AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → Ruodutusluettelot

Ruotsin sota-arkisto Krigsarkivet

Joitakin Savoa koskevia sotilasrullia.

Kuvat löytyvät Ruotsin arkistolaitoksen sivuilta, katso SVAR ohje

Armeija 1620-1723 (Armens rullor: Rullor 1620-1723)

Nide 1623:8

SE/KrA/0022/1623/8

Kuva Sisältö
9 ev Henrik Flemingin komppania. Jaama 24.4.1623. (Karjalaisia).
11 Tiloillaan Suomessa oleskelevat nihdit jotka tulee etsiä ja tuoda komppaniaan.
12 (vas.) Palveluksesta vapautettua miehistöä (vanhoja ja sairaita); kuolleita.
12 (oik.) kapt Alexander Karrin komppania. Ivangorod 18.4.1623. (Karjalaisia).
13 Tiloillaan Suomessa oleskelevat nihdit jotka tulee etsiä ja tuoda komppaniaan.
14 Kuolleita.
15 Vuonna 1623 otetut nihdit, jotka katsastettu Viipurin linnassa 2.4.1623; Lappee; K 16: Iitti; K 17: Mäntyharju, Taipale.
19 kapt Tönnes Matssonin komppania. Narva 16.4.1623. (Savolaisia).
22 Tiloillaan Suomessa oleskelevat nihdit jotka tulee etsiä ja tuoda komppaniaan; 1621 otetut nihdit: Sääminki.
23 Palveluksesta vapautettua miehistöä (vanhoja ja sairaita); 1622-1623 kuolleita.
24 Vuonna 1623 otetut nihdit; Sääminki; K 26: Puumala.
26 kapt Robert Rigartssonin komppania. Ivangorod 18.4.1623. (Karjalaisia).
27 Vuonna 1621 Ruokolahdella otettuja nihtejä.
28 Karanneita.
29 Kuolleita 1622; palveluksesta vapautettua miehistöä (vanhoja ja sairaita).
30 Vuonna 1623 Ruokolahdella otettuja nihtejä.
32 (vas.) Aff Ruokolax Sochn Til Askbrennerijdt:
32 (oik.) kapt Johan Samuelssonin komppania: tiloillaan oleskelleita vanhoja nihtejä, jotka katsastettiin Viipurin linnassa 1.4.1623. (Karjalaisia).
33 Vuonna 1621 otettuja nihtejä.
35 Vuonna 1623 otettuja nihtejä (Viipuri, Koivisto, Säkkijärvi).
38 Karanneita.
39 kapt Jöns Erikssonin komppania: vanhoja nihtejä, jotka katsastettu Viipurin linnassa 1.4.1623. (Karjalaisia).
40 Vuonna 1621 otettuja nihtejä.
42 Vuonna 1623 otettuja nihtejä (Jääski), jotka katsastettu Viipurissa 1.4.1623; K 42 (oik.) Muolaa; K 44 Kivennapa, Uusikirkko; karanneita.
45 karanneita (jatko); kapt Hans Strålmanin komppaniaan Riikaan määrätyt täydennysmiehet 1623 (Jääski, Muolaa, Uusikirkko); K 46 desse äre förordnade til Askbrannerijdt.
57 kapt Simon Langen komppania. Laijss, Narva ja Kaprio 1623 (kymenlaaksolaisia); K 48 Vuonna 1621 Vehkalahdella otettuja nihtejä; K 49 tiloillaan oleskelevat nihdit, jotka tuotava komppaniaan; vanhaa miehistöä; K 51 kuolleita.
51 (oik.) Vuonna 1623 Kymenkartanon läänissä otettuja nihtejä (Lapinjärvi, Elimäki, Vehkalahti, Iitti, Virolahti).
54 kapt Wellam Karrin komppania: aikaisemmin kapt Anders Munckille kuuluneita nihtejä, katsastettu Mikkelin pappilassa 26.3.1623; Rantasalmi.
55 (oik.) Vuonna 1623 otettuja nihtejä, katsastettu Suur-Savossa 26.3.1623; Rantasalmi.
56 (oik.) Tiloillaan olevia nihtejä, jotka ovat sairastuneet tien päällä; Venäjälle karanneet.
57 (oik.) kapt Anders Munckin komppaniaan lähetettyjä nihtejä; desse effter:ne äro förordnat till askabrennerij.
58 Palveluksesta vapautettuja nihtejä (vanhoja ja sairaita).
108 kapt Nils Boijen komppania. Narva 18.4.1623. (Savolaisia).
110 Juvan täydennysmiehet Nils Boijen komppaniaan 1623; 1623 Juvalta otetut nihdit.
116 kapt Hans Bergin komppania (Pien-Savo) 1623.
119 kapt Erik Jönssonin komppania. Narva 1623. (Savolaisia).
167 kapt Lars Urbanssonin komppania (Pähkinälinnan varuskunta). Mikkelin pappila 23.3.1623; Suur-Savo; K 168 Pellosniemi; K 169 Pieksämäki; K 170 täydennysmiehet Erik Jönssonin komppaniaan.
171 kapt Willam Gibbin komppania; Juva ja Pieksämäki; K 172 Juvalta ja Pieksämäeltä 1621 otettuja nihtejä; K 173 vuonna 1623 otettuja nihtejä; Juva; K 174 kapt Nils Boijen komppaniassa sairaana olleet nihdit; Nils Boijen komppaniaan määrätyt täydennysmiehet.
175 vuonna 1623 otettuja nihtejä; Juva.
176 kapt Mårten Erikssonin komppania. Käkisalmi 1623. (Savolaisia).
178 vuonna 1623 Kuopiosta otettuja nihtejä; K 181 nihdeiksi kelpaavat irtolaismiehet; Hans Bergin komppanian täydennysmiehet.

Ruodutusluettelot (Roterings- och utskrivningslängder)

Nide 186

SE/KrA/0025/0/186

Kuva Sisältö
24 Juvan jousi- ja ruodutusluettelo 1629
30 Pellosniemen ruodutusluettelo [1629]
40 Vesulahden ruodutusluettelo [1629]
44 ratsumiesluettelo
45 Pieksämäen ruodutusluettelo [1629]
51 Kuopion ruodutusluettelo [1629]
58 Iisalmen ruodutusluettelo [1629]
60 Joroisten ruodutusluettelo [1629]
65 Rantasalmen ruodutusluettelo [1629]
69 ratsumiesluettelo
71 Säämingin ruodutusluettelo [1629]
79 ratsumiesluettelo
80 Puumalan ruodutusluettelo [1629]
84 ratsumiesluettelo
96 Mäntyharjun ruodutusluettelo 1629
175 Vuonna 1629 kirjoitetut nihdit Savonlinnan läänistä, jotka katsastettiin Porvoossa 12.7.1629 ja lähetettiin Liivinmaalle. (176: Rantasalmi)
177 Vuoden 1628 nihdit Savonlinnan läänistä, jotka lähteneet everstiluutnantin kanssa Liivinmaalle. Porvoo 24.7.1629.
181 Mäntyharjun nihdit 1629, jotka lähetettiin Liivinmaalle
202 Savon nihdit 1629, jotka katsastettiin Porvoossa 12.7.1629.
211 vuonna 1628 kirjoitetut nihdit, jotka katsastettiin Porvoossa 24.7.1629.
220 Mäntyharju
224 Luettelo jalkaväestö kotona ja kentällä olevista sekä karanneista, jotka on kirjoitettu 1628 sekä luettelo aikaisemmin kirjoitetuista nihdeistä, jotka ovat olleet uppiniskaisuuttaan kotonaan ja jotka nyt on paikalla sekä ne, jotka ovat lähettäneet kentälle palkkamiehensä (3.3.1629); Vesulahti.
225 Pellosniemi
226 Pieksämäki
227 Juva
228 Iisalmi
229 Kuopio
230 Rantasalmi
231 Sääminki
232 Puumala
259 Tarkastusrulla kaikista nihdeistä, jotka kirjoitettu vv. 1627-1631; Rantasalmi [1627 kirjoitetut]
261 Rantasalmi (1628)
262 Rantasalmi (1629), (1630)
263 Puumala [1627], (1628)
264 Puumala (1629), (1630)
265 Haapalan kappelikunta 1627
266 Haapalan kappelikunta 1628, 1629
267 Haapalan kappelikunta 1630, Sääminki 1627
270 Juva [1627]
279 Joroinen 1629
280 Pellosniemi 1627
284 Vesulahti [vuosi?]
301 uudet nihdit 1631, Rantasalmi
302 Puumala, Haapalan kappelikunta
303 Sääminki, Juva
304 Joroinen, Vesulahti
305 Pellosniemi
306 Pieksämäki
307 Iisalmi, Tavinsalmi
316 uudet nihdit 1633, Mäntyharju
317 Pellosniemi, Pieksämäki
318 Juva, Joroinen, Iisalmi
319 Kuopio, Rantasalmi
320 Puumala, Sääminki
322 Säämingin katselmusrulla sekä uudet että vanhat nihdit vuoteen 1630 [ennen 1626, 1626, 1627...]
335 Puumalan nihdit (ennen 1626, 1626, 1627...)
339 Rantasalmen nihdit (ennen 1626, 1626...)
344 Kuopion nihdit (sama kuvio)
349 Uudet nihdit 1627, Kuopio
350 Iisalmi
351 uudet nihdit 1629 Kuopio
352 Iisalmi
353 Hans Berghin komppanian katselmusluettelo, Kuopio (ennen 1626, 1626, 1627...)
363 Pieksämäki (sama kuvio)
369 Juva (sama kuvio)
377 Mikkeli (sama kuvio)
387 vuoden 1629 nihdit, Rantasalmi
388 Kuopio, Iisalmi
389 Juva, Pellosniemi
390 Vesulahti, Pieksämäki
391 Joroinen
393 uudet nihdit 1630, Juva
394 Vesulahti
395 Pellosniemi
396 Pieksämäki
397 Joroinen, Kuopio
398 Iisalmi, Rantasalmi
399 Puumala
400 Sääminki
401 vuoden 1630 (2.4.1630) nihdit: Puumala, Sääminki
402 Rantasalmi
403 Kuopio, Iisalmi
404 Juva, Pieksämäki
406 Joroinen, Vesulahti
407 Pellosniemi
452 Bij Rulla, Juva 1621-
453 Joroinen 1621-
454 Pieksämäki 1621-
457 Vesulahti
459 Kuopio 1621-
467 Sääminki
469 Puumala
485 extract på de soldater, som uthi commissariens Månss Mårtenssons Palms och krigz camarerarens Abraham Stensons förseglade rulla finnes, deraf ingen hwarken nembden, presten eller lendzmannen, så och krigzfålcket wille wetha, om de någon tidh warith hafwe, eller icke: heller hwar de numehra äre. Juva
486 Joroinen, Pieksämäki, Vesulahti, Pellosniemi, Kuopio
488 Iisalmi, Rantasalmi, Sääminki
489 Puumala
493 extract opå de soldater, som uthi comissariens Måns Mårtenssons Palms och krigz cammererarens Abraham Stenssons Rulla införde finnes, huilcke sedhermehra till cronones tienst uthdragne så och der som annorstedes dödh blifwenne är: Juva
494 Joroinen, Pieksämäki
495 Vesulahti
496 Pellosniemi
497 Kuopio
499 Iisalmi, Rantasalmi
501 Sääminki
522 Säämingin vanhat nihdit jotka olleet katselmuksessa
526 Puumala
528 Kuopio
533 Rantasalmi

Nide 188

SE/KrA/0025/0/188

Kuva Sisältö
121 Kuopio, båga lengd 1638
127 Kuopio irtolaiset + yli 60 v
128 Iisalmi jousiluettelo 1638
132 Rantasalmi, manttaaliluettelo
140 Joroisten jousiluettelo 1638
145 Puumala, jousiluettelo 1638
150 Sulkavan jousiluettelo 1638
154 Säämingin jousiluettelo 1638
164 Pieksämäen jousiluettelo 1638
171 Juvan jousiluettelo 1638
181 Mikkelin jousiluettelo 1638
195 Mäntyharjun jousiluettelo 1638
245 Mäntyharjun jousiluettelo (Lappeen puoli) 1638
287 vastakirjoitettuja nihtejä 1637: Mäntyharju, Vesulahti, Pellosniemi (289: Rantasalmi)
295 nihdeiksi kirjoitetut irtolaiset
297 Mäntyharju ruodutusluettelo 1637
298 Vesulahden ruodutusluettelo [1637]
300 Pellosniemen ruodutusluettelo [1637]
305 Pieksämäen ruodutusluettelo [1637]
309 Juvan ruodutusluettelo [1637]; kuva 313 Joroinen; kuva 316 Pieksänmaa
321 Kuopion ruodutusluettelo [1637]
327 Iisalmen ruodutusluettelo [1637]
330 Rantasalmen ruodutusluettelo 6.3.1637
336 Puumalan ruodutusluettelo [1637]
339 Säämingin ruodutusluettelo [1637]
416 Mäntyharjun ruodutusluettelo (Lappeen puoli) 1639
446 Mäntyharjun ruodutusluettelo (Savon puoli) [1639]
450 Vesulahden ruodutusluettelo [1639]
452 Juvan ruodutusluettelo [1639]
455 Joroisten ruodutusluettelo [1639]
457 Pieksämän ruodutusluettelo [1639]
461 Rantasalmen ruodutusluettelo [1639]
465 Iisalmen ruodutusluettelo 1639
468 Kuopion ruodutusluettelo [1639]
473 Puumalan ruodutusluettelo [1639]
475 Säämingin ruodutusluettelo [1639]

Nide 189

SE/KrA/0025/0/189

Kuva Sisältö
6 Puumalan ruodutusluettelo 1640
8 Säämingin ruodutusluettelo [1640]
13 Rantasalmen ruodutusluettelo [1640]
17 Iisalmen ruodutusluettelo [1640]
19 Kuopion ruodutusluettelo [1640]
23 Joroisten ruodutusluettelo [1640]
28 Juvan ruodutusluettelo [1640]
30 Pellosniemen ruodutusluettelo [1640]
34 Vesulahden ruodutusluettelo [1640]
65 Puumalan manttaaliluettelo 1640
69 Sulkavan manttaaliluettelo 1640
73 Säämingin jousi- eli manttaliluettelo 1640
83 Rantasalmen manttaliluettelo [1640]
93 Iisalmen jousiluettelo 1640
97 Kuopion jousiluettelo 1640
103 Leppävirran manttaalirulla 1640
107 Joroisten jousiluettelo 1640
112 Pieksämän jousiluettelo 1640
117 Juvan manttaaliluettelo 1640
127 Mikkelin jousiluettelo 1640 (133: Vesulahden pitäjää)
135 Vesulahden jousiluettelo 1640
138 Mäntyharjun manttaaliluettelo (Savo) 1640
142 Mäntyharjun manttaaliluettelo (Lappee) 1640
266 Rälssitalonpojat, Pitkälahden neljännes, Seppälän kymmenys 1638
269 Rälssitalonpojat, Koikkalan neljännes 163[-]
270 Rälssitalonpojat, Rantasalmi, Remekselä 1639
307 Uudet nihdit 1642: Puumala, Sulkava, Sääminki
308 Uudet nihdit 1642: Sääminki, Rantasalmi, Leppävirta
309 Uudet nihdit 1642: Kuopio
310 Uudet nihdit 1642: Joroinen, Juva
311 Uudet nihdit 1642: Pieksämä, Mikkeli, Mäntyharju, Vesulahti
313 Pietari Brahen rälssitalonpojat Suur-Savossa 1642
316 Rälssitalonpojat Pitkälahden neljänneksessä 1642
320 Jacob Nassokinin rälssitalonpojat [1642]
321 Hans Wrangelin rälssitalonpojat Pellosniemellä 1642
323 Magnus von der Pålenin rälssitalonpojat Vesulahdessa 1642
329 Puumalan ruodutusluettelo 1642
330 Sulkavan kappelikunnan ruodutusluettelo [1642]
331 Säämingin ruodutusluettelo [1642]
336 Rantasalmen ruodutusluettelo [1642]
340 Leppävirran ruodutusluettelo [1642]
343 Kuopion ruodutusluettelo [1642]
346 Iisalmen ruodutusluettelo [1642]
349 Joroisten ruodutusluettelo [1642]
352 Juvan ruodutusluettelo [1642]
354 Pieksämän ruodutusluettelo [1642]
358 Mikkelin ruodutusluettelo [1642]
360 Mäntyharjun ruodutusluettelo [1642]
361 Vesulahden ruodutusluettelo [1642]
408 Mäntyharjun manttaaliluettelo (Lappee) 1642
475 Mäntyharju
493 ruodutetut nihdit 1642 Mäntyharju
542 Sulkavan ruodutusluettelo 1643
544 Puumalan ruodutusluettelo [1643]
545 Säämingin ruodutusluettelo [1643]
550 Rantasalmen ruodutusluettelo [1643]
554 Iisalmen ruodutusluettelo [1643]
556 Kuopion ruodutusluettelo [1643]
560 Leppävirran ruodutusluettelo [1643]
563 Joroisten ruodutusluettelo [1643]
566 Pieksämäen ruodutusluettelo [1643]
570 Juvan ruodutusluettelo [1643]
572 Pellosniemen ruodutusluettelo [1643]
576 Pien-Savon uudet nihdit 1643: Sulkava, Puumala, Sääminki
577 Pien-Savon uudet nihdit 1643: Sääminki, Rantasalmi, Iisalmi, Kuopio
578 Pien-Savon uudet nihdit 1643: Kuopio, Leppävirta, Joroinen, Pieksämäki
579 Pien-Savon uudet nihdit 1643: Pieksämäki, Juva, Pellosniemi, Mäntyharju, Vesulahti
580 Pien-Savon uudet nihdit 1643: Sulkava, Puumala, Sääminki etc. (sama kuin edellä?)

Nide 190

SE/KrA/0025/0/190

Kuva Sisältö
8 uudet nihdit 1644, Rantasalmi, Iisalmi
9 uudet nihdit 1644, Kuopio, Leppävirta
10 uudet nihdit 1644 Joroinen, Sääminki, Kerimäki, Sulkava
11 uudet nihdit 1644 Puumala, Juva, Pieksämäki, Vesulahti, Mäntyharju, Pellosniemi
12 ruodutusluettelo 1644, Rantasalmi
16 ruodutusluettelo 1644, Iisalmi
19 ruodutusluettelo 1644, Kuopio
23 ruodutusluettelo 1644, Leppävirta
26 ruodutusluettelo 1644, Joroinen
28 ruodutusluettelo 1644, Sääminki
31 ruodutusluettelo 1644, Kerimäki
34 ruodutusluettelo 1644, Sulkava
35 ruodutusluettelo 1644, Puumala
36 ruodutusluettelo 1644, Juva
38 ruodutusluettelo 1644, Pieksämäki
42 ruodutusluettelo 1644, Vesulahti
43 ruodutusluettelo 1644, Mäntyharju
50 Mäntyharju
60 Extract opå knechtarne i Nyslåtz lähn anno 1647 utskreffne. Skatte och crono knechtar.
64 uloskirjoitus- ja ruodutusrulla 1647, Puumala
65 Sulkava
66 Sääminki
68 Kerimäki
71 Rantasalmi
74 Joroinen
77 Pieksämäki
83 Mikkeli
85 Leppävirta
87 Kuopio
91 Iisalmi
94 Rooterningz och utskriffningz rulla opå ryttare knechtarne af deras öfriga hemman, så och andra stånds persohners, som ifrån bondeståndet uthi hennes kongl. maj:ts oss deröfwer nådigst medgifne instruction exigerade ähre. Puumala, Sulkava, Sääminki, Kerimäki
95 Rantasalmi, Joroinen
96 Juva, Mikkeli
97 Savonlinnan läänin pappiloiden ruodutus 1647
98 Roteringz och utskriffningz rulla öfwer ridderskapetz och adelens frelsse bönder i Nyslåtz lähn 1647. (kuva 111 Leppävirta)
112 Luettelo niistä, jotka ovat olleet poissa väenotosta 1647 (115 Leppävirta)
149 Mäntyharju 1647
205 Mäntyharjun ruodutusluettelo 1648

Nide 191

SE/KrA/0025/0/191

Kuva Sisältö
8 Extract opå knechterna aff Nyslåtz lähn pro anno 1648 uthnämbde. Puumala, Sulkava, Sääminki, Kerimäki.
9 Rantasalmi, Joroinen
10 Pieksämäki, Juva
11 Vesulahti, Iisalmi, Kuopio
12 Leppävirta, ratsumiesnihdit
14 Ruodutusluettelo 1648, Puumala
15 Sulkava
16 Sääminki
18 Kerimäki
20 Rantasalmi
23 Joroinen
25 Pieksämäki
28 Juva
30 Vesulahti
32 Pellosniemi, Iisalmi
35 Kuopio
39 Leppävirta
42 Ratsumiesrulla: Puumala, Sulkava
43 Sääminki, Kerimäki, Rantasalmi
44 Joroinen, Juva
46 Vesulahti
47 rälssitalonpojat 1648, (59 Leppävirta)
60 luettelo niistä jotka 1648 olleet poissa väenotosta (63 Kuopio)
68 Extract oppå knechterne aff Nyslåtz lähn för åhr 1648 (71 Kuopio)
74 ruodutusluettelo 1648 Puumala
75 Sulkava
76 Sääminki
78 Kerimäki
81 Rantasalmi
85 Joroinen
87 Pieksämäki
91 Juva
93 Vesulahti
94 Pellosniemi
95 Iisalmi
99 Kuopio
103 Leppävirta
105 ratsumiesten ruodutus
110 rälssitalonpoikien luettelo (123 Leppävirta)
125 luettelo niistä jotka 1648 olleet luvatta poissa väenotosta
135 Längdh oppå dem som hafwa efter hennes kongl. maj. instructions och richz dagz besluths lydelse löst sigh ifrå knechte skrifningen medh penningar uthi Nyia slåtz lähn för åhr 1649. Rantasalmi (138 Leppävirta)
147 Savonlinnan läänin nihdit pitäjittäin 1649
150 Ruodutusluettelo 1649, Rantasalmi
153 Joroinen
155 Pieksämäki
158 Leppävirta
161 Kuopio
163 Iisalmi
166 Puumala, Sulkava, Sääminki
167 Kerimäki
168 Juva
170 Vesulahti, Pellosniemi
173 luettelo rälssitalonpojista (182 Leppävirta)
183 luettelo niistä jotka olleet luvatta pois väenotosta 1649

Nide 192

SE/KrA/0025/0/192

Kuva Sisältö
21 Ruodutusluettelo 1653: Puumala
22 Kerimäki
24 Sääminki
25 Rantasalmi
27 Joroinen
28 Pieksämäki
30 Vesulahti
31 Pellosniemi, Juva
39 Ratsumiesten liikaväki
44 Rakuunain liikaväki
67 Per Brahen talonpojat Brahenlinnan läänissä
72 Hans Wachtmeisterin talonpojat Leppävirralla
75 Gustav von der Påhlenin talonpojat Pieksämäellä
76 Rikhard Magnus von der Påhlenin talonpojat Pieksämäellä
78 Klas Johan Baranoffin talonpojat Pellosniemellä
81 Rälssitalonpoikia: Pieksämäki
82 Rälssitalonpoikia: Pieksämäki, Rantasalmi, Iisalmi, Sääminki
83 Rälssitalonpoikia: Rantasalmi, Juva, Joroinen, Vesulahti
84 Rälssitalonpoikia: Juva, Puumala, Joroinen, Vesulahti, Kerimäki
85 Rälssitalonpoikia: Kerimäki, Sääminki, Vesulahti, Pellosniemi, Leppävirta
87 Irtolaisia: Savonlinnan lääni
89 Rulla 1653 otetuista nihdeistä: Puumala, Sulkava
90 Kerimäki, Sääminki, Rantasalmi, Joroinen, Pieksämäki, Vesulahti, Pellosniemi, Juva
91 Nihdit jotka ratsumiesten tulee luovuttaa ylimääräisestä väestään
91 Nihdit jotka rakuunain tulee luovuttaa ylimääräisestä väestään
94 Rälssinihdit: Savon pitäjiä
96 Sotaväkeen kirjoitetut irtolaiset: Savon pitäjiä
113 Vuonna 1654 otetut nihdit: Puumala
114 Kerimäki
116 Sääminki
117 Joroinen
118 Rantasalmi
120 Pieksämäki
122 Vesulahti
123 Juva
130 Ratsumiesten ruodutettu liikaväki: Savonlinnan lääni
134 Rakuunain ruodutettu liikaväki: Savon pitäjiä
153 Aatelin ruodutetut rälssitalonpojat: Savon pitäjiä
161 Ruodutetut rälssitalonpojat: Savonlinnan lääni
178 Hans Wachtmeisterin talonpojat Leppävirralla
182 Rulla vuonna 1652 kirjoitetuista nihdeistä: Savonlinnan lääni
184 Ratsumiehiltä otetut nihdit 1652: Savonlinnan lääni
186 Ruodutetut rälssitalonpojat: Savonlinnan lääni
187 Ruodutetut irtolaiset: Viipuri ja Savonlinna
194 Vuonna 1655 otetut nihdit: Savonlinnan lääni
197 Rälssitalonpojista otetut nihdit: Savon pitäjiä
198 Ruodutetut irtolaiset: Viipuri ja Savonlinna
211 Ruodutusluettelo 1655: Kerimäki
212 Sääminki
213 Sulkava
214 Joroinen
215 Rantasalmi
216 Puumala
217 Pieksämäki
219 Vesulahti
220 Pellosniemi, Juva
223 Ratsumiesten ruodutettu liikaväki: Savon pitäjiä
247 Rälssitalonpoikien ruodutus: Savonlinnan lääni
250 Hans Wachtmeisterin talonpojat Leppävirralla
296 Irtolaisia: Savon pitäjiä
309 Rälssitalonpoikien ruodutus 1656: Savon pitäjiä
314 Hans Wachtmeisterin talonpojat Leppävirralla
345 Luettelo 1656 kirjoitetuista nihdeistä: Savon pitäjiä
346 Nihdit ja ratsumiehet: Savon pitäjiä
347 Rälssinihdit: Savon pitäjiä

Nide 1

SE/KrA/0025/0/1

Kuva Sisältö
991 Ruodutusluettelo 1653 Viipurin ja Savonlinnan lääni
1005 Savonlinnan lääni: Puumala
1006 Kerimäki
1009 Rantasalmi
1011 Joroinen
1012 Pieksämäki
1015 Pellosniemi, Juva
1017 Ratsumiesten ruodutettu liikaväki: Kyminkartanon lääni
1023 Savonlinnan lääni
1028 Rälssitalonpojat
1055 Leppävirta
1059 Pieksämäki, Mikkeli
1060 Pieksämäki
1061 Mikkeli, Pellosniemi
1063 Juva, Puumala
1064 Pieksämäki
1066 Rantasalmi, Pieksämäki, Sulkava, Iisalmi, Sääminki
1067 Rantasalmi, Juva, Joroinen, Vesulahti
1068 Puumala, Juva, Joroinen, Vesulahti, Kerimäki
1069 Sääminki, Vesulahti, Pellosniemi, Leppävirta
1070 Vuonna 1653 otetut nihdit
1071 Savonlinnan lääni
1073 Ratsumiesten liikaväen nihtejä
1074 Rälssin nihtejä
1075 Leppävirta
1076 Pieksämäki, Mikkeli, Pellosniemi, Juva, Puumala, Rantasalmi; Ruodutettuja irtolaisia
1077 Savonlinnan lääni

© Jens Nilsson 2023