AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1735

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Virkatalot ja torpat 1735

Virkatalot

Öfwer och Under Officerare på deras Bostellle och löningz hemman

Palkka Nimi Talo
Capitains Indehlning Petter Törne Bostället Käckola i Pumala Sochn
Lieutnants Indehlning Pauhl Jochim v. Köhningsstedt Bostället Pihlaniemj i Säminge Sochn
Fendrichs Indehlning Johan Sparff Bostället Heinalax utj S:te Michels S:n
Fälltwäbels Indehlning Anders Hobjn Bostället Kardilanranda utj Säminge Sochn
Sergeantz Indehlning Claes Erich Jegerschiöld Bostället Kaipiala utj S:te Michels S:n
Munsterskrif:s Indehlning Audit:n Johan Burts Bostället Lambila i Pumala Sochn
Förare Indehlning Georg Gustaf Pistohlkors Bostället Kåskentaipal i S:te Michels Sochn
Fouriers Indehlning Carl Jack Bostället Kyrckioby utj Pumala Sochn
Rustmest:e Indehlning Anders Swanbohm Bostället Ritosarj utj Säminge Sochn

Sotilastorpat

Förtekning af Sawolax och Nyslots Lähns Infanterie Regemente och Pumala Compag: Beträffande Solldate Torppställes beskaffenheet, Nembl:n

Kuvaus Lukumäärä
Vanha ja korjaamisen tarpeessa, hiukan peltoa ja niittyä (Gambla som behöfwa reparation försedda med något åker och äng) 9
Aloittettu tuomalla hirsiä (På begynta med något Timbers tillförande) 5
Loput aloittamatta (De öfrige intet på begynte) 115
129

Lähde: Pääkatselmus 1735SSHY

© Väinö Holopainen 2023