AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaKatselmukset → 1775 varamiehet

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Täydennysmiesten katselmus 24.8.1775 (Randasalmj)

Ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 På Ryska Sidan

N:o 90 och 91 På Ryska Sidan

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Hylkylä,
Pitkalax,
Piskola
-
2 Hylkylä,
Kietäwälä
-
3 Maljala,
Hylkylä
Mats Ikoin Pumala 32 5/12 gift
4 Ikola,
Maljala
-
5 Hauhala,
Piskola
Johan Uckoin St: Michel 16 5/12 ogift 10 2 2/3 24.3.1774 poika 24.3.1774 poika →
6 Piskola,
Maljala
Johan Loikain 13 5/12 ogift
7 Hurisalo,
Piskola
Anders Nordman Pumala 18 5/12 ogift 10 2 1/4 palkkamies palkkamies →
8 Hurisalo,
Ihalais
Petter Jukarain Pumala 13 5/12 ogift 9 2 1/2
9 Kyllölä,
Hurisalo
Anders Jukarain Pumala 18 ogift
10 Kyllölä,
Ollila,
Kiljula
-
11 Repola,
Magnola,
Rokotaipal
Johan Summan Pumala 27 5/12 ogift
12 Magnola Michel Wiukoin 40 yli-ikäinen → yli-ikäinen
-
13 Kaupila,
Magnola
Mats Hyren rakuuna rakuuna →
14 Lindusalo -
15 Råckansalo,
Lindusalo
Jacob Heinoin Pumala 15 ogift 9 4 1/4
16 Limatala Jacob Kärpäin 2.3.1774 sotilaaksi ruotuun 14 → 2.3.1774 sotilaaksi ruotuun 14
-
17 Ninisari,
Lukola
Jöran Hackulin Pumala 17 5/12 ogift
18 Ninisari,
Huchkala
-
19 Kittula,
Hukala,
Lukola
Johan Laiha Pumala 12 5/12 9
20 Muramäki,
Seppankyllä,
Bengtila
Lars Aufwin 2.3.1774 poistettu → 2.3.1774 poistettu
-
Thomas Päyköin 22 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
21 Seppänkylla,
Metula,
Wessinemi
Petter Rasain 2.3.1774 poistettu → 2.3.1774 poistettu
Michel Ikoin Pumala 17 ogift 10 1/4 2.3.1774 otettu 2.3.1774 otettu →
22 Pätäjänemi,
Himahuha,
Wessinemi
-
23 Soppala,
Kardela,
Ylesenaufwila
Petter And: Wirolain Sulkava 14 ogift
24 Kietäwälä Johan Karpin Pumala 18 5/12 ogift 9 5 2/3
25 Kärinemi Mats Hackulin Pumala 18 ogift 10 3 2/3
26 Kärinemi,
Kyrkyby,
Lambila
Påhl Hackulin Sulkwa 15 1/4 ogift 9 3
27 Lindusalo,
Lambila
Petter Ryhäin Pumala 17 5/12 ogift
28 Metula Johan Syrjoläin 12 poika poika →
29 Kaipala,
Sorjola,
Huchtima
Anders Kaipain Jockas 18 ogift 9 3 1/2
30 Huchtima,
Kaupila
-
Hindrich Hagsten 16 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
31 Harmala,
Metula
-
32 Harmala,
Hamula
Mats Metuin Pumala 16 5/12 ogift
33 Hamula Påhl Huckain Sulkawa 17 5/12 ogift
34 Pirtimecki,
Ryhälä
Mats Grön Pumala 17 ogift 10 1 1/3
35 Ryhälä Johan Kettuin 12
36 Ryhälä,
Ninimecki,
Tiukola
Aholain poistettu → poistettu
-
37 Säppänkylla,
Himahuha,
Pihjalax
Petter Kondinen
38 Maljala,
Repola,
Sorjola
Thomas Hämäläin 16
39 Killjula,
Rokotaipal,
Junimecki
-
40 Kittula,
Ninisari
-
41 Ollila,
Råckansalo,
Huchtima
-
42 Limatala,
Wessinemi
Johan Mondoin Pumala 18 5/12 ogift 10 5
43 Punnola,
Pöllölä
Abram Haukain Randasalmi 15 ogift 22.3.1774 otettu 22.3.1774 otettu →
89 Ylesen aufwilaw,
Kaipala
Johan Karpin Sulkawa 16 ogift 10
92 Kychkylänemi,
Tiusala
Mats Tullinen 18 poika kelpaamaton poika →
kelpaamaton
-
93 Korstila,
Helpanala
Adam Laukain 14 9 3
94 Tukala,
Anjaniemi,
Helpanala
-
95 Norosälkä,
Harjuma,
Seppälä
-
96 Marjoniemi,
Kychckylä
Mats Moilain St: Michel 17 5/12 ogift 11 2
97 Kyrckybyn,
Tukala,
Kyckylanemi
-
Johan Manstark 16 24.8.1775 otettu 24.8.1775 otettu →
98 Wanhamäki Mats Parkain poistettu → poistettu
-
99 Wanhala Hinr: Joh: Österman 17 10 1
100 Wechmais Eric Enqvist 12 24.8.1775 poika kelpaamaton 24.8.1775 poika
→ kelpaamaton
101 Wechmais,
alama
Johan Hylköin 12
102 Wechmas Thomas Ulkonen 13 9 3
103 Wechmais -
104 Wechmais Måns Ilander 18 5/12
105 Rämälä,
Wechmais
-
106 Sausari,
Asiala,
Koskintaipal
Marcus Purhoin 24 sotilaaksi ruotuun 127 → sotilaaksi ruotuun 127
-
107 Wechmas,
Koskintaipal,
Tiusala
Henric Waljacka 18 5/12 ogift 10 3 1/2
108 Asila Petter Wänäin 2.3.1774 poistettu → 2.3.1774 poistettu
Hinric Aufwinen 17 10 3 1/2
109 Asiala Mats Hongain 12 9 3
110 Wänälä Mats Wänäin 18 5/12 ogift
111 Wänälä Johan Pawilain
112 Wänälä,
Råckala
Johan Wänäin sotilaaksi → sotilaaksi
Michel Pasoin 12 9 5 1/2
113 Kärjälä Eric Mattilain St: Michel 22 5/12 11 1
114 Kärjälä -
115 Säppälä,
Wechmais
Påhl Pasoin 17 5/12 11 2 1/2
116 Kähkylä,
Säppälä
Michel Kärjäin
117 Kähkylä Mats Kockoin 18 5/12 11 1/2
118 Kähkylä,
Wätämänsalmi
Michel Winikain 15 11 2
119 Marjonemi,
Nurhola
Johan Inginen 13
120 Mondola,
Marjoniemi
Petter Uckoin St: Michel 22 5/12
121 Marjonemi,
Taipal
-
122 Synsiala,
Marjonemi
Johan Saxen 14 9 4 1/2
123 Parkola,
Asikala
Thomas Kurki 10
124 Parkila,
Siskola
Jöran Hämäläin 17.4.1774 sotilaaksi ruotuun 102 → 17.4.1774 sotilaaksi ruotuun 102
-
125 Parkila Anders Holopain 13
126 Haukakorhola,
Taipalis
Petter Keituri 12
127 Taipalis -
128 Hapataipal,
Taipalis
Nils Lind 13
129 Laitjtala Mats Ers: Martinen 19 Majurin komppaniaan → Majurin komppaniaan

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2023