 12 ogift 11 (1778) 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Glad Pumala 35 2/3 16 2/3 ogift 5 5 (1779) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Glad 28.1.1796 esitti miehen tilalleen
Matts Viskari Wijd Pumala 24 1 1/3 ogift 5 9 1/2 28.1.1796 palkka­mies 1774
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Widh Pumala 27 4 1/3 gift 5 10 (1797) 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Vjd Pumala 30 7 1/3 gift 5 10 (1797) 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Staffan Sålla  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Matz Kietäväin (1727) 28 Savolax
  8 gift 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Simon Kaitoin  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Simon Kåckoin  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Simon Kokain  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Olof Söderman (1755) 28
  3 1/4 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Mats Kietäväin  
1743 poistui
Simon Kåkoin 1743 otettu
31.11.1754 kuoli
Olof Räsäin Söderman 19.11.1754 ruodun täydennys­mies
7.2.1763 sai eron
Hans Rääf 8.1.1767 palkka­mies 20 Pumala
  1/2 ogift 1747
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh. Friedr Hammarbeck (1770) vapaaehtoinen
  2
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Räf  
5.6.1770 karkasi
Johan Fried: Hammarbeck 1.4.1771 palkkaamaton
24.7.1773 ruotuun 11
Staffan Storm 24.7.1773 palkka­mies 29 11 Pumala
  2 2/12 5 gift 1746
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Storm (1773) 32 5 Pumala
  5 1/6 11 gift 1746
Katselmus 1782 10.7.1782
Staffan Storm (1774) 35 3/4 5 Pumala
  8 1/6 11 gift 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Staffan Storm   38 5 Pumala
  1_ 11 gift 1747
Katselmus 1788 27.9.1788
Staffan Storm (1773) 41 11 Pumala
  15 5 gift 1747
Katselmus 1789 5.11.1789
Staffan Storm  
4.9.1788 kuoli
Johan Glad 4.9.1788 täydennys­mies nro 3 30 11 Pumala
  11 ogift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Glad (1778) 31 11 Pumala
  12 ogift 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Glad (1779) 35 2/3 5 Pumala
  16 2/3 5 ogift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Glad  
28.1.1796 esitti miehen tilalleen
Matts Viskari Wijd 28.1.1796 palkka­mies 24 5 Pumala
  1 1/3 9 1/2 ogift 1774
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Widh (1797) 27 5 Pumala
  4 1/3 10 gift 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Vjd (1797) 30 5 Pumala
  7 1/3 10 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mattz Kietäwäin
1733 Mattz Kietäwäin
1734 Matz Kietäwäin
1735 Mattz Kietäwäin
1736 Mattz Kietäwäin
1737 Matts Kietäwäin
1738 Mattz Kietäwäin
1739 Matz Kietäwäin
1740 Matz Kietäwäin
1741 Mattz Kietäwäin
1744 Simon Kåckoin 29.9.1744 palasi Ruotsista
1745 Simon Kåckoin
1746 Simon Kåckoin
1747 Simon Kockoin
1748 Simon Kåckoin
1749 Simon Kåckoin
1750 Simon Kåckoin
1751 Simon Kåckoin
1752 Simon Kåckoin
1753 Simon Kåckoin
1754 Simon Kåckoin
1755 Simon Kåckoin 1.11.1754 kuoli
Olof Räisein Söderman 29.12.1754 täydennysmies
1756 Olof Söderman
1757 Olof Söderman
1758 Olof Söderman
1759 Olof Söderman
1760 Olof Söderman
1761 Olof Söderman
1762 Olof Söderman
1763 Olof Söderman 7.2.1763 sai eron
1764 -
1766 -
1767 Hans Räf 8.1.1767 otettu
1768 Hans Räf
1769 Hans Rääf
1770 Hans Räf 5.6.1770 karkasi
-
1771 Joh: Fried: Hamarbeck 1.4.1771 palkkaamaton
1773 Fried: Joh: Hammarbeck 24.7.1773 ruotuun 11
Staffan Aholain Storm 24.7.1773 palkkamies
1775 Staffan Storm
1776 Staffan Storm
1777 Staffan Storm
1778 Staffan Storm
1779 Staffan Storm
1780 Staffan Storm
1781 Staffan Storm
1782 Staffan Storm
1783 Staffan Storm
1784 Staffan Storm
1785 Staffan Storm
1786 Staffan Storn
1787 Staffan Storn
1788 Staffan Storn
1789 Staffan Storn 4.9.1789 kuoli
Joh. Glad 4.9.1789 täydennysmies
1790 Johan Glad
1791 Johan Glad
1792 Johan Glad
1793 Johan Glad
1794 Johan Glad
1795 Joh. Glad
1796 Johan Glad 28.1.1796 esitti miehen tilalleen
Petter Johansson Viskari Glad 28.1.1796 palkkamies
1797 Petter Vjdh
1798 Petter Widh
1799 Petter Vjd
1800 Petter Widh
1801 Petter Widh
1802 Petter Vidh
1803 Petter Wid
1804 Petter Widh
1805 Petter Widh
1806 Petter Vidh
1807 Petter Vid

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 1773
Johan Fried: Hammarbeck 1.4.1771 palkkaamaton
Luettelo 1774 28.2.1774
Johan Fried: Hammarbeck palkkaamaton 24.6.1773 ruotuun 11
Staffan Storm Pumala 28 gift 24.6.1773 palkkamies 1746

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jöran Sax
1700_11 Jöran Sax
1700_12 Jöran Sax
1701_1 Jöran Sax
1701_2 Jöran Sax 16.1.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
52 Kåndila 1 Johan Uckoin s. 1750
puoliso: Maria Lappalain s. 1748
Puumala RK 1804-1811
85 Kåndila by Johan Uckoin s. 1750
puoliso: Maria Lappalain s. 1748
150 Piskola 5 Petter Vid s. 1774
puoliso: Lisa Lukoin s. 1773
Puumala RK 1812-1822
177 Kondila 1 Johan Uckoin s. 1750
puoliso: Maria Lappalain s. 1748
Torp:
322 Piskola 5 Petter Wid s. 1774
puoliso: Elisabeth Lukoin s. 1773
Torp: Sold:, Till Pag: 195
195 Limattala 4 Petter Vid s. 1770
puoliso: Elisabeth Lukoin s. 1776
Inh. Sol:, fr. Pag 322
Puumala RK 1823-1834
I 177 Kondila 1 Johan Uckoin s. 1750
puoliso: Maria Lappalain s. 1748
Torp: + 30.5.1827, vmo + 24.12.1828
I 222 Limattala 3 Peter Vid s. 1770
puoliso: Lisa Lukoin s. 1776
lapsia: Jägare Henrik Person Viid
Torp: f.d. Sol:
Puumala RK 1835-1841
I 279 Limattala 3 Petter Vid s. 1770
puoliso: Lisa Lukoin s. 1776
lapsia: Jäg. Henrik Pets. Vid
Torp. Sold. Död 1834

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Ketäwälä by
Wesiniemi
Matts Petersson Ketäwäin
puoliso: Marja Mattsd:r Aufwuin vih. 1727
lapsia: Mattz, Per, Olof, Anna, Magdalena
Kåndila by Johan Uckoin s. 1750K k. 30.1.1827
puoliso: Maria Lappalain s. 1748K k. 24.12.1828 vih. 17.4.1796
Kåndila
Piskola
Limattala
Petter Vid s. 1776K k. 28.12.1834
puoliso: Lisa Lukoin s. 1776K k. 3.2.1844 vih. 15.12.1799
lapsia: Johan, Henric, Lars

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1790 Piskåila 5 Sold: Ströms Enka 574

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1736_9 Mattz Ketäwäin
1736_10 Mattz Kätäfwäin
1736_11 Mattz Kätäfwäin
1736_12 Matz Kätäfwäin
1737_1 Mat Kätäwäin
1737_2 Mattz Kätäfwäin
1744 Simon Kåckoin
1745 Simon Kåckoin
1746 Simon Kåckoin
1747 Simon Kockoin
1748 Simon Kåckåin
1752 Simon Kåckoin
1752b Simon Kåckoin
1753 Simon Kåckoin
1754 Simon Kockoin
1756 Olof Söderman
1767 Hans Räf 8.1.1767 otettu
1768 Hans Rääf
1773 Staffan Ström 24.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Piskola
Piskola
Malljala
Lars Sålla
Jacob Kåndinen
Johan Måndoin
1778 Piskola
Piskola
Maljala
Anders Lappalain
Michel Sålla
Hans Mondoin
1801 Piskola
Piskola
Majala
Magn: Kurfvin
Joh: Kontin
Hans Mondoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 6 varamies
Johan Loikain 13 5/12 ogift 1762
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Loikain Pumala 14 1762
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Uckoin St: Michel 20 1/4 ogift 10 5 1/2 1759
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Uckoin Glad St: Michel 21 2/3 ogift 10 5 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Johan Glad Pumala 29 10 ogift 11 (1778) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Joh: Glad 5.9.1789 ruotuun 6
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Pilt Pumala 30 7 ogift 5 8 (1799) 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 6 varamies
Johan Loikain   13 5/12
  ogift 1762
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Loikain   14 Pumala
  1762
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Uckoin   20 1/4 10 St: Michel
  5 1/2 ogift 1759
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Uckoin Glad   21 2/3 10 St: Michel
  5 ogift 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Johan Glad (1778) 29 11 Pumala
  10 ogift 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Joh: Glad  
5.9.1789 ruotuun 6
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-  
 
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Pilt (1799) 30 5 Pumala
  7 8 ogift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 6 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 6 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Johan Låikain 12 28.2.1774 poika 1762
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Glad 5.12.1789 sotilaaksi ruotuun 6
-
Johan Arpoin 22 8.3.1790 otettu 1768
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Skiön 4.6.1790 sotilaaksi ruotuun 5
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
327 Pitkälax 1 Petter Pilt Piskoin s. 1776
puoliso: Brita Hämäläin
Res:, äiti: Torp:E Anna Repoin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Mattz Roos 28.2.1752 otettu karannut
1754b_v Olof Räisäin
1754c_v Olof Räisäin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 5Ruotu 7

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024