AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Pumala Comp:e Lapstrand 10.12.1724

Förtechning Uppå dem som hafwa warit Commenderade till fässtningz arbet i Lapstrand af Safwolax och NySlåttz läns Infanterie Regemente, som hafwa på fram marchen Niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
Pedter Himain
120 Bertil Leinonen

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Pumala Compag: Lapstrand 9.12.1724

Specification uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähnss ordinarie Infanterie Regemente som wohro af den första Commenderingen på Fästningz arbetet i Lapstrand, hwilka då eij niutit underhåld och Skiutz, utan ahålless för dem som således än återståhr för följande Compagnier

Ruotu Nimi Kommentti
Simon Kituin Corp:
Adam Säppåin Corp:
8 Påhl Kaipain
Israel Lång
11 Hind:r Luikila
13 Hind:r Horen
12 Hind:r Huikarj
37 And:r Läinåin
42 Matz Afwin
48 Ehrik Hämäläin
60 Hind:r Kettuin
64 And:r Linberg
65 Peter Lajuin
70 Påhl Kartuin
76 And:r Narinen
85 Johan Kietäwäin
86 Peter Sinkåin
88 Larss Himmin
117 Mårten Karasti
119 Peter Läinåin
123 Jacob Rahikain
124 And:r Himmain

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förteckning uppå dhe som hafwa warit Commenderade till fästningz arbetet i Lappstrand som hafwa niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
Anders Råckain
109 Johan Hångain
25 Anders Pykein
Mattz Hujain
26 Petter Pardain
34 Anders Råckain
39 Johan Meetin
Johan Kåpoin
58 Johan Nylander
66 Johan Tynckin
67 Petter Löppöin
77 Mattz Hynnin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Pumala Compag Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

4.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
58 Johan Nylander

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Pumala Comp: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

28.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
4 Mattz Hujalain
Johan Tirkoinen
85 Johan Kietäwäin
Anders Narinen

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Pumala Compg: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

1.9.1724

Ruotu Nimi Kommentti
Lars Hannin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

© Väinö Holopainen 2023