AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1722

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1722

Syyskuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Lapstrand 15.9.1722

Nambn Rulla uppå dett Manskap som ähr Commenderat till Lapstrand af Savolax Nyslåtz Lähns Regemente till footh hwilcka hafwer hafft Prowiant if:n Rothårne till och med d: 15 Sept:r och nu anhålles för dem Proviant, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Matz Målander Corporal
12 Hindrich Huickarin
14 Lars Killiuin
18 Brusius Lukoin
19 Hindrich Lukoin
20 Christer Nääs
25 Anders Pycköin
26 Petter Pardain
28 Johan Rimbiläin
32 Lars Wilde
38 Johan Leinoin
107 Thomas Parkoin
120 Bertill Leinoin
123 Jacob Rahickain
112 Matz Leinoin
113 Michell Haucka
127 Johan Himain
91 Hans Limattain
40 Matz Kangain
128 Hans Räpo

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768 Astia

Lokakuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Lapstrand 28.9.1722

October Månadz Nambn Rulla på det manskap som ähr Comen:e till Lapstrand af Safwolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth för hwilcka anhålles Prowiant för Åfwan Nemde Månad

Ruotu Nimi Kommentti
23 Mattz Molander
12 Hind: Huikarin
14 Lars Killiun
18 Brusius Luckoin
19 Hind: Luckoin
20 Christer Nääs
25 And: Pykäin
26 Petter Pardain
28 Johan Rimbilain
32 Lars Wilde
38 Johan Läinåin
107 Tomas Parckåin
120 Bärtill Läinåin
123 Jacob Rahikain
112 Mattz Läinåin
113 Michell Hauka
127 Johan Himain
91 Hans Limatain
40 Mattz Kangain
128 Hans Repå

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768 Astia

Marraskuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Lapstrand 14.10.1722

November Rulla På det manskapp som är Comenderat till Lapstrand af Safwolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth för hwilcka anhålles Profwiant. Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
23 Mattz Molander Corp:
12 Hind: Hinderin
14 Lars Killiunen
18 Brussius Luckåin
19 Hind: Luckåin
20 Christer Nöös
25 And:s Pyköin
26 Petter Pardain
28 Johan Rimbil:n
32 Lars Wilde
38 Johan Läinåin
107 Tomas Parckåin
120 Bärtill Läinäin
123 Jacob Rahikain
112 Mattz Läinåin
113 Mich: Hauka
127 Johan Himain
91 Hans Limatain
40 Matz Kangain
128 Hans Repo

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768 Astia

© Väinö Holopainen 2023