AlkuSavon rykmenttiNeljännesvuosi-ilmoitukset → 1722

Savon rykmentti

Ruodutusselvitys 1722 <

Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria, Savolax och Nyslotts infanteriregemente (Savolaxbrigaden), SE/RA/754/1/II/1/22/M 308 (1711-1723)

1. neljännes 1722

Henkilömäärät 24.2.1722 SVAR kuva 202

Komppania Ruotutalojen veronmaksukyky Ruotutalojen työkuntoinen miesvoima Korpraalit ja sotilaat
maksukykyinen rutiköyhä autio yhteensä yli 50 v yli 40 v yli 30 v yli 20v yhteensä ruotsalaisia suomalaisia tyhjiä yhteensä
Henkikomppania 174 110 97 381 78 109 110 147 444 42 52 33 127
Everstiluutnantin komppania 91 264 58 413 125 119 132 112 488 31 42 66 139
Majurin komppania 55 202 127 384 78 90 93 35 296 38 51 40 129
Pieksämäen komppania 216 83 79 378 79 139 176 187 581 31 64 31 126
Juvan komppania 83 187 137 407 90 120 110 92 412 31 42 64 137
Kuopion komppania 183 144 49 376 52 187 188 179 606 12 76 38 126
Puumalan komppania 105 179 95 379 506 34 41 54 129
Iisalmen komppania 109 180 80 369 99 145 100 97 431 28 51 46 125
Yhteensä 1016 1349 722 3087 601 909 909 849 3764 247 419 372 1038

Alkuperäinen taulukkosivu sisältää paljon enemmän tietoa, josta tähän on poimittu vain miehistöä (Corporaler och gemena) koskevia sarakkeita.

1735

© Väinö Holopainen 2022