AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1042

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon rykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1042

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1042

Joukko-osasto: Savolax lätta infanteriregemente

Vuodet: 1775-1778

Pääkatselmus 1775 Generalmunster 1775

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1775 (Generalmunster 1775) 5
Sisällysluettelo (Register) 7
Rykmentin esikunta (Regements staben) 8
Henkikomppania (Lif Compagniet) 13
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutenantens Compagnie) 57
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 112
Iisalmen komppania (Second Majorens Idensalmi Compagnie) 152
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 194
Puumalan komppania (Pumala Compagniet) 251
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 279
Pieksämäen komppania (Piexemäki Compagnie) 325

Pääkatselmus 1778 Generalmunster 1778

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1778 (Generalmunster 1778) 381
Rykmentin esikunta (Regements staben) 384
Henkikomppania (Lif Compagnie) 388
Majurin komppania (Primier Majorens Compagnie) 407
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 432
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 458
Pieksämäen komppania (Piexemäki Compagnie) 481
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 506
Iisalmen komppania (Idensalmi Compagnie) 528
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 552


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023