AloitussivuSavon rykmentti → Länsi-Götanmaan miehet

Länsi-Götanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä

Tämä tilapäinen joukko-osasto perustettiin Suuren Pohjan sodan aikana ja lakkautettiin vuonna 1721. Kolmikas tarkoittaa että kolme ruotua yhdessä varustaa yhden ylimääräisen sotilaan, viisikässotilaan takana on vastaavasti viisi ruotua. Nämä olivat siis ylimääräisiä miehiä sen lisäksi että kukin ruotu varustaa normaalisti yhden miehen. Rykmentin katselmuksia on vuosille 1708, 1710, 1715, 1719, 1720 ja 1721. Huomioi että osa komppanioista on nimetty senhetkisen päällikön mukaaan.

Uudenkaupungin rauhan jälkeen rykmentti lakkautettiin. Palveluksesta vapautettiin sellaiset joilla oli maatila viljeltävänä, samoin yli-ikäiset ja muuten sotaväkeen kelpaamattomat. Loput miehistä siirrettiin Suomeen täydentämään sodassa kärsineitä joukko-osastoja, 1/3 miehistä Porin rykmenttiin ja 2/3 miehistä Savon rykmenttiin.

Lisää tietoa miehistön siirrosta on täällä Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721

Myöhemmin osa miehistä sai luvan palata Ruotsiin.

Rykmentin viimeinen katselmus 19.9.1721

Tarkista nimien oikeinkirjoitus ja sotilaiden muut tiedot skannatuista kuvista.


Lähde: SVAR Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1625 (1721)

Komppania Kompani Alkaen kuvasta Komentaa Lewenhaupt
1. Henkikomppania Lijf compagnie 10 Diedrik Johan von Löwenstern sivu 431
2. Everstiluutnantin komppania Öwerste lieutenantens compagnie 40 Johan Didrik Yxkull sivu 786
3. Majurin komppania Majorens compagnie 73 Christoffer Adam Steb sivu 657
4. Ratsumestari Schulten komppania Schultz compagnie 113 Berthold Philip von Schulte sivu 609
5. Ratsumestari Fikenbohmin komppania Fikenbohms compagnie 144 Börje Fikenbohm sivu 195
6. Ratsumestari von Kathenin komppania Kathens compagnie 175 Ernst Ludvig Martin von Kathen sivu 335
7. Ratsumestari Löwenhultin komppania Löwenhultz compagnie 213 Johan Adolf Löwenhult sivu 431
8. Ratsumestari von Krüdenerin komppania Krudeners compagnie 244 Valentin Johan von Krüdener sivu 364

1. Henkikomppania

AlkuunSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Sven Trast afskied 27.7.1721
corp 2 Håkan Bergh begär afskied
corp 3 Staphan Ekskiöld afskied 28.9.1720
1 Sven Dufva 28 12 intet PORI
2 Pehr Knape 42 19 får afskied intet
3 Olof Specke 31 12 intet PORI
4 Anders Morijn 37 14 1/2 intet PoriPORI
5 Pehr Billing 37 3 1/2 intet
6 Oluf Skumpe 24 3 1/2 1/2 hemman Savo
7 Alguth Falck 26 3 intet PORI
8 Pehr Abborre 40 19 intet
9 Nils Lund 42 14 får afskied intet
10 Håkan Bram 36 18 1/8 hemman
11 Sven Lastberg 25 6 får afskied intet
12 Oluf Fägerberg 27 8 intet PORI
13 Anders Lustigh afskied 13.9.1720
14 Anders Ram 34 12 intet PORI
15 Lars Aspegren 43 18 1/8 hemman
16 Sven Wall 46 18 intet PORI
17 Anders Falk 46 18 intet 1723 Savo
18 Töress Gesslingh 43 17 1/4 hemman
19 Sven Skough 42 17 får afskied intet
20 Anders Gröningh afskied 13.9.1720
21 Sven Kinbergh 38 16 1/8 hemman
22 Jonas Fiällbergh 42 19 1/8 hemman
23 Anders Kieman 28 9 intet PORI
24 Johan Wessenten 41 12 får afskied intet
25 Joen Tisstell 35 12 intet 1723 Savo
26 Anders Ragg 35 12 sjuk intet
27 Gabriel Wijpa 43 17 får afskied intet
28 Pehr Eneqvist 55 20 sjuk 1/8 hemman
29 Anders Lilja 24 4 intet 1723 Savo
30 Pehr Giöthbergh 26 8 intet 1723 Savo
31 Pehr Menlöss 41 19 intet
32 Torbiörn Falck 42 19 1/8 hemman
33 Hans Lundh 36 10 intet 1723
34 Sven Wallenbergh 26 1 3/4 intet 1723 Savo
35 Johan Westerholm 24 3 ledig intet
36 Jöns Backman 22 3/4 approberat 13.9.1720 intet 1723 Savo
37 Petter Bergh 38 3 intet
38 Sven Söderbergh 34 6 1/3 intet PORI
39 Gabriel Gahm 28 3 1/2 hemman
40 Joen Frisck 36 3 intet PORI
41 Joen Söderbergh 26 1 3/4 får afskied intet Savo
42 Jonas Wallenbergh 23 1 3/4 får afskied intet
43 Lars Hagman 45 10 1/4 hemman
44 Jonas Dwargh 49 17 intet 1723
45 Erick Falck 35 12 intet 1723 Savo
46 Jonas Holm 29 9 intet
47 Lars Simbergh 46 3 intet
48 Nils Hassell 44 19 intet 1723 Savo
49 Olof Lundbergh 31 10 intet Pori
50 Lars Fuchs 45 20 1/8 hemman
52 Anders Hassbergh 49 19 intet Savo
53 Lars Klosterbergh 48 19 intet
54 Arvid Kiällbergh 49 19 får afskied intet
55 Anders Stare 49 19 1/4 hemman
56 Lars Lindgren 49 21 1/2 hemman
57 Lars Lundbergh 48 19 sjuk intet
58 Nils Hernström 51 21 1/8 hemman
59 Anders Funcke 51 21 intet PORI
60 Olof Rase 41 17 får afskied intet
61 Anders Enebergh 47 17 sjuk intet
62 Håkan Kinbergh afskied 13.9.1720
63 Nils Bredbergh 35 5 intet
64 Sven Bergh 36 17 intet PORI
65 Anders Svahn 43 20 intet PORI
66 Hindrick Biörn 19 godkännt PORI
67 Thore Nyman 49 18 intet PORI
68 Anders Aple 30 18 intet PORI
69 Jonas Ekebergh afskied 12.5.1721
70 Carl Haggren afskied 13.9.1720
71 Håkan Tahlberg 43 19 får afskied intet
72 Erick Luth 49 19 intet 1723 PORI
73 Diure Lindberg 49 18 1/4 hemman
74 Erick Biörnberg 43 18 intet PORI
75 Nils Tahlbohm 47 18 intet PORI
76 Joen Giöhlberg 46 18 sjuk 1/4 hemman
77 Olof Giöpa 48 4 får afskied intet
78 Måns Hasselberg 49 3 1/2 hemman
79 Nils Springberg 24 5 ledig intet
80 Anders Klafman 25 3 intet
81 Bengt Tisselgren 23 4 intet
82 Sven Dahlberg afskied 2.9.1721
83 Anders Bockgren 25 4 intet 1723 Savo
84 Bengt Frisk 23 3 intet 1723 Savo
85 Erick Lustigh 32 9 intet
86 Jonas Lindh 47 21 1/3 hemman
87 Lars Skarbergh 42 14 intet
88 Anders Troberg 30 17 intet 1723 SavoPORI
89 Pehr Biörkman 42 18 1/4 hemman
90 Niclas Holm afskied 13.9.1720
91 Anders Brenbergh 43 18 intet 1723 Savo
92 Johan Malm 22 6 intet
93 Carl Apellbergh 32 16 intet 1723 Savo
94 Lars Kåhllbergh 43 18 intet
95 Lars Barck 47 18 1/2 hemman
96 Joen Ekelöf 42 18 1/4 hemman
98 Anders Friman 27 10 intet
99 Lars Larck 48 18 intet
100 Paul Fortman afskied 11.2.1720
101 Lars Lindh 29 godkännt intet 1723 Savo
102 Lars Hörman 41 18 intet Savo
103 Måns Roos 44 18 1/4 hemman
104 Måns Rössbergh 49 18 1/8 hemman
105 Nils Nyman 41 18 intet
106 Anders Wössman 41 18 får afskied intet
107 Daniel Ek 444 18 1/4 hemman
108 Håkan Siöman 42 18 1/4 hemman
109 Pehr Sahlberg 42 18 intet 1723
110 Anders Giliam 30 9 intet
111 Nils Bäckman 42 18 intet 1723 Savo
114 Samuel Lundgren afskied 13.9.1720
115 Pehr Löfbergh 49 18 får afskied intet
116 Jonas Hagman 49 18 intet 1723
118 Pehr Roos 49 18 1/2 hemman
119 Bengt Dahlbom 23 3 intet PORI
120 Jonas Låcke 23 3 intet PoriPORI
121 Johan Örn 30 2 3/4 intet PoriPORI
122 Håkan Bergh afskied 28.9.1720
123 Måns Bredbom 26 2 3/4 borta
124 Erick Kiämpe 23 3 intet PORI
125 Jonas Wettling 29 6 1/4 hemman
tråss 1 Joen Frjberg
tråss 2 Pähr Sahlberg
tråss 3 Pähr Nohrbergh
tråss 4 Tore Giötberg
tråss 5 Anders Joenson
tråss 6 Lars Cåhl Berg
tråss 7 Hans Fogel
tråss 8 Jaen Haggren
tråss 9 Johan Ödman
tråss 10 Joen Rase
tråss 11 Olof Stångberg
tråss 12 Lars Abbore
tråss 13 Lars Dubbe

Ruotuja: 125
Miehiä: 120
Viljelys: 27
Muu ero ainakin: 30

2. Everstiluutnantin komppania

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Gustaf Carlberg ansökar afsked
corp 2 Johan Segerberg anhåller afskied
corp 3 Carl Hans Dommer anhåller afskied
1 Per Lång 36 18 sjuk
2 Anders Högensten 39 19 1/4 hemman
3 Jon Dimberg 37 11 sjuk
4 Jon Norman 38 16 1/4 hemman
5 Anders Hellman 34 12 PORI
6 Anders Roos 28 8 PORI pie
7 Nills Lundgren 43 18 får afskied
8 Mans Lund 21 1 1/2 PORI
9 Per Pålack 43 21 1/8 hemman
10 Jöns Wallin 22 1 1/2 PORI
11 Gabriel Lenberg 27 3 sjuk
12 Nills Lillia 51 21 sjuk
13 Erick Flinck 29 8
14 Ambiörn Svenberg 27 15 får afsked
15 Sven Hwass 29 8
17 Jöns Brunstedt 44 18 sjuk
18 Johan Bobeck 24 borta 3/4 hemman
19 Anders Timan 22 3 PoriPORI
20 Jon Ek 36 15 1/4 hemman
21 Måns Lustig 53 19 sjuk 1/2 hemman
22 Anders Haman 31 10 1/4 hemman
23 Per Dunder 35 12 får afskied pie
24 Per Blom 27 10 1/4 hemman
25 Per Norberg 24 3 1723 Savo
26 Sven Blomberg 21 1 1/2
27 Anders Hornberg 36 17 får afskied
28 Bengt Tijberg 28 5 får afskied 3/8 hemman
29 Gunnar Haman 43 19 får afskied pie
30 Anders Oijman 53 20 sjuk
31 Måns Starck 43 17 får afskied 1/4 heman
32 Lars Boman 24 1 1/2 Savo
33 Lars Låfberg 43 18 3/4 hemman
34 Nills Jette 39 17 får afskied
35 Gunnar Sahlman 39 18 1/2 hemman
36 Nills Westeahl 32 3 3/4 hemman
37 Gunnar Carlman afskied 5.5.1721 pie
38 Sven Crantz 51 21 1/2 hemman
39 Anders Ollengren 39 18 1/2 hemman
40 Sven Burgren 34 11 1/4 hemman
41 Johan Swart 33 13 sjuk 3/4 hemman
42 Oluf Sahlberg 52 21 får afskied
43 Lars Dunderberg 47 21 1/4 hemman
44 Jonas Ullberg 33 5 i arrest 1/4 hemman
45 Oluff Hästfältt 26 10 får afskied pie
46 Lars Wahlberg 47 19 får afskied hen
47 Anders Engman 31 6 Savo
48 Bengt Flinck 53 18 får afskied
49 Erick Sotman 48 21 sjuk 1/4 hemman
50 Sven Hagman 25 5 Savo
51 Anders Kiättelman afskied 13.9.1720
52 Anders Sandberg 35 16 PORI
53 Per Lydberg 30 10 1/4 hemman pie
54 Anders Forsman 26 4 får afskied
55 Johan Berg 43 12 PORI
56 Nils Blom 25 1 1/2 1/2 hemman
57 Arvid Flanberg 27 5
58 Jon Tornefält 34 12 sjuk PoriPORI
59 Haral Blomgren afskied 5.6.1721
60 Håckan Holmberg 47 17 får afskied
61 Jöns Dahlgren 27 4 1/4 hemman
62 Oluf Segerberg 33 5 1/4 hemman
63 Erick Dimbgren 35 13 1/2 hemman
64 Jon Svan afskied 13.9.1720 puu
65 Arvid Ohlberg 33 5 1/4 hemman
66 Per Hagman 28 4 1/4 hemman
67 Lars Ottergren 43 18 får afskied
68 Lars Freijman 29 5
69 Jonas Tijman 25 5
70 Erick Sahlberg blefwen död 10.6.1720
71 Johan Esping afskied 13.9.1720
72 Lars Flax 48 21 får afskied
73 Johan Meijer 29 2
74 Johan Lundberg 48 11 får afskied
75 Sven Boström 51 21 1/4 hemman
76 Bengt Ellgren 27 7 får afskied
77 Salmon Stenberg 27 7 1/4 hemman
78 Abraham Lundberg 27 7 Savo
79 Anders Berg 27 10 Savo iis
80 Jens Östring 48 18 1/8 hemman
81 Hackan Kagg 29 5 får afskied pie
82 Jon Floberg 51 18 1/4 hemman
83 Anders Norgren 20 1 1/2 pie
84 Jonas Clefberg 27 5 3/8 hemman pie
85 Jon Gunberg 33 14 1/4 hemman pie
86 Lars Smitt 39 13 PORI
87 Mattias Årberg 33 13 1/4 hemman pie
88 Jacob Hollmberg 31 11 casseras
89 Jonas Carlberg 22 1 1/2 Savo
90 Johan Dahlström 34 12 1/2 hemman
91 Erick Brunberg 27 7
92 Erick Åhrberg 28 9 1/4 hemman pie
93 Nills Spångberg 32 12 1/2 hemman
94 Anders Wessman 36 3 får afskied
95 Jonas Röding 32 3
96 Anders Frisk 48 18 får afskied
97 Gustaf Sturfält 43 3 casseras
98 Gabriel Kullberg 53 18 får afskied pie
99 Anders Svart 25 3
100 Torsten Ullberg 53 21 3/4 hemman
101 Nills Falck 27 12 1/4 hemman
102 Lars Frisk 21 1 1/2 får afskied pie
103 Anders Hallberg 25 3 intet dugelig PORI
104 Måns Landberg 46 24 får afskied
105 Johan Hillberg 43 18 1/4 hemman pie
106 Anders Dufva 25 3 Savo
107 Bengt Westgiöthe 21 1 1/2 1723 Savo
108 Oluf Tijberg 25 3 Savo
109 Sven Broman 23 1 1/2
110 Nills Håff 27 3 sjuk pie
111 Lars Åberg 27 3
112 Nills Siöberg 26 3 1 heelt hemman
113 Erick Moberg 21 1 1/2 PORI
114 Anders Frijberg 22 3 1723 PORI
115 Johan Lind 22 3 PORI
116 Oluf Kijmberg 22 3 PORI iis
117 Lars Lundberg 26 3
118 Anders Siegerberg 24 3 PORI
119 Petter Biörckman 25 3 PORI
120 Petter Åhrberg 24 3 får afskied
121 Nills Bock 27 3 får afskied
122 Sven Sehlberg 31 4 1/4 hemman
123 Erick Luttergren 22 1 1/2 1/2 hemman
124 Hans Ax 22 i Cavallerie
125 Jonas Hälsing 25 4 PORI

Ruotuja: 125
Miehiä: 124
Viljelys: 43
Muu ero ainakin: 42

3. Majurin komppania

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Oluf Hallbergh will hafwa afskiedh
corp 2 Jonas Hägert anhåller afskied
corp 3 Bengt Hägert anhåller afskied
2 Oluff Hake 48 21 får afskied
3 Jonas Törman 21 3 1723
4 Jöran Brandt 43 11 1/2 hemman
5 Hellie Höök 43 15 får afskied
6 Lars Fägerberg 24 3
7 Jonas Fyhrbergh 19 3/12 gillas 1723 Savo
8 Gustaf Dristig 50 21 odugl:
9 Hans Rossendhal aproberas
10 Håkan Nordahl 23 3 1723
11 Erich Sundberg 41 18 1/4 hemman
12 Anders Roos 45 18 fåhr afskiedh ett torp
13 Swen Hendgreen 19 3/12 approberas 1723 Savo
14 Lars Fyhr 43 18 1/2 hemman
15 Jon Rydberg 32 11 1 torp 1723 Savo
16 Erich Wass 43 118 odugl:
17 Swen Sefring 34 9 1 torp 1723 Savo
18 Oluff Timell 33 3 1723 Savo
19 Oluff Siöberg 27 6 1723
20 Erich Eekberg 29 8 1723 Savo
21 Hindrich Hwitlock 37 18 1 torp 1723 Savo
22 Jöns Frisk 35 13 får afskied 1 torp
23 Oluff Bachman 38 18 1/4 hemman
24 Anders Broman 37 18 1 torp
25 Isach Hasselberg 37 18 1 torp PORI
26 Abraham Blom 60 21 odugl: hen
27 Torbiörn Blom 29 8 1/4 hemman
28 Joen Gotbarn 46 21 1/4 hemman
29 Oluff Kampe 50 21 1/4 hemman
30 Claes Colin 64 21 får afskied
32 Gustaff Kruskop 25 3 1/4 hemman
33 Lars Humbla 26 4
34 Carl Erland Bergh 21 9/12 fåhr afskiedh
35 Christoper Liungberg 38 18 1/4 hemman
36 Anders Tornberg 27 6 1723 Savo
37 Jonas Blomberg 26 3 1723 Savo
38 Lars Karling 26 4 1/4 hemman
39 Lars Hierpe 26 6
40 Johan Frijberg 30 9
41 Hans Hacke 50 17 1/4 hemman
43 Swen Kindberg 29 9 PORI
44 Jon Marbergh 50 19 Fåhr afskiedh 1 torp
46 Pehr Bergfelt 51 18 odugl:
47 Lars Boman 50 16 odugl:
48 Swen Dammerwall 26 11 Savo
49 Bengt Knape 54 21 swag 1/4 hemman
50 Anders Hoof 27 5 PORI
52 Jon Schonbergh 20 6/12 approberas PORI
53 Måns Lundman 46 19 1/4 hemman
54 Oluf Lustigh 38 11
55 Bryngel Appelgren 36 6 sjuk 1/4 hemman kuo
56 Gisle Pijhl 27 6 1/4 hemman
57 Anders Dillberg 40 3 1/2 hemman
58 Oluff Bobergh 49 18 Fåhr afskiedh 1 torp
59 Anders Scarell 26 3 PORI
61 Arfwid Wängmark 27 4 Frij Ryttare 1/2 hemman
62 Nills Tijbergh 25 3 PORI
63 Anders Kollberg 30 6 1/4 hemman Savo
64 Johan Wilskman 20 4/12 approberas
65 Lars Stubb 35 15 PORI
66 Jöran Biörchman 36 3 1/4 hemman
67 Måns Pijlgreen 30 6 1/4 hemman
68 Swen Hellman dödh 12.12.1720
69 Pehr Swart 42 6 swag 1/4 hemman
70 Jon Carlbergh 50 18 1/4 hemman
71 Erich Hassell 50 18 fåhr afskied 1 torp
72 Jon Brandijn 23 5 PORI
73 Petter Lungreen 23 3 1/4 hemman
74 Håkan Kindberg 40 18 1/4 hemman
75 Swen Sunderåhl 49 18 1/4 hemman
77 Sigge Härlund 55 21 får afskiedh 1 torp
78 Lars Storm 52 18 får afskiedh 1 torp
79 Måns Daljn Dödh 18.5.1721
80 Swen Ahrenberg 32 11 1/4 hemman
81 Pehr Wångberg 23 3 PORI
82 Swen Hahnberg 26 3 1/4 hemman
83 Lars Eckeqwist 49 18 sjuk
84 Lars Fagerström 27 4 PORI
85 Lars Modigh 44 12 1/4 hemman
86 Allexander Lustig 42 18 1/4 hemman
87 Pehr Lindh 56 21 sjuk
88 Jon Bergman 42 21 1/4 hemman
89 Daniel Bergström Dödh 15.9.1720
90 Anders Lundqvist 41 18 1/2 hemman
91 Pehr Lindqvist 21 6/12 gillas PORI
92 Håkan Åbrandt 22 6 PORI
93 Johan Törnfelt Sunnerbergh 18 6/12 gillas
94 Måns Smedfelt 23 3
95 Tomas Frisk 27 11 3/8 hemman hen
96 Anders Östman 50 21 fåhr afskiedh
97 And:s Kalgren 51 21 torr wårk 1/4 hemman
98 Anders Ramm 47 18 hööra illa 1/8 hemman
99 Börie Hwalqwist 51 21 förafskiedas 1/8 hemman
100 Pehr Nyman 27 6 1/8 hemman
101 Magnus Wästman 21 3 Frij Ryttare
102 Swen Fisk 50 18 1/4 hemman
103 Isack Holm 50 18 3/8 hemman
104 Carl Lidman 43 18 1/2 hemman
105 Nills Ullman 45 18 1/4 hemman
106 Anders Dahlberg 28 9 1/2 hemman
107 Bengt Wass 30 7 1/8 hemman
108 Swen Kiellberg 28 6 1723 Savo hen
110 Mårten Åhdahl 47 4 odugl:
111 Måns Eedberg 36 3 1723 Savo
112 Arfwid Frijfelt 22 3
113 Pehr Hasselhielm 22 3 1723 Savo
114 Nills Stenberg 22 3
115 Jonas Wahlbeck 22 3 1/4 hemman
116 Helie Hellqwist 25 3
117 Erich Ekenberg 25 10 1723 Savo
118 Erich Enman 27 10 Savo
119 Petter Scherman 24 5
120 Erich Sefström 31 10 1/2 hemman
121 Anders Domberg 29 10 4 öres land
tråss 1 Swen Flinck 25 6
tråss 2 Swen Hendgreen till N:o 13
tråss 3 Lars Fyrfelt 21 3
tråss 4 Jon Trahna till N:o 52
tråss 5 Johan Törnfelt till N:o 93
tråss 6 Pehr Lindqvist till N:o 91
tråss 7 Måns Blommenskiöld 23 3 nu Måns Borg
tråss 8 Lars Fager 22 3
tråss 9 Jonas Appelman 22 3 nu Jonas Malmgreen

Ruotuja: 125
Miehiä: 113
Viljelys: 57
Muu ero ainakin: 17

4. Ratsumestari Schulten komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Lars Gyllenhahl, Jonas Kyhl

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Johan Brammer anhåller afskied
corp 2 Gustaf Silfverlod
corp 3 Ludvig Lagerberg får afskied
1 Anders Rase 49 21 1/4 hemman
2 Lars Törning 39 19 3/8 hemman
3 Oluf Lundberg 23 1 1/2
4 Arfvid Tornberg 37 17 1/4 hemman
5 Giören Kinbom 27 9
6 Sven Kiellegren 24 6 maj
7 Per Hedberg 39 19 1/2 hemman
8 Anders Segerman 27 5 1/4 hemman
9 Sven Nyberg 41 19 får afskied maj
10 Oluf Segerberg 35 5 1/2
11 Lars Modig 33 8 får afskied
12 Petter Holm 25 4 1723 Savo
13 Anders Sundberg 25 1 5/12 1723 Savo
14 Anders Lustig 29 9
15 Anderss Kagg 22 5/12 approberas 1723
16 Jon Giök 27 8 PORI
17 Lars Bräkman 34 4 1/2 sjuk
18 Anders Svanbom 26 3 1/2 Frij Ryttare
19 Pär Flink 51 21 sjuk
20 Matis Lund 43 20 sjuk
21 Sven Sörman erhållit afskied
22 Hans Frisk 39 19 1/3 hemman
23 Lars Bålberg 26 5 1/2 PORI
24 Johan Lindeblad 35 19 1/4 hemman
25 Anders Svan 29 3 1/2 Frij Ryttare PORI
26 Magnus Kinberg 31 9 1/2 hemman
27 Hinderik Siöman 26 8 PORI
28 Petter Berg 25 4 PORI
29 Börgie Sundberg 50 19 fåhr afskied
30 Lars Fast 41 19 1/2 hemman
31 Nils Höök 25 10 PORI
32 Bengt Brofelt 30 10
33 Anders Söderberg 31 10 PORI maj
34 Jonas Fahlebom 25 5 PORI
35 Anders Lind 43 19 sjuk 1/3 hemman
37 Håkan Ryberg 28 5 maj
38 Anders Lingren 33 5 1/2 1/4 hemman
39 Bengt Svart 36 19 sjuk maj
40 Jacob Nyberg 53 21 1/4 hemman
41 Bengt Höök erhållit afskied
43 Oluf Frisk 43 4 1/4 hemman
44 Svän Hägman 38 9 1/4 hemman
45 Anders Lundberg 49 21 får afskied
47 Anders Hälström 38 5 1/4 hemman
48 Oluf Åberg 48 21 får afskied 1/4 hemman maj
49 Gustaf Gilberg 24 3 1/2 Dahl Regementet
50 Jöns Frisk fått afskied
51 Kasper Timel död 12.2..1721
52 Johan Ekenberg 33 18 casseras 1/4 hemman
53 Johan Ahleqvist 33 5 1/2 1/4 hemman
54 Jöns Lilia 34 16 1/4 hemman Savo
57 Oluf Wågehals 43 19
59 Jöns Nåtman 42 19 sjuk 3/8 hemman
60 Nils Åman 53 21 odugl: hemman
63 Oluf Siöberg 38 12 1/4 hemman
64 Anders Lenman 43 19 1/4 hemman maj
65 Hans Kiempe 22 5/24 approberas
66 Lars Lundberg 38 16 1/2 hemman
68 Johan Lönberg 34 16 1/2 hemman
69 Nils Frisk ärhållit afskied
70 Nils Lindfelt 41 19 1/2 hemman
71 Lars Lustig 37 9 1/4 hemman
72 Sven Roos 35 17 1/4 hemman
73 Måns Sandberg 36 17 1/2 hemman
74 Per Semberg 37 18
75 Lars Långman 42 21 ser Illa uth 1/4 hemman
77 Anders Ekman 40 21 hemman
78 Nils Apelgren 36 12 sjuk 1/2 hemman
79 Jöns Hagman 33 10 Savo
80 Lars Hiort 30 5 liten 1/4 hemman
82 Johan Utman 49 21 får afskied
83 Ingemar Urman 55 19 får afskied
85 Jonas Siöman 40 19
86 Måns Nyman 53 19 får afskied
87 Petter Borg 25 5 1723 Savo
88 Anders Friberg 25 5 1/2 Savo
89 Nils Lind 53 19 får afskied
90 Håkan Bergström 27 5
91 Tufve Staberg 33 19
92 Jöns Hallenberg 25 5 1723 Savo
93 Esbiörn Norberg 26 5 1723 maj
94 Esbiörn Österman 37 19 1723 Savo maj
95 Carl Walbom 26 5 1/2 1/2 hemman
96 Sven Book ärhållit afskied
97 Samuel Gilberg 26 3 1/2 Dahl Regementet
98 Lars Ram 29 5 1/2 1723 Savo
99 Nils Nybom ärhållit afskied
100 Pär Tångberg 42 19 1/4 hemman
101 Anders Sandman 37 4 hemman
102 Erlan Lidström 33 4 får afskied
103 Petter Brandin 27 4
104 Anders Klefberg 226 4
106 Oluf Lillia 28 3 1/2 1723 Savo
107 Anders Tysk 30 3 1/2 1/4 hemman
108 Per Stenberg 24 3 1/2
109 Anders Hasselberg 26 3 1/2 får afskied
110 Jonas Enebom 27 3 1/2
111 Jöns Elsten 25 3 1/2
112 Jöns Mulberg 45 19 får afskied
113 Christopher Ekelöf 33 4 1/2 PORI
114 Sven Carlström 30 7 får afskied maj
115 Petter Ram 41 11 1/2 hemman
116 Lars Siogerdahl 23 7 PORI maj
117 Jacob Stålberg 28 4 1/2 PORI pie
118 Jonas Härman 29 4 PORI
119 Johan Dahlgren 43 4 1/4 hemman maj
120 Tores Högberg 30 3 1/2 PORI
121 Lars Sundberg 25 4
122 Anders Anderson absenterat
123 Erik Anderson absenterat
124 Bengt Håkenson 47 3 sjuk
tråss 2 Lars Joenson
tråss 3 Sigge Bengtson
tråss 4 Pär Svenson
tråss 5 Gabriel Jonson
tråss 6 Pär Biörson
tråss 7 Pär Artvidson
tråss 8 Anders Hanson
tråss 9 Pär Larson
tråss 10 Lars Anderson
tråss 11 Gabriel Jonson
tråss 12 Nils Larson
tråss 13 Anders Matison
tråss 14 Anders Person
tråss 15 Anders Hanson

Ruotuja: 125
Miehiä: 111
Viljelys: 39
Muu ero ainakin: 30

5. Ratsumestari Fikenbohmin komppania

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Nills Örberg
corp 2 Johan Welt
corp 3 Niclas Berg
1 Anders Haslebergh 21 3 PORI
2 Börge Flink 43 21 1/3 hemman
3 Anders Tillberg 30 11 PORI juv
4 Anders Jäger 29 11 sjuk PORI
5 Gunmund Kiempe 31 5
6 Oluf Ferenberg 41 11 står till widare Savo juv
7 Harell Hamar afskied 9.1720
8 Carl Falck 31 11
9 Lars Boxbom 30 5 får afskied
10 Torsten Berg afskied 9.1720 juv
11 Matias Blom 48 21
12 Anders Hellsing 52 21 1/4 hemman
13 Nills Lundgren 28 4 Frij Ryttare
14 Erick Råberg 34 11 1723 Savo juv
15 Anders Warnman 42 1/4 hemman
16 Pehr Ahlberg 38 19 får afskied
17 Jonas Linnegren 23 4 Frij Ryttare
18 Rasmus Möllberg 23 4 Frij Ryttare juv
19 Lennart Nortberg 43 19 1723 Savo
20 Lars Winter 15 1/4 approberas 1723 Savo
21 Jon Hellman 37 16 1/2 hemman
22 Jöns Yrwäder 25 6
23 Daniell Siöholm 23 4 Frij Ryttare
24 Börge Stöör 46 21 1723
25 Carl Buus 34 14
26 Hans Brun 25 6 står til widare 1723 Savo
27 Sven Walström 32 4 1/2 hemman
28 Petter Wetterberg 25 1 1/2 får afskied pie
29 Anders Billing 34 12 1/2 hemman Savo
30 Måns Sörman 42 20 casseres
31 Torsten Birhals 32 3 1/2 hemman
32 Anders Bäkman 24 4 juv
33 Carl Vidberg 20 approberas
34 Anders Böös 29 9
35 Mans Fröberg 27 4 1/4 hemman
36 Torkell Kiempe 44 17 1/2 hemman
37 Biör Lerberg 44 17 1/2 hemman juv
39 Bengt Flink 29 6 kan intet marchera 1/4 hemman
40 Oluf Dufva 48 21 får afskied
41 Oluf Wrång 47 21 1723 Savo
42 Swen Kahlman 32 8 1723 Savo
43 Hans Giökendal 22 2
44 Anders Carlberg 62 18 fåhr afskied
45 Torsten Biörn 22 2
46 Lars Waxholm 52 21 1/2 hemman
48 Håka Frisk 31 1 1/2 1723
49 Per Lång 50 10 får afskied
50 Börge Brath 12 hemman 1723 Savo
51 Per Falk 30 10 1/4 hemman
52 Abraham Norberg 39 1 1/2 1723
53 Anders Ryberg afskied 4.2.1720
54 Pehr Walbeck afskied 9.1720 1723 juv
55 Tore Muhl 48 21 1/4 hemman
57 Anders Walfisk 33 6 1/2 hemman
58 Hellge Lundberg 50 21 1/4 hemman
59 Hindrich Horn 32 6
61 Lars Hallberg 43 16 1723 Savo
62 Anders Gålberg 32 6 1/4 hemman
63 Lars Loo 48 21 får afskied 3/4 hemman
64 Torsten Kinberg 26 3 Savo
65 Pehr Fix 30 6 1/2 hemman juv
67 Börge Kullberg 36 15 1/2 hemman
68 Bengt Falck 23 3 PORI
69 Lars Lidgren 24 4 PORI
70 Hans Linnegren 24 6 PORI
71 Anders Skalberg 35 17 PORI
72 Oluf Hellenberg 23 4 PoriPORI
73 Jöns Lund 45 21 1/2 hemman
75 Oluf Munck 53 21 får afskied
76 Gunne Ullberg 38 15 PORI
77 Lars Starck 28 6 1/2 hemman PORI
78 Börge Stadig 50 14 1723 Savo
79 Anders Hiort dödh 7.4.1721 iis
80 Jöns Lillia 48 12 får afskied
81 Sven Falk 34 21 PORI
82 Lars Giök 42 21
83 Hans Sandberg afskied 4.2.1720
84 Hans Törnberg 27 5 1/2 hemman PoriPORI
85 Pehr Sandberg 48 21 PORI juv
86 Tomas Walstedt afskied 9.1720
88 Harell Liungberg 25 8 sjuk
90 Nills Törning 34 17 1/2 hemman juv
91 Anders Ullman 47 21 1/3 hemman juv
92 Oluf Axeltorn 52 21 1/4 hemman
93 Hans Booman 52 21 1/4 hemman juv
94 Bengt Frisk 46 21 får afskied juv
95 Håka Fiellenberg 42 19 PoriPORI
96 Johan Walbek 44 1723 Savo
97 Sven Berg 51 21
98 Nills Falck 32 6 1/4 hemman
100 Giösta Rase död 22.7.1721
101 Pehr Kinberg 22 5
103 Håka Lundin 32 12 juv
105 David Klint 44 12 1/4 hemman
106 Nills Stokman 52 18 får afskied
107 Per Kahlsten 42 18 1723 Savo
108 Per Ekebom 24 7 juv
110 Johan Svahn 27 7 1723 Savo juv
112 Per Örn 21 3
113 Anders Brunberg 30 4 Savo
114 Anders Dalberg 32 10 1/4 hemman
115 Anders Bredberg 24 13 1723
116 Anders Bom 21 3
117 Anders Fager 27 6 1723 Savo
118 Per Lerk 22 3 1723 Savo
120 Anders Kulbek 25 3/4 1723
121 Anders Dunderhake absenterd
tråss 2 Daniell Wehman
tråss 3 Lorens Ridderfelt
tråss 4 Anders Häger
tråss 5 Gunar Grönberg
tråss 6 Johan Sochas

Ruotuja: 125
Miehiä: 107
Viljelys: 31
Muu ero ainakin: 26

6. Ratsumestari von Kathenin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Per Gyllenhahl, Didrich Boback

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Jonas Proljn
corp 2 Gustaf Adolf Gyllenberg i Stockholm
corp 3 Bryngel Ahlbergh
1 Pehr Holman 32 10
2 Jon Kassman 37 18 PORI
3 Lars Funke 30 6 återtagen 12.8.1721 1/4 hemman
4 Oluf Wärre 47 21 1/2 hemman
5 Jon Ahlegren 57 21 får afskiedh
6 Oluf Holm 68 21 får afskiedh
7 Christer Kielberg approberas
8 Pehr Winberg 26 4
9 Oluf Ahlbohm 38 6
10 Anders Norman 38 13 1723 Savo
11 Jon Boström 26 3 PORI puu
12 And: Alroth 42 18 får afskied
13 Hans Kiempe 42 18 får afskied
14 And: Erdtman 26 6 Savo puu
15 Jon Lustig 33 12 PoriPORI
16 Olof Siöberg 41 18 får afskied
17 Gabriel Ryss afskied 9.1720
18 Oluf Borgfelt 37 12 får afskied
19 Oluf Dilberg 47 21 PORI puu
20 Oluf Lindorm 23 1 PORI puu
21 Joh Malmström 30 6 1/4 hemman
22 Sven Hökenflykt 23 3 PORI puu
23 Daniel Nordström 27 6 PORI
24 Sven Brun 30 6 1/4 hemman puu
25 Christopher Skruder 37 1 1/2 får afskiedh puu
26 Sven Hiort 38 16 PoriPORI puu
27 Ambiörn Elg 51 21 får afskiedh
28 And: Holm 58 21 får afskied 1/3 hemman
29 Lars Linneroth 35 13 PORI
30 Håkan Lind 52 21 1/4 hemman
31 Bengt Lillieroth 32 3 1/4 hemman
32 Sven Gåtbarn 41 1 1/2 PORI puu/iis
33 Jon Jungquist 42 18 får afskied
34 Nils Hall 39 13 får afskied puu
35 Sven Hörning 51 6 får afskied
36 Pehr Stafvall afskied 9.1720
37 Jon Stomberg 45 18 får afskied
38 Oluf Lund afskied 9.1720
39 Hans Giötberg 28 5 PORI
40 Pehr Tijdenberg 36 5
41 Sven Giök 41 18 1/4 hemman puu
42 And: Hedberg 31 4 får afskied puu
43 Nils Kiempe 41 18 sjuklig puu
44 And: Dunner 40 18 1/4 hemman
45 And: Gullberg 42 18 sjuk puu
46 Oluf Hörning 20 1 1/2
47 Lars Kiälman 25 4
48 Jon Dalström 35 9 får afskied puu
49 And: Flink afskied 9.1820
50 Sven Sandberg 27 6
51 Måns Sörman 20 1 1/2
52 And: Kullberg 51 21 sjuk 1/4 hemman puu
53 Nils Lundgren 28 4 1/4 hemman
54 Pehr Appelgren 42 21 3/8 hemman
55 Lars Biörk 29 7
56 Jöran Broberg afskied 9.1720
57 Oluf Browall 30 4
58 Jacob Bredberg 38 18 feel på hörsel 1 helt hemman
59 Lars Rumberg 28 6 puu
60 Sven Åhman 62 18 får afskied
61 Pehr Röming 36 4 1/2 hemman puu
62 And: Falberg 50 4 får afskied
63 And: Törngreen 52 21 får afskied
64 Joh: Asp 47 18 sjuk puu
65 Ravel Borgström 28 4 1/2 hemman
66 And: Humla 28 5
67 Gudmund Bergh 41 12 får afskied
68 Hans Stråhle 26 10 hemman
69 Pehr Dahlberg 43 18
70 Börje Bergh 35 17
71 And: Hagman 51 21 sjuk
72 Oluf Flink 25 6 1723 Savo
73 Oluf Lundberg 35 7
74 Johan Siöberg approberas
75 Joh: Brofelt 31 10 får afskied
76 Joh: Fernström 26 5 Frij Ryttare
77 Sven Wijman 42 18 1/3 hemman
78 Nils Borgman 42 7 får afskied puu
79 And: Frjberg 28 7 sjuk
80 And: Bäckman 21 1 1/2 1723 Savo
81 Sven Holm 47 21 får afskied
82 Bengt Kierman 28 4
83 And: Bomjn 32 12 sjuk
84 Erich Lustig 30 3 1/4 hemman
85 Jonas Ahlström 33 5
86 Lars Lund 40 20 1723 Savo
87 Petter Essing 48 20
88 Gudmund Skog 42 18 1/4 hemman
89 Gunnar Fagerström 36 15
90 Hans Hind: Lemke 31 12 PoriPORI
91 Sven Falk 45 16 får afskied
92 And: Stålberg 36 13 PoriPORI
93 And: Klåsterberg 22 3 PORI
94 And: Hake 52 21 får afskied
95 Nils Erberg 32 6 1/4 hemman
96 And: Flygare 47 21 får afskied puu
97 Hans Utterklov 26 3 får afskied puu
100 Jöns Hultin 45 18 PORI
101 Pehr Prilling 52 21 1/4 hemman puu
102 And: Halberg 42 18 sjuk
103 Daniel Lundberg 26 6 PORI
104 Jon Frjmodig 27 6 PORI
105 Lars Kindberg 40 6 1/4 hemman
106 Bengt Lindberg 36 6 får afskied
107 Sven Wagman 28 5 får afskied puu
108 And: Stenberg 32 6 får afskied puu
109 And: Blomberg 21 1 1/2 PORI
110 Gudmund Sandbek 23 1 1/2 PORI puu
111 Per Ruval 28 3 1/4 hemman
112 Nils Sätterberg 46 3 får afskied puu
113 Per Cronehiort 32 2 sjuk
114 Sven Hasselberg 20 3 sjuk
116 Nils Rörling 31 2 absenterat sig
117 Ingemar Årre 42 2 fått afskiedh puu
tråss 6 Lars Lundberg
tråss 7 Jonas Jonsson
tråss 8 Oluf Ohlsson
tråss 9 And. Öjerssen
tråss 10 Fredrich Andersson
tråss 11 Pehr Bolsengen
tråss 12 Sven Lustig
tråss 13 Gunnar Månssson
tråss 14 Bengt Poelson
tråss 15 And. Tornerfelt

Ruotuja: 125
Miehiä: 114
Viljelys: 23
Muu ero ainakin: 46

7. Ratsumestari Löwenhultin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Johan Hult, Anders Udd

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Petter Lundius anhåller och får afskied
corp 3 Jean Stenström anhåller afskied
1 Erick Wittenberg 40 18 1/8 hemman
2 Brynte Rolig 37 18 1/4 hemman
3 Erik Föös 39 18 får afskied
4 Anders Stuke 29 10 PORI
5 Brynte Fahlbom 37 21 1/2 hemman
6 Oluf Hammar 41 21 1/2 hemman
7 Måns Flink 34 13 1/4 hemman iis
8 Oluf Holtz 25 3 Frij Ryttare iis
9 Isak Sparling 24 3 PoriPORI iis
10 Swen Ekegren 37 16 1723 Savo iis
11 Oluf Sefring 32 5 Savo
12 Jöns Maij 43 8 får afskied
13 Jon Lundh 21 1 3/4
14 Jon Frisk 49 21 sjuklig 1/3 hemman iis
15 Giöran Stenberg 31 10 1723 Savo
16 Nils Wahlberg 26 4
17 Erik Lindfelt 29 2 1/4 1/4 hemman
18 Jonas Cederberg 25 6 1723
19 Anders Boberg 43 18 Savo
20 Anders Åhsberg 26 5
21 Knut Lunnegren 41 18 Savo
22 Jacob Ribbinskj 30 4 sjuk 1/4 hemman
23 Hans Bergh 31 10 PORI
24 Lars Raaf 24 4 1/2
25 Lars Bergh 37 18 1723 Savo
26 Nils Gröning 50 2 1/4 får afskied
27 Algut Lundberg 40 20 torrwärk 1/8 hemman
28 Petter Härnström 22 1 3/4 1723 Savo
29 Carl Siöberg 25 5 Savo
30 Bryngel Lijten 27 10 Savo
31 Anders Höök 43 32 sjuk
32 Lars Kumpe Ehrhållet afskiedh
33 Anders Östman 29 2 1/4
34 Anders Stallberg 33 14 Savo
35 Simon Giertsson 25 10 Savo
36 Jon Rase 33 18 PORI
37 Anders Modig 37 18 1/2 hemman
38 Pehr Skuhle 28 4
39 Erik Winge 39 20 1/2 hemman
40 Måns Hasselgren 31 13 5/8 hemman iis
41 Måns Wahlberg 30 3 1/4 hemman
42 Anders Larfwing 23 3
43 Oluf Lundberg 42 4 PoriPORI
44 Pehr Lustig 32 9 absens
45 Lars Brata 35 17 får afskied
46 Anders Pek 23 2 1/2 iis
47 Håkan Lindgren 29 9 1/4 hemman iis
48 Påhl Lillia 26 3 får afskied
49 Carl Lungren 24 3 1723 Savo
50 Nils Nohrman 37 18 PORI iis
51 Måns Ekegren 39 18 får afskied iis
52 Anders Stenman dödh Blefwen 7.9.17221
53 Bengt Lustig 32 9 1/2 hemman
54 Lars Smittberg 29 2 1/4 PORI
55 Anders Olijn 31 15 5/8 hemman
56 Lars Giökman 41 18 1/4 hemman
57 Joh: Caräus 26 1/4 1/4 hemman
58 Pehr Hall 24 1 1/2 1723 Savo
59 Pehr Otterberg 35 2 1/4 1/4 hemman iis
60 Nils Sparman 27 5 PORI
61 Oluf Raaf 28 5 PORI
62 Lars Ryding 29 6 PoriPORI
63 Anders Roos 41 21 sjuk
64 Enar Orre 32 14 PORI
65 Håkan Bergman 33 14 1/4 hemman
66 Jonas Ödman 33 14 1/4 hemman iis
67 Brynte Broman 36 13 1/4 hemman
68 Algut Kiellekrok 36 16 1/4 hemman
69 Nils Källberg 23 5 iis
70 Johan Oxlegren 24 4 Frij Ryttare 1 hemman iis
71 Bryngel Kiempe 33 18 1/2 hemman
72 Jon Fyk 26 10 1723 Savo
73 Ingemar Raaf 33 15 1/4 hemman pie/iis
74 Jon Tängberg 26 6 SavoPORI iis
75 Anders Kiellberg 39 18 1/8 hemman
76 Anders Rangberg 23 3 Savo
77 Swen Gillbergh 43 21 får afskiedh
78 Arfwed Hierpe 37 17 PORI
79 Bengt Frisk 28 5 1/4 hemman
80 David Höjer 26 6 1/2 hemman puu/iis
81 Jan Krampensiöld 33 13 Swag synte 1/4 hemman
82 Oluf Malm 25 2 1/2 1723 Savo iis
83 Lars Junge 31 12 3/8 hemman
84 Måns Smedman 26 2 1/4
85 Måns Falk 36 11 1723 Savo iis
86 Jon Lindberg 43 20 får afskied 1/4 hemman iis
87 Måns Linnegren 25 3 1/8 hemman iis
88 Gabriel Rydman 27 4 1/2 hemman
89 Jon Bergh absens iis
90 Erik Blom 32 3 får afskied 1/4 hemman
91 Swen Lustig 224 3 1/4 hemman
92 Jonas Låckebak 17 1/4 1/4 hemman
93 Jean Gadd 28 5 1723 Savo
94 Börgie Apellman 21 1 1/3 sjuk
95 Håkan Utman 42 9 1/4 hemman
96 Anders Mellberg 28 4 1/4 hemman
97 Anders Smitt 32 2 1/4 1/4 hemman PORI
98 Erik Frimodig 25 10 PoriPORI
99 Anders Eekman 27 2 1/4
100 Anders Landberg 24 4 1723
101 Nils Ågreen 34 14 1/4 hemman Savo
102 Jonas Härberg 18 1/2 approberas
103 Nils Biörn 45 18 PoriPORI
104 Gustaf Tängren 55 18 1/4 hemman
105 Johan Bergh 29 10
106 Swen Styre 23 3
107 Jacob Frisk 23 4 1723 Savo
108 Oluf Holtz 23 4
109 Lars Wassman 24 1 3/4 1/4 hemman
110 Oluf Sundberg 32 2 1/4
111 Anders Törning 40 2 1/4 3/8 hemman
112 Måns Giädda 26 4 1/8 hemman
113 Jonas Swenberg 20 1
114 Swen Hallberg 23 3 PORI
115 Steffan Ekschiöld corporal i Lifcompagnie
14.10.1720
116 Anders Ullberg dhöd blefwen 6.9.1721
117 Måns Dalman 22 2 1/4 1723 SavoPORI
118 Johan Werre 31 10 PORI
119 Pehr Giök 26 5 PORI
120 Oluf Bragman 26 5 1/4 hemman
121 Oluf Johansson 43 4
122 Elias Strandberg 42 4 1723 Savo
123 Bengt Lundh 25 4 PORI
124 Gustaf Wennerström 26 4 PoriPoriPORI
125 Brynte Zennert absens
tråss 1 Lars Werswing soldat i Skaraborg reg
tråss 2 Tyke Jonson absens
tråss 3 Johan Hallberg
tråss 4 Pehr Falk

Ruotuja: 125
Miehiä: 125
Viljelys: 46
Muu ero ainakin: 18

8. Ratsumestari von Krüdenerin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Henrik Johan von Fecklenbourg, Erich Johan von Stierncreutz

AlkuunEdellinenSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Naimisissa Kotipaikka Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Mag: Joh: Mörk ansöker afskied
corp 2 Carl Waltvitz
corp 3 Niclas Wolf ansöker afskied
1 Petter Blomberg 30 5 fåhr afskied
2 Pehr Segerberg 28 5 1723 Savo
3 Lars Lillia 25 6 1723
4 Johan Håfberg 33 13 1/8 hemman
5 Jöns Holm 51 21 förafskiedas
6 Anders Siöberg 28 4 Frij Ryttare
7 Jöns Sandberg 25 4 Frij Ryttare
8 Samuel Rosenbom 22 6 Frij Ryttare
9 Håkon Berg 31 9 Savo
11 Pehr Brask 46 20 förafskiedas eve
12 Börge Rutengren 40 21 fåhr afskied
13 Sven Norman 46 21 1/3 hemman eve
14 Lars Öhman 41 18 fåhr afskied
15 Jonas Svenberg 27 6 1723
16 Jon Biörfelt 40 17 sjuk
17 Lennart Forsman 51 21 sjuk PoriPORI
18 Anders Frölling 39 18
19 Anders Elmgren 31 11 eve
20 Lars Fröberg 37 18 1/2 hemman eve
21 Pehr Sundberg 59 18 får afskied eve
22 Erik Hagman 41 18 sjuk
23 Josep Broman 31 9 fåhr afskied
24 Paul Ståkman 39 20 1723
25 Anders Igelberg 37 18 1/2 hemman maj
26 Anders Törnegren 46 21
27 Anders Billing 23 3 1723 Savo
28 Anders Landgren 24 6
29 Pehr Hallberg 27 9 fåhr afskied eve
30 Anders Lunman 41 21 1/4 hemman eve
31 Lars Lustig 45 21 sjuk
32 Anders Ek dööd 7.5.1721 PORI
33 Lars Giök 41 11 1/4 hemman iis
34 Johan Bark 28 4 1/4 hemman eve
35 Lars Bromberg 25 6 1723 Savo eve
36 Jacob Stenberg 46 21 1/2 hemman
37 Jon Lunbom 39 21 sjuk
38 Erik Grönberg 42 18 Savo
39 Anders Fröberg 26 6
40 Pehr Diurberg 32 14
41 Gudmund Wesman 45 21 sjuk 1/4 hemman
42 Anders Brun 41 21 fåhr afskied eve
43 Jöns Skiogerman 31 4 1/2 hemman pie/iis
44 Arfvid Merling 41 21 sjuk hemman
45 Anders Kiempe 38 12
46 Abraham Höjensten 28 3 1/2 hemman
47 Jonas Frisk 26 8 PORI
48 Nils Timan 39 14
49 Håkon Bolin 30 9 sjuk eve
50 Anders Tysk 28 5 1723 Savo
51 Johan Frijberg 27 6 1/4 hemman
52 Jonas Ramberg 24 3 1723 Savo
53 Pehr Lundberg 27 9 1723 Savo
54 Nils Åhrberg 35 12 sjuk 1/4 hemman
55 Hindrik Norman 46 18 fåhr afskied
56 Anders Hasselbom 39 6 kan intet marchera
57 Oluf Österberg 27 10 PORI
58 Nils Berg 37 13 1/2 hemman juv
60 Pehr Gieppe 30 9 1723 Savo
61 Jon Damberg 26 6
62 Petter Ryberg 31 7
64 Gabriel Sahlberg 28 19 PORI
66 Bengt Olufson 1/4 approberas
67 Johan Olufson 31 3 1/4 hemman
69 Sven Biörkegren 26 9 eve
70 Johan Holm approberas
71 Gustaf Brun observerat 1723
72 Jacob Måsberg 33 14 sjuk
73 Arfvid Rolig 39 18 sjuk 1/4 hemman
74 Lars Hökenflykt 41 21 sjuk 1/2 hemman
75 Anders Wetterberg 51 21 får afskied
76 Anders Lindgren 33 12 sjuk 1/4 hemman eve
77 Swen Orre dööd 2.6.1721
78 Lars Hurttig 38 12 sjuk 1/2 hemman Savo
79 Christoph Werre 39 18 sjuk
80 Jöns Jungren 42 20 får afskied
81 Måns Carlberg 36 16
83 Jon Bolin 35 21 sjuk
84 Pehr Kant 25 9 Dahl Regement
85 Jonas Jergren 26 4 PORI
86 Bengt Igelberg 29 4 sjuk 1/4 hemman
87 Erich Jonsson 42 3 1/2 hemman
88 Jonas Sörman 34 18 PORI
89 Carl Biörk 27 3 sjuk 1/2 hemman kuo
90 Anders Sandahl 27 4 PORI
91 Pehr Håfman 32 6 1/4 hemman
92 Oluf Lindberg 29 9 PORI
93 Nils Granbeck fått afsked
94 Jon Berg 40 18 1/4 hemman iis
95 Sven Dahlbom 41 12 1/4 hemman
96 Nils Frisk 41 18 får afskied hemman
97 Anders Bolin 29 7 sjuk PORI
98 Lars Lindgren 26 7 sjuk PORI
99 Anders Dambergh 24 6 PORI
100 Johan Lind 26 10 1/4 hemman
101 Johan Hagelbom 27 10 1/4 hemman eve
102 Anders Wahlström 28 4 PoriPORI
103 Lars Lindbeck 22 4 sjuk
104 Lars Lundin 24 4 sjuk
105 Anders Brunstet 22 4 sjuk hemman kuo
106 Oluf Dunder 24 3 sjuk 1723 Savo kuo
107 Lars Swenberg 32 13 sjuk 1/2 hemman
108 Jon Erikson 32 3 sjuk
109 Lars Dahlman 21 3 sjuk
110 Måns Dahlstet 22 4 eve
111 Gudmund Falk 24 3
112 Jacob Juberg 31 10 SavoPORI
113 Johan Boman 26 3 sjuk kuo
114 Pehr Pehrsson 32 3 sjuk
115 Nils Sundberg 24 1 1/2 1/2 hemman
116 Biörne Swensson 36 i landet
117 Johan Jonsson 26 i landet
118 Håkon Hierpe 27 i landet
119 Pehr Larsson 40 i landet
120 Jonas Erikson 30 i landet
121 Erik Larsson sjuk 1723 Savo
tråss 1 Nils Nohrman
tråss 2 Anders Mörberg
tråss 3 Anders Persson
tråss 4 Bengt Andersson
tråss 5 Oluf Nilsson
tråss 8 Måns Persson i landet
tråss 10 Sven Andersson i landet
tråss 11 Johan Knutzon rymbde

Ruotuja: 125
Miehiä: 115
Viljelys: 32
Muu ero ainakin: 45

Summat

Ruotuja: 1000
Miehiä: 929
Viljelys: 298
Muu ero ainakin: 254
Jää miehiä enintään: 377

Mahdollisia tunnistuksia muissa lähteissä:
Vuoden 1723 läänintileissä: 100
Palannut Ruotsiin matkapassilla: 246
Komppanioissa Tore Blomqvistin kortisto: 130
Savonlinnan varusväkenä: 0
Ryhmät ovat osittain päällekkäisiä

AlkuunAakkosellinen hakemisto

© Väinö Holopainen 2023