AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1099

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1099

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1099

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1685-1712

Pääkatselmus 1685 Generalmunster 1685

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1685 (Generalmunster 1685) 5
Henkikomppania (Lijf Compagnie) 6
Sotilasmaakirja (Jordelen) 37
Everstiluutnantin komppania (Öfwersteleut:n Compagnie) 49
Sotilasmaakirja (Jordelen) 78
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 86
Sotilasmaakirja (Jordelen) 120
Gustaff Rebbinderin komppania (Gustaff Rebbinders Compagnie) 131
Sotilasmaakirja (Jordelen) 161
Axell Creutzin komppania (Axell Creutz Compagnie) 170
Sotilasmaakirja (Jordelen) 198
Bärendt Bröönin komppania (Bärendt Brööns Compagnie) 211
Sotilasmaakirja (Jordelen) 241
Georg Johan Köhlersin komppania (Georg Johan Köhlers Compagnie) 250
Sotilasmaakirja (Jordelen) 287
Herman Johan von Burghausenin komppania (Herman Johan von Burghausens Compagnie) 297
Sotilasmaakirja (Jordehlen) 323
Esikunta katselmus ja maakirja (Staben munster och jorde book) 331

Pääkatselmus 1712 Generalmunster 1712

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1712 (Generalmunster 1712) 352
Henkikomppania (Lijff Compagniet) 353
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutnantens Compagnie) 382
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 409
Thomas Åmanin komppania (Thomas Åmans Compagnie) 427
Nils Freudenfeldtin komppania (Nicolaus Freudenfeltz Compagnie) 450
Erik Rökmanin komppania (Erich Röchmans Compagnie) 472
Georg Fredrik von Brandenburgin komppania (Georg Fredrich von Brandenburgz Compagnie) 493
Frans Evolt von Knorringin komppania (Frans Evolt von Knorringz Compangie) 508


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje>

© Väinö Holopainen 2023