AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0450/FI/214

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon rykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0450/FI/214

Arkisto: Rullor 1724-

Lähdekoodi: SE/KrA/0450/FI/214

Joukko-osasto: Savolax lätta infanteriregemente

Vuodet: 1788-1809

Tarkastus- ja hylkäyskatselmus 1809 Besigtnings och Kassations Mönster 1809

Sisältö Alkaen kuvasta
Tarkastus- ja hylkäyskatselmus 1809 (Besigtnings och Kassations Mönster 1809) 6
1. Kenttäpataljoonan 1. komppania (1:a Fält Bataillon 2:a Comp:) 6
Henkikomppania (Lif Kompani) 9
Majurin komppania (Majorens Kompani) 13
1. Kenttäpataljoonan 2. komppania (1:a Fält Bataillon 2:a Comp:) 23
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenants Compagnie) 26
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 28
1. Kenttäpataljoonan 3. komppania (1:a Fält Bataillon 3:a Comp:) 38
Kuopion komppania (Kuopio Compagnie) 40
Iisalmen komppania (Idensalmi Compagnie) 46
1. Kenttäpataljoonan 4. komppania (1:a Fält Bataillon 4:a Comp:) 59
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 60
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 63

Tarkastus- ja hylkäyskatselmus 1809 Besigtnings och Cassations Mönster 1809

Sisältö Alkaen kuvasta
Tarkastus- ja hylkäyskatselmus 1809 (Besigtnings och Cassations Mönster 1809) 77
1. Kenttäpataljoonan 4. komppania (1:a Fält Bataillon 4:a Comp:) 77
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 79
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 81

Rautalammin pataljoona 1788 Rautalambi Bataljon 1788

Sisältö Alkaen kuvasta
Rautalammin pataljoona 1788 (Rautalambi Bataljon 1788) 87

Rautalammin pataljoona 1797 Rautalambi Bataljon 1797

Sisältö Alkaen kuvasta
Rautalammin pataljoona 1797 (Rautalambi Bataljon 1797) 96

Savon jääkärirykmentti Savolax Fot Jägare Regement

Sisältö Alkaen kuvasta
Savon jääkärirykmentti (Savolax Fot Jägare Regement) 107

Katselmus 1809 Afmönstring 1809

Sisältö Alkaen kuvasta
Katselmus 1809 (Afmönstring 1809) 190
1. Kenttäpataljoonan 1. komppania (1:a Fält Bataillon 2:a Comp:) 190
Henkikomppania (Lif Kompani) 195
Majurin komppania (Majorens Kompani) 198
1. Kenttäpataljoonan 2. komppania (1:a Fält Bataillon 2:a Comp:) 208
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenants Compagnie) 211
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 214
1. Kenttäpataljoonan 3. komppania (1:a Fält Bataillon 3:a Comp:) 226
Kuopion komppania (Kuopio Compagnie) 228
Iisalmen komppania (Idensalmi Compagnie) 232
1. Kenttäpataljoonan 4. komppania (1:a Fält Bataillon 4:a Comp:) 242
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 244
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 245

Saatavia 1809 Innestående fordringar 1809

Sisältö Alkaen kuvasta
Saatavia 1809 (Innestående fordringar 1809) 256
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 258
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 258


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<

© Väinö Holopainen 2023