HomeSavon rykmentti → Lähteitä

Lähteitä ruotusotilaisiin


Sotilaslähteitä

Mikä joukko-osasto?

Sotilaslähteet on järjestetty rykmentin ja komppanian mukaan. Hans Högmanin kotisivuilla on tähän tarkoitukseen pitäjäluettelo.

Katselmusluettelot

Katselmusluettelot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään sisällön laajuuden mukaan. Kukin katselmus sisältää yhden rykmentin, tiedot on järjestetty komppania kerrallaan. Komppanian sisällä tulee ensin esikunta ja sen jälkeen miehistö ruotunumeroittain.

Pääkatselmus

General munster rulla

Pääkatselmusluettelossa kerrotaan kaikki muutokset jotka miehistössä on tapahtunut edellisen pääkatselmuksen jälkeen. Esimerkiksi Savon rykmentin pääkatselmuksessa 1767 kerrotaan kaikki muutokset vuoden 1735 jälkeen (jolloin edellinen pääkatselmus pidettiin), vaikka välissä on ollut useita "pienempiä" katselmuksia. Vuoden 1729 pääkatselmusluettelo ei ole säilynyt.

Tyypillisesti pääkatselmuksessa kerrotaan seuraavat tiedot:

Lisäksi voidaan kertoa esimerkiksi sotilaan lukutaidosta tai käsityötaidoista (esim. puuseppä jne).

Tarkastus- ja hylkäyskatselmus

Besichtnings och cassations munster rulla

Periaatteessa vastaavan sisältöinen kuin pääkatselmus. Aikarajoitus, luetellaan vain miehet jotka

Miehistöluettelo

Munster rulla, inmunstringsrulla

Luetellaan katselmushetkellä vahvuudessa olevat miehet. Usein katselmuksessa ei ole muuta tietoa kuin miesten nimet.

Jos katselmus koskee tiettyä komennusta (esimerkiksi linnoitustyössä Suomenlinnassa), luettelo ei sisällä kaikkia komppanian miehiä vaan ainoastaan ne jotka ovat komennuksella.

Palkkaluettelot

Avlöningsrulla

Palkkaluettelot laadittiin joka vuosi. Savon rykmentille niitä on säilynyt 1732 - 1807. Luettelossa nimetään kunkin ruodun sotilaat sekä kuluneen vuoden aikana tapahtuneet sotilaiden vaihtumiset.

Yleensä sotilaista on varsin vähän tietoa. Useimmiten kerrotaan vain nimi, uusista sotilaista voi olla mainittuna myös alkuperäinen sukunimi. Samoin mainitaan jos sotilasnimi on muuttunut.

Värväysluettelot

Recruteringsrulla

Värväysluettelot sisältävät tietyssä värväystilaisuudessa otettujen sotilaiden tiedot. Luettelot ovat samanmuotoisia kuin katselmusluettelot.

Savon rykmentille on säilynyt vain muutamia värväysluetteloita.

Eläkeläisten luettelot

Luetteloissa nimetään entiset sotilaat joille on myönnetty elatus Vadstenan sotilashuonekassan varoista. Osassa luetteloista ei nimetä komppaniaa ja/tai ruodunnumeroa, joten ne on pääteltävä muista tiedoista.


Siviililähteitä

Kaikille siviililähteille on yhteistä vaikeus yhdistää sotilas johonkin tiettyyn komppanian ruotuun. Katso alempana selvitys rippikirjoista.

Rippikirjat

Periaatteessa kaikkien sotilaiden pitäisi löytyä myös rippikirjoista. Useita käytännön vaikeuksia on kuitenkin tiellä:

Rippikirjojen tutkimisen hyviä puolia:

Älä unohda lastenkirjoja jos niitä on pidetty seurakunnassa!

Historiakirjat (HisKi)

HisKi hakukone helpottaa huomattavasti sotilaiden hakemista. Hakuvihjeitä:

Perukirjat

Perukirjoja on tehty sotilaiden tai sotilaiden vaimojen jäämistöistä.

Henkikirjat

Ruotusotilaat eivät maksaneet henkirahaa, siten heitä ei mainita henkikirjoissa. Sen sijaan sotilaiden vaimot maksoivat henkirahaa. Heidät on useimmiten sijoitettu siihen taloon jonka mailla ruotusotilas asui.

Ruodun numeroa ei mainita, joten se on pääteltävä siitä mitä tietää kyseisen kylän sotilaista.

Tuomiokirjat

Sotilaita esiintyy varsin usein käräjien pöytäkirjoissa:


© Väinö Holopainen 2015