AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Tammikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 27.12.1729

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och Kommer för bem:te Månadh sitt gage här Niuta, Nämbl:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Höök
80 Christer Gloodstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Helmikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag. Willmanstrand 26.1.1730

Februarii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Höök
80 Christer Glöödstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Maaliskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 25.2.1730

Martii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Höök
80 Christopher Glödstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Huhtikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 26.3.1730

Aprill Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Höök
80 Chrisster Glödstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Toukokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 15.5.1730

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiha
21 Anders Höök
22 Lars Broo
24 Olof Hakulin
25 Anders Pyköin
22 Clemet Snelman
46 Thomas Jordan
52 Anders Lind
59 Simon Kaikoin
61 Lars Jatin
63 Olof Hardikain
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
72 Påhl Asikain
74 Daniel Pålak
75 Lars Hatain
80 Christer Glödstaff
82 Petter Tijain
92 Mattz Järf
93 Thomas Kaipiain
128 Hans Räpo
129 Johan Haloin

Lähde: Nide 8786 Astia

Kesäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Willmanstrand 26.5.1730

Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiha
21 Anders Höök
22 Lars Broo
24 Oluf Hackulin
25 Anders Pycköin
22 Clement Snellman
46 Thomas Jordan
52 Anders Lindh
59 Simon Kåckoin
61 Lars Jatin
63 Olof Hardikain
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
72 Påhl Assikain
74 Daniel Pålak
75 Lars Hatain
80 Christer Glödstaf
82 Petter Tijain
92 Matthes Dierf
93 Thomas Kajpian
128 Hans Reppå
129 Johan Halloin

Lähde: Nide 8786 Astia

Heinäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Wilmanstrand 30.6.1730

Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiha
21 Anders Höök
22 Lars Broo
24 Olof Hakulin
25 Anders Pyköin
22 Clemet Snellman
46 Thomas Jordan
52 Anders Lind
59 Simon Kåckoin
61 Lars Jatin
63 Olof Hardikain
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
72 Påhl Asikain
74 Daniel Pålack
75 Lars Hatain
80 Christer Glödstaf
82 Petter Tijain
92 Mattz Järf
93 Thomas Kaipiain
128 Hans Räpo
129 Johan Halloin

Lähde: Nide 8786 Astia

Elokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Wilmanstrand 28.7.1730

Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiha
21 Anders Höök
22 Lars Broo
24 Olof Hakulin
25 Anders Pyköin
22 Clemet Snelman
46 Thomas Jordan
52 Anders Lind
59 Simon Kåckoin
61 Lars Jatin
63 Olof Hardikain
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
72 Påhl Asikain
74 Daniel Pålack
75 Lars Hatain
80 Christer Glödstaff
92 Mattz Järf

Lähde: Nide 8786 Astia

Syyskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 28.8.1730

September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
16 Jacob Andersson
19 Daniel Laiha
21 Anders Höök
22 Lars Broo
25 Anders Pyköin
22 Clemet Snelman
46 Thomas Jordan
52 Anders Lind
59 Simon Kåckoin
61 Lars Jatin
63 Olof Hardikain
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
72 Påhl Asikain
74 Daniel Pålak
75 Lars Hatain
80 Christer Glödstaff
82 Petter Tijain
92 Mattz Järf

Lähde: Nide 8786 Astia

Lokakuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 29.9.1730

October Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Hök
74 Daniel Polack Corporal
80 Christer Glödstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Sivut 1562-1563 puuttuvat

Marraskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Willmanstrand 28.10.1730

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Höök
80 Christer Glödstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Joulukuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Wilmanstrand 28.11.1730

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Höök
80 Christer Glödstaf

Lähde: Nide 8786 Astia

© Väinö Holopainen 2023