AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1738

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1738

Tammikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.12.1737

Januarij Månadz Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nämbde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Staffam Flinck
15 Johan Taittin
21 Johan Håtti
50 Johan Wickström
63 Olof Hardickain
65 Petter Lajunen
71 Abram Wetström
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Helmikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Willmanstrand 1.2.1738

Februarij Månadz Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnitions förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwannämbde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corpor:
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipilain
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Maaliskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 28.2.1738

Martii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nemde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Huhtikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 22.3.1738

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Toukokuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Wilmanstrand 23.4.1738

Maij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
80 Christ: Glostaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Kesäkuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp:

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåsoin
80 Christ: Glostaff

Lähde: Nide 8818 Astia

Heinäkuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 26.6.1738

Julii Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
80 Christer Glöstaff

Lähde: Nide 8818 Astia

Elokuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Wilmanstrand 27.7.1738

Augusti Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för h:ka anhålles om ofwan nemb:e Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Muståin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssåin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Syyskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 24.8.1738

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssåin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Lokakuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Wilmanstrand 25.9.1738

October Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Läns Regemente till Foot som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåssoin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Marraskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Wilmanstrand 24.10.1738

November Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåsoin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

Joulukuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Wilmanstrand 25.11.1738

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
23 Erich From Corporal
10 Simon Mustoin
19 Daniel Laiiha
35 Johan Giöös
46 Thomas Jordan
51 Jöran Sipiläin
68 Petter Mickoin
69 Lars Kåsåin
80 Christer Glöstaf

Lähde: Nide 8818 Astia

© Väinö Holopainen 2023