AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1775

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Virkatalot ja torpat 1775

Virkatalot

Förteckning som utwisar beskaffenheten af Boställen wid Pumala Compagnie af Kongl: Safwolax Lätta Infanterie Regemente

Palkka Nimi Talo
Capitains Pumala Sokn och Kockala by
Lieutenants Bostället kommit på Ryska sidan, i hvars ställe et Bonde Hemman år 1765 är anslagit i Pumala Sokn och Bängtila by
Fendrichs S:t Michels Sokn, Keino by
Fältwäbelens Nya Boställen anslagit år 1765, i Pumala Sokn och Hamula by
Sergeantens S:t Michels Sokn, Puskasari by
Förarens S:t Michels Sokn, Kåskentaipal by
Fourierens Pumala Sokn och Kyrckobyn
Rustmästarens Nya Boställen anslagit år 1765, i Pumala Sokn och Lindusalo by

Sotilastorpat

Förteckning Uti hwad stånd Soldat Torpen Befinnes över Pumala Compagnie af Kong: Sawolax Lätt Infanterie Regemente Neml:n

Kuvaus Stugor Bodar Fähus Foder Lador
Kunnossa (I Godt Stånd) 12 13 13 11
Korjattavissa (Kunna Repareras) 35 33 25 26
Kelpaamaton (Oduglige) 12 9 15 8
Puuttuu (Aldeles Felande) 23 27 29 37
82 82 82 82

Lukumääräsarakkeet: Stugor=tupia, Bodar=vajoja, Fähus=navetoita, Lador=latoja

Lähde: Pääkatselmus 1775SSHY

© Väinö Holopainen 2023