AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underrhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
6 Mat Kätäwäin
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.1.1737

Februarij Månadz Nampn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gaurnizons förstärckning, för hwilcka anholles om åfwan nembde halfwa Månadtz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Carl Looström
4 Johan Behm
6 Mattz Kätäfwäin
37 Johan Karpin
48 Erich Hämäläin
59 Simon Kåckåin
80 Christer Glöfstaf
101 Mattz Liberberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 15.2.1737

Februarij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente Till foot som äro hit Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwilka komma att niuta för bem:te halfwa Månadz underhåld. Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Håtti
29 Johan Mettuin
50 Johan Wickström
65 Petter Laivin
71 Abraham Metzenström
80 Christer Glostaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Maaliskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lahns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld. Nem:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Håtti
29 Johan Metuin
50 Johan Wijckström
65 Petter Ljiunen
71 Abram Metzenström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Huhtikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.3.1737

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Håtti
29 Johan Metoin
50 Johan Wickström
63 Oloff Hardickain
65 Petter Lajunen
71 Abraham Metström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Toukokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.4.1737

Maj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrand Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Håtti
29 Johan Metuin
50 Johan Mickström
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
63 Olof Hardickain
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Kesäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.5.1737

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Håttj
29 Johan Metuin
50 Johan Mickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Heinäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.6.1737

Julj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Hattj
29 Johan Metuin
50 Johan Mickström
63 Oloff Hardickain
65 Petter Lajunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Elokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.7.1737

Augustij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
21 Johan Hattj
29 Johan Metuin
50 Johan Mickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Syyskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.8.1737

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
15 Johan Täittin
21 Johan Hattj
50 Johan Mickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8815 Astia

Lokakuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.9.1737

October Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
15 Johan Teittin
21 Johan Håttj
50 Johan Mickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaff

Lähde: Nide 8815 Astia

Marraskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.10.1737

November Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz underhåld. Nembligen

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
15 Johan Täitten
21 Johan Håttj
50 Johan Mickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaff

Lähde: Nide 8815 Astia

Joulukuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.11.1737

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwan Nembde Månadz underhåld. Nem:

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffan Flinck
15 Johan Teittin
21 Johan Håttj
50 Johan Mickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Laiunen
71 Abram Metström
80 Christer Glöstaff

Lähde: Nide 8815 Astia

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Nyslott 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla up Commenderingen af Infanterie som utj Gvarnizon här pä Nyslått nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
47 Petter Kinberg
70 Påhl Kartuin
73 Jöran Sillfwenoin

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Nyslått 3.2.1737

Första Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Infanterie som är I garnizon här i Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
47 Petter Kinberg
70 Påhl Kartuin
73 Jöran Silfwenoin

Lähde: Nide 8815 Astia

© Väinö Holopainen 2023