AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1733

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1733

Huhtikuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Puhmala Comp: Willmanstrand 23.4.1733

Rulla uppä Safwolax Nyslåtz Lähns infanterie Regemente till Willmanstrandz Guarnison Commenderta manskap, n

Ruotu Nimi Kommentti
97 Sigfred Lidtman
98 Erich Pafwelain
103 Påhl Sajrain
122 Petter Jockelain
123 Jacob Rahikain

Lähde: Nide 8800 Astia

Toukokuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 28.4.1733

Maj Månadz Rulla uppå Safwolax coh Nyslåtz Lähns Reg:te som är Commenderat till Willmanstandz Guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
97 Sigfred Limatain
98 Erich Pawelain
103 Påhl Sairain
122 Petter Jockelain
123 Jacob Rahikain

Lähde: Nide 8800 Astia

Kesäkuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compnij Wilmanstrandh 25.5.1733

Junij Månadz Rulla uppå dett manskap af Saulax och Nyslåtz Läns Regemente som är Comenderat till Willmanstrans guarnisons för sterckning, Nemligen

Ruotu Nimi Kommentti
87 Sigfret Litmain
98 Eric Paauilain
103 Pohl Sairain
122 Petter Jockelain
123 Jacob Rachickain

Lähde: Nide 8800 Astia

Heinäkuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 25.6.1733

Julij Månadz Rulla uppå det manskap af Savolax och Nyslåttz Lähns Regemente som är Commenderatt till Willmanstrands Guarnizons försstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
27 Sigfred Limatain
96 Erich Parilain
102 Påhl Sairain kuuluu ruotuun 103
122 Petter Jåckelain
123 Jacob Raihickain

Lähde: Nide 8800 Astia

Syyskuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Willmanstrand 25.8.1733

Septemb:r Månadz Rulla uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Läns Reg:te som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
87 Sigfred Limatain
96 Erich Pawilain
103 Påhl Sairain
122 Petter Jockelain
123 Jacob Rahikain

Lähde: Nide 8800 Astia

Lokakuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 25.9.1733

October Månadz Rulla uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente til foot som är Commenderat til Willmanstrandz Guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
97 Sigfred Littmain
98 Erich Pawilain
103 Påhl Sairain
122 Petter Jockelain
123 Jacob Rahikain

Lähde: Nide 8800 Astia

Marraskuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 28.10.1733

November Månadz Rulla uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente til foot, som är Commenderat till Willmanstrandz guarnisons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
87 Sigfred Limatain
96 Erich Pawilain
103 Påhl Sairain
122 Petter Jockelain
123 Jacob Rahikaiin

Lähde: Nide 8800 Astia

Joulukuu 1733: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 28.11.1733

December Månadz Rulla uppo det manskap af Savolax och Nyslåttz Läns Regimente till foth, som är Commenderat till Willmanstrands Guanisons förstärkning. nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
103 Påhl Sairain
122 Petter Jåckelain

Lähde: Nide 8800 Astia

© Väinö Holopainen 2023