AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1106

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1106

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1106

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1783-1795

Pääkatselmus 1783 Generalmunster 1783

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1783 (Generalmunster 1783) 6
Värvätty eskadroona (Värfvade Esquadron) 6

Pääkatselmus 1785 Generalmunster 1785

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1785 (Generalmunster 1785) 24
Esikunta (Staben) 25
1. Majurin eskadroonan esikunta (Staben för Premier Majorens Esqvadron) 29
Alempi Savon komppania (Nedre Savolax Compagnie) 32
Ylempi Savon komppania (Öfre Savolax Compagnie) 60
Kymin komppania (Kymmenegårds Compagnie) 96

Pääkatselmus 1795 Generalmunster 1795

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1795 (Generalmunster 1795) 123
Esikunta (Staben) 126
Alempi Savon komppania (Nedre Savolax Compagnie) 129
Ylempi Savon komppania (Öfre Savolax Compagnie) 157


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023