AlkuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1100

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1100

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1100

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1713

Pääkatselmus 1713 Generalmunster 1713

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1713 (Generalmunster 1713) 6
Esikunta (Staben) 7
Henkikomppania (Lijff Compagnie) 8
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutnantens Compagnie) 40
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 74
Erik Rökmanin komppania (Erich Rööckmans Compagnie) 102
Hans Erik Soldanin komppania (Hans Erich Soldans Compagnie) 133
Nils Freudenfeldtin komppania (Nils Freudenfeldtz Compagnie) 169
Georg Fredrik von Brandenburgin komppania (Georgh Fred: v. Brandenburgz Compagnie) 201
Frans Evolt von Knorringin komppania (Knorringz Compagnie) 228


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2021