AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1038

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon jääkärijoukko

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1038

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1038

Joukko-osasto: Savolax fotjägarregemente

Vuodet: 1804-06

Pääkatselmus 1804 Generalmunster 1804

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1804 (Generalmunster 1804) 4
Hakemisto (Register) 5
Rykmentin esikunta (Stab) 6
Kerimäen komppania (Kärimäki Compagnie) 10
Sulkavan komppania (Premjer Majorens Sulkava Compagnie) 29
Ristiinan komppania (Christina Compagnie) 55
Mäntyharjun komppania (Menduharju Compagnie) 73
Joroisten komppania (Jorois Compagnie) 92
Rantasalmen komppania (Randasalmi Kompani) 113

Pääkatselmus 1806 Generalmunster 1806

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1806 (Generalmunster 1806) 154
Tykistökomppania (Artillerie Compagnie) 155
Hakemisto (Register) 184
Esikunta (Staben) 185
Kerimäen komppania (Lif eller Kärimäki Compagnie) 189
Sulkavan komppania (Premier Majorens Sulkava Compagnie) 216
Ristiinan komppania (Secund Majorens Christina Compagnie) 241
Rantasalmen komppania (Secund Majorens Randasalmi Compagnie) 271
Maaningan komppania (Maninga Compagnie) 311
Mäntyharjun komppania (Menduharju Compagnie) 353
Hirvensalmen komppania (Hirfvensalmi Kompanie) 382
Leppävirran komppania (Läppävirta Compagnie) 407


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<

© Väinö Holopainen 2023