AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1044

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon rykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1044

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1044

Joukko-osasto: Savolax lätta infanteriregemente

Vuodet: 1789-90

Pääkatselmus 1789 Generalmunster 1789

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1789 (Generalmunster 1789) 6
Rykmentin esikunta (Regements staben) 6
Henkikomppania (Lif Compagnie) 11
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 32
Majurin komppania (Premier Majorens Compagnie) 48
Iisalmen komppania (Second Majorens Idensalmi Compagnie) 66
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 89
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 108
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 127
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 148

Täydennysmiehet 1789 Wargering 1789

Sisältö Alkaen kuvasta
Täydennysmiehet 1789 (Wargering 1789) 172
Henkikomppania (Lif Compagnie) 173
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 185
Majurin komppania (Primier Majorens Compagnie) 192
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 205
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 214
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 221

Tykistö 1789 Artillerie 1789

Sisältö Alkaen kuvasta
Tykistö 1789 (Artillerie 1789) 230
Tykistö (Artillerie) 231

Pääkatselmus 1790 Generalmunster 1790

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1790 (Generalmunster 1790) 239
Pieksämäen komppania (Piexemäki Compagnie) 240
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 259
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 285
Puumalan komppania (Secund Majorns Pumala Compagnie) 304
Tykistökomppania (Artillerie Compagnie) 333
Rykmentin esikunta (Regement Staben) 343
Henkikomppania (Lif Compagnie) 349
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 376
Majurin komppania (Primier Majorns Compagnie) 394
Iisalmen komppania (Second Majorens Idensalmi Compagnie) 416
Pieksämäen komppania (Piexemäki Compagnie) 442
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 465
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 491
Puumalan komppania (Secund Majorns Pumala Compagnie) 510
Tykistökomppania (Artillerie Compagnie) 537


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023